Představujeme kandidáty: Jaromír Hýbner - Změna, Mgr. Václav Horáček - TOP09, Pavel Ambrož - KSČM Praha, Ing. Vladimír Vojáček -- ODS, Daniela Ottová -- ČSSD

24. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 38 minut

Jaromír Hýbner, Změna

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Jsem pro jakékoli posílení přímé demokracie, tedy i referend. Přímá volba starostů je dobrá, ale systém je poněkud složitější. Je třeba jej nastavit kompletně jinak. Pokud bude zvolen starosta v přímé volbě a v zastupitelstvu bude většina "jinak smýšlejících" než starosta, tak starosta de facto neprosadí žádný svůj návrh. Odvolatelnost politiků - jistě že ano!

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Paušálně ne. Jsem pro to, aby firmy, které se ucházení o veřejné zakázky museli povinně zveřejnit svou vlastnickou strukturu. U soukromých firem působících v ryze soukromém byznysu nevidím důvod pro upírání anonymity majitele společnosti. Vidím v tom omezení jeho svobody.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Nemám potřebu nikomu prokazovat to, co nejsem. Otázka je iracionální, protože ať už se kdokoli vyjádří jakkoli, tak nelze objektivně rozhodnout, zda lže, nebo mluví pravdu. Občanskou statečnost projevuji svou prací a činnostmi v rámci výkonu funkce zastupitele, ale i obyčejného člověka. Vedu boj se zlořády jak z okruhu developerské mafie, tak se zlořády dlouhodobě působícími ve veřejném sektoru v Hodoníně pod hlavičkou různých politických stran. V souvislosti s tímto bojem mi bylo vyhrožováno v podobě anonymních SMS. Podal jsem trestní oznámení. Spolupracuji s PČR. Chystám další trestní oznámení.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích)

To je taktéž trochu nešťastná otázka. Považuji se za slušného, pokorného a tolerantního člověka. Vědomě bych nikdy nekonal v rozporu se zákonem, a proto se nemám důvod obávat žádného odposlouchávání či čehokoli podobného. Myslím si však, že v případě, kdy je někdo vydírán v souvislosti s ohrožením života blízké osoby, tak je vydíratelný každý. Vím, že bych se v takovém případě obrátil na kompetentní orgány.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Nejsem kompetentní osobou v oblasti práva. Církevní restituce považuji za zvěrstvo na majetku České republiky. Je však potřeba postupovat podle práva. Bylo by nutné zajistit právní názory kompetentních osob a orgánů, a z nich sestavit správný postup ke zrušení, či maximálnímu zmírnění následků těchto restitucí.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Nejsem příznivce Evropské unie. Je to dobře, za různé dotace, maskovaný systém pro vysávání národního bohatství států a ztrátu jejich suverenity. Je potřeba masově informovat lidstvo o zrůdném finančním systému a finančních institucích, které stojí v pozadí politického aparátu, a které de facto ovládají politiku. Zásadně jsem proti zavedení eura v ČR, které by znamenalo padesátiprocentní ztrátu kontroly na národním hospodářstvím ČR.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Imunitu poslanců je třeba redukovat pouze na projev. Pokud vím, že některý poslanec, či kdokoli ve veřejné správě krade, či korumpuje a já nemám důkaz pro trestní řízení, tak to ve veřejném zájmu musím mít možnost sdělit a nebát se, že budu stíhán pro trestný čin pomluvy či křivého obvinění.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Ano. První je třeba "odsekat" pařáty a penězovody vysávající veřejné rozpočty. Zvyšování jakýchkoli daní je až tou poslední možností pro naplnění veřejných rozpočtů.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Samozřejmě, že ano. A nejen jich. Je jen otázkou času, kdy se všechny státy eurozóny vrátí ke svým domácím měnám. Donutí je k tomu americký dolar, který dnes již nemá žádnou faktickou hodnotu, a země, jako je Německo či Čína nebudou donekonečna ochotny čerpat své přírodní zdroje na výrobu zboží, které prodávají do USA za bezcenné zelené papírky. Alespoň tedy doufám.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana, nebo spíše k jeho odpůrcům?

