Slet čarodějnic

7. 4. 2018

čas čtení 3 minuty
 

Happening proti Národnímu pochodu pro život a rodinu


TISKOVÁ ZPRÁVA Institutu pro magii a svobodu

PRAHA - V sobotu 7. dubna se uskutečnil v centru Prahy happening Institutu pro magii a svobodu nazvaný Slet čarodějnic. Účastnice a účastníci jeho prostřednictvím kritizovali již několikátý ročník Národního pochodu pro život a rodinu.

Událost, kterou pořádá organizace Hnutí pro život ČR, je spojena s řadou kontroverzí, i přes to se však těší podpoře veřejných institucí. Hnutí prezentuje svoje aktivity jako snahu o obranu žen v těžké životní situaci, jedním z jeho cílů je ovšem i plošný zákaz interrupcí, tedy zbavení žen kontroly nad svými těly. Rétorika hnutí zároveň klade důraz na nacionální a tradiční hodnoty, přičemž se ostře vymezuje vůči odlišnostem, ať už jde o lidi jiné než heterosexuální orientace nebo jiných náboženských vyznání. Svoje požadavky se snaží legitimizovat vlastním konzervativním výkladem křesťanské nauky. Proto byl letos svolán Slet čarodějnic, který má připomenout, kam až může vést snaha o prosazení poslušnosti. Organizátoři a organizátorky protestu současně napsali otevřený dopis adresovaný Magistrátu města Prahy, především pak radnímu Janu Wolfovi, tázající se po motivaci zaštítit tuto událost, jejíž cíle není možné podle nich vydávat za veřejný zájem.

 

„Problematika potratů je natolik složitá otázka, že nelze vyřešit voláním po jejich zákazu. Ze zkušeností z jiných zemí, kde jsou interrupce omezeny, víme, že zákaz pouze zvýší počty nelegálních zákroků, při kterých je v ohrožení i život matky,“ říká jedna z organizátorek Linda Doležalová. Dodává, že v těchto zemích dopadá tíha ilegalizace potratů na nejchudší rodiny, protože ženy s vyššími příjmy si mohou dovolit cestovat za zákrokem do zahraničí.

Pochod pro život se těší podpoře nejvyšších představitelů církve i státu, včetně kardinála Dominika Duky, který se pochodu pravidelně účastní, a prezidenta Miloše Zemana. Sbližování světské a církevní moci skrze tyto dvě postavy není nikterak nové, ani překvapivé, větší rozpaky vyvolává spíše záštita Magistrátu hl. m. Prahy, který současně podporuje také každoroční akci Prague Pride. Ta mimo jiné požaduje zrovnoprávnění svazků stejnopohlavních párů. Těch párů, které Hnutí pro život odmítá respektovat a nazývá je nepřirozenou odchylkou. Institut pro magii a svobodu se rozhodl, že nechce přihlížet snaze normalizovat konzervativní představy o lidském soužití. Ženy a děti podle něj nemohou sloužit jako nástroj používaný k dosažení rasistických a homofobních snů o podobě společnosti.

„Zvolili jsme tematiku čarodějnictví jako odkaz na ženy, které se v minulosti odmítly podvolit příkazům státu a církve a ubránily si svobodu v rozhodování nad svými těly a životy. Jsou pro nás symbolem silných žen, na jejichž tradici bychom rádi navázali,“ vysvětluje studentka Michaela Pokutová. „Věříme, že touhu po svobodě rozhodování a sebeidentifikace nelze nikdy zcela vymýtit. Považujeme za nepřípustné, aby se někdo snažil nakazovat ženám jak, kdy, kde, jak moc, s kým a pro koho, mají rodit, a jak mají žít,“ doplňuje Pokutová.

 

0
Vytisknout
7871

Diskuse

Obsah vydání | 12. 4. 2018