Korektnost hubitelkou svobody slova

28. 10. 2013 / Štěpán Cháb

čas čtení 8 minut

Setkání s buranem je vždycky těžké, ale očekávat od státu, že zatočí se vším buranstvím je čirý nesmysl, který by po zavedení lidem sebral zbytek zdání svobody, který jim ještě zůstal. Doktorka Mirna Šolić ve svém článku přiznává, že trpí jistou předpojatostí. Předpokládá, že by se nedovolala české policie. Škoda, třeba by paní doktorka narazila na nějakého krále Miroslava, kterých v řadách policie také musíme několik mít, jen to zkusit.

Rasismus v Čechách není alarmující. Situace není neudržitelná. Plujeme na zcela normální hladině rasové nesnášenlivosti, která panuje prakticky všude, kde naprostá většina obyvatelstva je rasově snášenlivá a tolerantní (cestující v tramvaji) a promile obyvatelstva jsou burani (opilý agresor). Je to tak všude. Nevyhráváme závod v celosvětovém rasismu, ani ho neprohráváme. Jen nás sem tam šokují ojedinělé incidenty svou nepochopitelnou tupostí a tak máme zapotřebí o tom začít vytrubovat do světa a tvářit se rozhořčeně nebo rozhořčenými dokonce být. Podobné incidenty se odehrávají na celém světě.

Informační kampaň by měla informovat občany o čem? Že není dobré nenávidět jinou rasu? Že bílá je hnědá je žlutá je modrá? Že tolerance a vstřícnost obohatí naši kulturu kulturou jinou? Taková informační kampaň by možná účinkovala v kruzích intelektuálů humanistů, kteří ji ovšem příliš nepotřebují. Jak docílit toho, aby burani přestali být burany? Billboard to nespraví. Ať se na billboardu nabízí cokoliv, buran si vždy zvolí tu jednodušší cestu. Levnější potraviny, levnější elektroniku a nenávist, která je mnohem levnější než tolerance. V televizi nechce být mravokárně poučován, chce být baven. Nebo by se měly točit rasově vzdělávací večerníčky, kde Rom nekrade, ale rozdává světu dobro a lásku? Změní to burana? Nebyla by informační kampaň podobného stylu jen zbytečným zahazováním peněz? A pro co? Pro klid vlastního svědomí, že se s rasismem něco dělá? Jen kdyby ta účinnost nebyla naprosto nulová.

Pro to, aby vymizelo buranství, bylo by třeba postavit za každého jednotlivého člověka kontrolora, který by za nepromyšlené a rasově podbarvené narážky udělil hlídanému pohlavek. Jiné metody? Zahodit tuhle generaci do stoupy a pokusit se ve školních institucích vychovávat k rasové snášenlivosti generaci následující? Nenechme se vysmát, škola dokáže vychovat jen podvodníky, kariéristy a spodinu, názorového vrstvení v mozku žactva se nedokáže prakticky ani dotknout. Navíc generace hozená do stoupy je generací rodičů a ti už názory do svých ratolestí cpou výrazněji. Takže stále nám zbývá jen ten kontrolor.

Jiná metoda? Co takhle nebojovat proti rasismu. Blbý nápad? Nezdá se mi. Rasismus není příčina, rasismus je následek. Vzato ze široka, rasismus není ani rasismem, jen ventilačním šroubem, který povoluje hromadící se vztek. Upouští páru. Dává bezmocnému davu cíl, na kterém si mohou svou bezmoc vytlouct. A přitom viník je úplně jinde, pro dav je tento viník ovšem nedosažitelný, proto kulminuje jeho vztek v mezích možností. Rasismus je zdání nepřítele, kterého může dav napadnout a případně přemoci, protože je nadosah. Rasismem si burani jen ventilují svou frustraci z neuspokojivé situace vlastního života, kdy výplata bude malá, poplatky velké, rodina hladová a chuť žít mizivá. Mlátit svého nadřízeného buran nemůže, mlátit úředníky v bance také ne, rodinu sem tam ztluče, ale není to zkrátka ono, protože k ní i něco vřelého cítí, no tak se vrhne do boje s Romy.