Nemám potřebu se nikterak "škatulkovat". Považuji pana Zemana za chytrého člověka, ale jsem s ním v přímém rozporu v otázce Evropské unie.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit: 11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ano, jsem přesvědčen, že prvotní stvořitel všeho a všech existuje.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Nepatřím do žádné církve a nikdy také k žádné církvi patřit nebudu. Vztah jednotlivce a stvořitele je intimní záležitostí. K víře v boha není třeba žádné církve.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Stvořitel je součástí mého srdce. Vždy se rozhoduji ve shodě se svým srdcem, rozumem a svědomím.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve, anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Jsou pro mě důležité pouze zájmy dobra a lásky. Vše ostatní je otázkou volby každého jednotlivce, coby projev jeho svobodné vůle, která je naprosto nedotknutelná.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Platí ustanovení ohledně svobodné volby každého jednotlivce.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Platí ustanovení ohledně svobodné volby každého jednotlivce.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Jsem proti jakékoli intervenci.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Jsem proti jakékoli intervenci.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Jsem pro jejich zveřejňování na místech umožňujících dálkový přístup (internet) . Je-li však vždy možné uplatnit tuto podmínku (platnost až po zveřejnění) , si nejsem jistý.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Preferuji umístění dítěte v rámci adopce do "klasické" rodiny. Není-li toto možné, pak bych souhlasil s možností adopce homosexuálním párem. Myslím si, že láskyplné prostředí pro výchovu dítěte dokáží vytvořit oba typy párů. A láskyplné prostředí je to, co děti potřebují především.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Jsem pro důsledné dodržování platných zákonů všemi, kteří v naší zemi žijí. Vadí mi pozitivní diskriminace menšin, protože to není nic jiného než diskriminace většiny. Pokud se kdokoli nechce podřídit platným zákonům naší země, tak bych mu ve vystěhování nikterak nebránil.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Jsem pro přímou volbu jednotlivců. Cokoli, co se týká poměrné volby, bych zrušil paušálně. Považuji se za dlouholetého bojovníka za změnu ústavy ČR.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Tuto otázku bych nechal vyřešit trh.

Mgr. Václav Horáček, TOP09

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Jsem pro využívání referend tam, kde mají své opodstatnění. Jsem pro přímou volbu starostů, která ale musí být součástí celkové komplexnější úpravy legislativy, protože nechci stejný stav nestav, jako v případě přímé volby prezidenta. Odvolatelnost politiků si dovedu představit, ovšem zcela jasně dánu a nikoli jako obecná nástroj -- měl by se vztahovat k případům, které budou takový zásad vyžadovat.

 2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

 Nejenže jsem, ale dokonce jsem pro takový návrh i hlasoval, a proto byl přijat. Na jaře 2013 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválen zákon, kterým byly zrušeny takzvané "anonymní akcie". TOP 09 tento návrh aktivně podpořila nejen při přípravě, ale i při samotném hlasování. V důsledku této legislativní změny se od 1. 1. 2014 budou muset firmy své anonymní akcie na doručitele převést buď na transparentnější akcie na jméno, nebo je "imobilizovat" - tedy uložit u zákonem registrovaného správce a nadále s nimi neobchodovat. Vlastníci tak budou dohledatelní v již fungujících on-line aplikacích a registrech. Tím je, de facto, tento problém vyřešený a slibovat něco, co již existuje, je populismus a předvolební demagogie. "TOP 09 bude dále pokračovat v procesu, který vede k důslednému rozkrývání konečných vlastníků akciových společností vstupujících do veřejných zakázek a koncesních řízení. Bude prosazovat novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesního zákona tak, aby do těchto vztahů vstupovaly pouze korporace s průhlednou vlastnickou strukturou". Problém akciových společností v České republice byl totiž zmíněnou legislativou vyřešen, ale ti, kteří budou chtít, mohou toto ustanovení obcházet například anonymní registrací na Kypru a účastí ve veřejných soutěží takto utajeně. Proto chceme jít ještě dále a zamezit společnostem, které nemají transparentní strukturu, ucházet se o veřejné finance, ať jsou registrovány kdekoli. Jinak řečeno -- pokud nebude možné ověřit, ke komu veřejné prostředky putují, neměl by se o jejich zisk ani ucházet. Rád bych ještě zdůraznil, že to byla právě TOP 09 a Starostové, kdo v Parlamentu prosadili několik zásadních legislativních úprav, které k transparentnosti skutečně vedly.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