V rámci hlubinné korektnosti se ovšem prakticky neřeší burani romští, kteří také existují. Romové nejsou pouze oběti a pokud se stanou viníky, současná media se tuto skutečnost snaží skrývat nebo napadat nebo z ní samozřejmě udělat bublinu, aby se plátek hojně prodával. Zpráva ČTK zněla, že do Irska přesídlilo z Čech na 5000 Romů a někteří z nich si přivydělávají krádežemi. Tato zpráva není rasistická, jen informuje o skutečnosti, že několik jedinců romské národnosti přišedších z Čech si přivydělává nezákonně.

Pokud by zpráva, jak správně poznamenává pan Čulík, byla o Češích, byla by ve zprávě informace, že si několik Čechů přivydělává nezákonně. Nikoho by to nerozčílilo, stejně jako nikoho nerozčílil dokument BBC o tom, kterak se v Praze krade. Pořád a všude. Turista je určen jen ke zlodějskému opracování, Praha, toť semeniště zločinnosti. A přitom tomu tak není. Jen si další mediální běhny našly další téma. Pravděpodobně spatřily ve vozech pražského metra nálepku varující před kapsáři a řekly si, že mají téma. Najít poté šikovné protagonisty pro ztvárnění středoevropské špíny bylo hračkou. V Londýně se nekrade? Nebo se o tom tolik nemluví? Vzpomeňme na naivně tupý film Hostel, kde bylo Slovensko vylíčeno jako semeniště nekrofilních ouchylů, kteří řežou do lidí, protože je to prostě zábava. Ano, je to zábava a Slovensko je plné ouchylů, alespoň dle filmu.

Zpět k Irsku. Media potřebují informovat. Je to jejich živnost. Prosil bych přepis zprávy z ČTK od pana Čulíka, kde základ pro zprávu je následující. Do Irska přibylo 5000 Romů z Čech. Někteří z nich kradou. Jak korektně informovat o této skutečnosti? Protože věřím, že si zprávu v ČTK nevymysleli. A svým způsobem, není z tohoto pohledu rasistické Irsko už jen tím, že tuto zprávu ČTK předalo? Nejsou rasisty, v rámci mé nejapnosti, kradoucí Romové, kteří tim stigmatizují celou skupinu Romů?

Jiný příklad nedomyšlenosti novodobé korektnosti. Nedávno na Britských listech zaznělo, že Američané deset let odposlouchávali mobilní telefon Angely Merkelové. Mohu vás ujistit, že má švagrová americké národnosti v životě neodposlouchávala mobilní telefon Angely Merkelové ani ničí jiný. Na tomto příkladu nechápu, proč se nemůže napsat Romové byli...ale může se napsat Američané byli...V rámci předávání informací médii je potřeba zevšeobecňovat, a proto si myslím, že hněv nad informací o tom, že někteří Romové v Irsku si nevydělávají čestně, je zcela zbytečný, protože to někteří Romové skutečně dělají. Taková zpráva samozřejmě ubližuje celé skupině pěti tisíc Romů v Irsku, stejně tak ubližuje dokument BBC o Praze Čechům, stejně tak ubližuje článek o odposlouchávajících Američanech Američanům. Podle této logiky jsem strašlivým rasistou, protože Češi jsou dle nálepky rasisti, ale já rasistou nejsem, ač jsem Čechem a cítím se kvůli této nálepce nemístně polepen blbostmi, ač s nimi nesouhlasím, přesto je na sobě mám, protože jsem Čechem. Němci pijí hodně piva, jsem si jist, že někteří nepijí pivo vůbec. Černoši mají delší penisy, jsem si jist, že někteří je mají velmi malé. Skoti jsou lakotní, ale určitě se ve světě nalezne nějaký ten Skot, který by se samou láskou nejradši rozdal. Geronti jsou věřící, určitě se najdou na světě i geronti kovaní bezvěrci. Vietnamští občané v Čechách jsou trhovci, ale jistě ne všichni. Paní doktorka Mirna Šolić v článku píše, že Poláci mají v Glasgow problém s idioty, skutečně mají všichni Poláci v Glasgow problém s idioty? Nenajde se jediný Polák, který by v Glasgow s idioty problém neměl? Ale přesto mají, a já to paní doktorce věřím, Poláci v Glasgow s idioty problém. Pokud bychom dohnali tuto korektnost ad absurdum, nepředáme si už jiné zprávy, nežli ty dobré nebo spíše ty korektně správné, což by nás značně ochudilo.

0
Vytisknout
4827

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2013