To lze prokázat jedině prací, hlasováním a vysvětlováním svých postojů voličům. A zveřejňováním majetkových přiznání. Bohužel ještě nikdo nevymyslel skutečný způsob, jak toto ověřit jinou cestou.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

Nemám pocit, že cokoli dělám, by mohlo vést k mému vydírání, protože se za to nestydím. Proto se ani neobávám toho, že by mi někdo odposlouchával telefon či četl emaily. Nenašel by tam nic, co bych klidně neřekl veřejně. Tím nezmenšuji problém sledování lidí, jen v mém případě se nedomnívám, že by mohlo vést k vydírání.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Osobně s principem církevních restitucí souhlasím. Jejich samotné provedení je již otázkou jinou a jsem přesvědčen o tom, že případné sporné případy bude řešit soud, který jediný může rozhodnout, kde je pravda. Nicméně obecně -- vrátit něco, co jsme ukradli (a ještě se o to ani pořádně nestarali) , by měla být naše morální povinnost. Navíc jsem pro odluku církve a státu, k níž tento proces vede.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Domnívám se, že pokud chceme žít v evropském společenství, měli bychom nejen čerpat z jeho výhod (ať již ekonomických, či jiných) , ale měli bychom být připraveni také pomoci těm, kdo mají nesnáze. A je vcelku jedno, zda se tak stane v rámci Evropského stabilizačního mechanismu, nebo jinou cestou.  

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, domnívám se, že by se měla vztahovat jen na činnost poslance a jeho projev v rámci funkce (tedy na slovní projev) . Jakákoli jiná imunita je přežitkem.  

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Jsem proti, každé konkrétní opatření ale musí vycházet z širší diskuse a návrhu. Obecně -- domnívám se, že stát na sobě musí šetřit a tyto uspořené peníze se musí odrážet v tom, že občané budou platit méně (tedy -- občané budou mít levnější stát, který je bude stát méně a jim zbude více peněz) . Například i proto navrhuji rozpustit většinu ministerských či vládních dotací do Rozpočtového určení daní přímo obcím a přijít s kvalitním návrhem zákona o úřednících. Uspořit se tak dá minimálně několik miliard korun.  

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

To asi není otázka na české poslance. Neznám propočty, co by to ve svém důsledku znamenalo, rozhodnout se bude muset samo Řecko. Je nicméně nesporné, že přijetí (mimo jiné) Řecka do eurozóny, ačkoli nesplňovalo podmínky a pravidla, bylo chybou. Stejně jako to, že se nevyžadovalo dodržování pravidel eurozóny po všech členských státech. To vedlo k situaci, kterou dnes všichni řeší.  

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Eufemisticky řečeno patřím k těm, kteří jej nevolili, nesouhlasí s jeho kroky a politikou a domnívají se, že svým počínáním nám všem škodí, což ukáže již brzká budoucnost.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Víra je věcí velmi intimní a neměla by být součástí jakékoli kampaně. Je zřejmé, že ve světovém kontextu víra hraje v působení kohokoli velkou roli, a nemusí to být jen politik. Například v České republice jsme výrazně ovlivněni křesťanskou vírou a i ti, kdo jsou nevěřícími, aniž by to mnohdy sami věděli, jsou ovlivňováni základy tohoto náboženství a jednají tak, jak nás v průběhu staletí víra naučila. Nepovažuji to za nic špatného, ani se ale nedomnívám, že by církve či náboženství nějakým zlým způsobem ovlivňovaly jednání českých politiků.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Viz výše.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

 Viz výše.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

 Viz výše.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

 Domnívám se, že stávající legislativa je dostačující.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

 Domnívám se, že by neměla být volně dostupnou, ale že by měla podléhat kontrole a rozhodnutí lékaře.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

 Jsem pro mírovou cestu, v kterou stále věřím. Také jsem ale přesvědčen o tom, že je třeba aktivně jednat. OSN by mělo být tím místem, kde se najde správné řešení pro celou oblast s širokým konsensem. Řešení by přitom mělo nejen zabránit současnému násilí na obou stranách, ale také by mělo ukázat cestu dál.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

 Není to cesta, která by mohla vést k míru.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

 Ano, ale také pro ústavní změny, které by odstranily některé nejasnosti s výkladem současné Ústavy a pravomocí či práv prezidenta.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

 Ano, byť bych zavedl nějakou hranici, od které by toto opatření platilo. Obecně je to ale správný model, který, mimochodem, navrhuje právě TOP 09.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

 Je to jedno z témat, u kterého nejsem dosud plně rozhodnut a tedy zatím nemám vyhraněný názor. Rozhodně je to otázka dalších diskusí.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

 Rozhodně ne.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

 Ne.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

 Ano.

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

 Já pravičákem jsem a papež má na podobná vyjádření plné právo. Nijak mne to, navíc, nepřekvapuje. Svůj postoj k světu vyjadřuje aktivně již od svého zvolení do úřadu.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

 Ano, jsem pro odluku státu a církve, jak jsem psal výše.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Pokud kdokoli dělá práci pro stát, či proto, že ji stát není schopen zajistit, měl by dostávat přiměřenou odměnu.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Náš program obsahuje komplexní strategii. Zda se ji podaří naplnit, je v prvé řadě otázkou voličů, kolik důvěry nám dají, a dále našich koaličních partnerů, na čem všem najdeme shodu.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Vláda, která byla, byla první vládou po mnoha letech, která přišla s plánem na zmenšení zadlužení České republiky a tento plán aktivně naplňovala. Obávám se, že naopak případná vláda levice bude pro ČR znamenat ponoření se do dluhové pasti. Bohužel...

Pavel Ambrož, KSČM Praha

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ano. 

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano. 

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

20 let členem zastupitelstva za KSČM (1990-2010) . 

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

Ano, viz 3) .

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Podepište poslední petici komunistů za obnovení jednání o tzv. církevních restitucích, lépe řečeno daru církvím. Spravedlivé restituce neexistují. Vrátit majetek lidu, který jej vytvořil. Okamžitou odluku církve od státu. Církve snížit na úroveň občanských sdružení.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Za socialistickou Evropu. Stop rozbíjení států mezinárodním kapitálem. 

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Pouze svobodu slova.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Progresivní zdanění, pojištění bez stropů - ať platí bohatí !

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Ne, naopak evropská měna potřebuje maximální rozšíření - tedy do všech evropských zemí, aby byla konkurence schopná dolaru.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Není a nebude to ideál, ale lepší než Klaus s Havlem. 

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ne.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ne.

  14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Žiji s občany. 

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

O svém těhotenství má právo rozhodovat pouze žena, jí jde o život. 

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne 

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Jsem proti invazím cizích států do jakéhokoliv státu. 

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Jsem proti vměšování cizích států do vnitřních věcí státu.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ano. 

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Každý dospělý člověk schopný vychovávat dítě měl by mít možnost adopce. 

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Český občan má právo být na českém území. 

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny Parlamentu?

Ano, na 1 %. 

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ano.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."

Církev upalovala lidi za jejich pokrokové názory. Co tedy můžeme očekávat od tmářů v jejich vyjádření? 

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Ano, jako každé občanské sdružení ať si platí své funkcionáře a činnost. Za svou neomalenou hrabivost si ale nezaslouží žádné dotace od obcí, krajů a státu.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Nechť se už církve nepletou do věcí světských. 

Ing. Vladimír Vojáček ODS

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Otázka jak je položena předjímá, že pokud okamžitě a radostně s těmi body nebudu souhlasit, jsem lump. Žijeme v systému zastupitelské demokracie. Technicky by přece už dnes nebyl problém aby se ke každému návrhu zákona vyjádřil každý občan. Asi by to nebylo smysluplné a produktivní. Volíme si tedy zastupitele, kteří skládají účty ve volbách. Návrhy na odvolatelnost politiků mi připadají populistické. Od přímé volby starostů mě odrazuje zkušenost s přímou volbou prezidenta, kdy politické strany podlehly těmto tlakům a náš nový prezident mi nepřipadá kultivovanější než kdy dřív. Myslím že zrovna systém volby starostů tak, jak je teď funguje. Referenda k opravdu důležitým otázkám považuju za nutnost. 

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Jsem pro zrušení anonymních akcií. Neslibuju si od toho kroku ale nic podstatného. Problém je jinde. Na straně co zadává zakázky.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Jak se taková věc dokazuje? To neumím, žádná plamenná slova nečekejte. Napadá mě, že občanskou statečnost projevuju třeba teď, kdy kandiduju a věřte mi, že proti populistům se normálními argumenty těžce bojuje. 

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

Zapomněl jste na mimozemšťany. Napadá mě jen iniciativa "plaťme svoje milenky ze soukromých a ne veřejných peněz". Nevím prostě o ničem v čem bych mohl být vydíratelný.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Byl jsem proti tomuto způsobu restitucí a nejsem nikterak šťastný, že se tak stalo. Udělat ale nic nejde. Resp. nedovedu si představit co dělat v právním státě.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Jsem proti vstupu. 

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, ale mám vážné obavy o zneužití restriktivních složek. V celkem nedávné minulosti jsme toho myslím byli svědky.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Zásadně proti.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Nemohu radit, co má dělat Řecko. Euro považuju za politický projekt a svázané ruce Řecka. Nechci, aby naši lidé platili za vize evropských federalistů, kteří teprve nedávno slezli z barikád, kde bojovali v duchu internacionalismu.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Pan prezident Zeman je silný prezident s mandátem z přímé volby. To, že jeho samolibé bonmoty budou vzbuzovat ve světě úžas, se dalo očekávat. Děje se tak. Jeho keynesiánství je mi cizí. Můj kandidát na slušného prezidenta se do druhého kola neprobojoval.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit:

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

 Bez komentáře. Jsem ochoten risknout odepřené nebe. Taková otázka podle mě do dotazníku nepatří.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Kromě sympatií k pastafariánům do žádné církve nepatřím. Cítím ale silné kořeny s naší civilizací. 

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

 Ovlivňuje mě svědomí.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Není žádná moje církev. V případě zvolení složím slib občanům. Můj slib z pionýra bude nejspíš dnes už obsoletní.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Stávající. Interrupce nejde zakázat, i když bychom  chtěli žít v ideálním světě kde nejsou potřeba. Jsem rád, že nápad s babyboxy je náš a upřímně se raduju ze zachráněných životů.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Nejsem lékař. Musím důvěřovat odborné veřejnosti a SUKLu. Rozhodně to není důvod k radosti, na druhou stranu je to technikalie. Antikoncepční má moje sympatie.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Jsem proti jakémukoli bombardování bez souhlasu OSN. Ať je třeba "humanitární" nebo není.  Obzvlášť když není zcela zřejmé, kdo je hodný a kdo zlobivý.

v 18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Proti.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Proti, zdá se že pozdě :)   Budeme si pravidelně užívat kampaně. Prezidenti takto vzniklí budou vykazovat vyšší míru poruchy osobnosti než prezidenti volení parlamentem.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ano. Technicky jednoduché, i když slýcháme něco jiného. Kdo chce dělat obchody se státem, musí souhlasit. Nebo si obchodovat utajeně v komerci.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Námět k diskusi. Svět se posunuje a podíval bych se po okolí. Určitě k tomu spějeme. 

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Mimo moje uvažování. Nechci propagovat vystěhování Romů ani kohokoli jiného.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Složité téma. Podporuju restauraci kde se nekouří. Mnoho nás, pravda ,není. Sám jsem nekuřák. Třeba nás bude časem víc.

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

 Výrok ani jeho kontext neznám. Pokud definujete pravičáka jako člověka, co chápe odpovědnost za svoje činy, věří ve svobodu, iniciativu jednotlivce, mračí se při zvyšování daní.... tak jsem pravičák.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

to snad řeší vyrovnání s církvemi. Takže cílový stav -- ano.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Přál bych si velmi, aby stát platil minimum. Mnoho různých ...ologů je placeno ze veřejných peněz.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Ministr financí v minulých vládách byl p. Kalousek. Už to přineslo v řadách ODS spory. Kvůli zvýšení DPH, což bylo možná jediné akceptovatelné zvýšení došlo v ODS ke sporu velmi ostrému. ODS vždy měla v programu snižování a rušení daní a věřím společně s vámi, že zádná další daň se zvyšovat nebude. TOP09 dnes slovy předsedy avizuje tlak na zvyšování daně spotřební. O ostatních stranách vlevo není třeba pochybovat.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Mám velmi vážné obavy, že v současné atmosféře to s naším dluhem vypadá špatně. A dluhy se prostě platí. Podívejte se na volební programy a posuďte, kdo slibuje cokoli za naše peníze. Ty si budeme muset nejspíš půjčit. Horko těžko splácíme úroky a jistinu necháme na triku ...  našim dětem. Proto kandiduju za ODS. Myslím že častěji než jiní zachovala rozum, i když mediální kampaň říká ANO jiným.

Daniela Ottová, ČSSD, Jihomoravský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Pro zavedení referend ano. Pro přímou volbu starostů za současných podmínek ne. Pro odvolatelnost politiků ano.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano, v případě, že se jedná o firmy, které se chtějí podílet na státních zakázkách. 

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Podporuji přijetí majetkových přiznání. 

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd.  s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích)?

Žádného kostlivce ve skříni nemám, abych mohla býti vydíratelná.

 5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Pravicová vláda splnila svůj zadaný úkol. Restituce jsou již v běhu, právní názory na  změnu se liší, uvidíme, co moudré hlavy vymyslí. Přesto podporuji dialog s především katolickou církví, která se podílí na restitucích cca 80%, o dosažení  alespoň zmírnění finančních náhrad . Pokud respektuje svého papeže, mělo by se dosáhnout kompromisu.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

V tuto chvíli neřeším, nemáme euro. 

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, pod imunitou by měly být pouze slovní projevy  na půdě sněmovny i mimo ni.  

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Jsem pro progresivní zdanění u měsíčních příjmů nad 100 000,-. Zdravotní pojištění navýšit u občanů, za které platí stát. 

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

To je na rozhodnutí příslušných národních vlád. 

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Můj hlas ve volbě dostal, respektuji jej jako prezidenta ČR. 

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Nevěřím v Boha, byla jsem vychována v ateistické rodině. 

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Nepatřím. 

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ne, v mých rozhodnutích mě ovlivňuje výchova mých rodičů, kdy mi bylo vštěpováno, že  slušnost a mravnost má být základem chování každého z nás. 

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Zájmy a přání občanů bez ohledu na jejich víru. 

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...?)

Zachovat stávající stav. 

 16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne. 

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Jsem proti jakémukoliv bombardování. 

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne. 

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano, ale musí se dořešit úprava příslušných zákonů pro přesné stanovení prezidentských kompetencí, aby M. Kalousek měl klidné spaní a nemusel mít obavy z budoucnosti.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ano. 

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ano. 

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

 Podivná otázka. Samozřejmě ne.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Jsem pro zachování stávajícího stavu. 

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ač nekuřák, tak se domnívám, že je to na rozhodnutí majitelů, já jako zákazník mám možnost volby, zda chci jít tam kde je smradlavo, nebo tam, kde je dýchatelno. 

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve:"Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."

S  názorem p. Duky nesouhlasím a předpokládám, že se mnou i  rodiny s dětmi, samoživitelky, senioři a zdravotně postižení,  kdy jsme okusili, co to je mít 7 let vládu pravice. 

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Ano. 

27) Má stát platit faráře v nemocnicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Faráře nechť si platí ta určitá církev, psychology nechť platí stát. 

0
4098

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2013