Představujeme kandidáty: PhDr. Lubomír Zaorálek, ČSSD Moravskoslezský kraj, František Vácha, TOP09, Vladimír Místecký, KSČM, Jana Němečková, STANEZ, Karel Jakobec, ODS, Ing. Esma OPRAVILOVÁ, KSČM

24. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 31 minut

PhDr. Lubomír Zaorálek, lídr, ČSSD, Moravskoslezský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Referenda ano, přímé volby bez hlubší diskuse a legislativní rozvahy nikoli. Odvolatelnost politiků je irelevantní -- občané rozhodují ve volbách.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární loby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Nepodlehl jsem od vstupu do politiky po roce 1989, není důvod, abych podlehl nyní. Statečností se politik nechlubí, práce pro občany je v jeho popisu práce.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd.  s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích) .

Ano, jsem si jistý.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Vyvoláme nová jednání se zástupci církví o změně přijaté smlouvy. Navrhneme změnu zákona, která upraví také smlouvy uzavřené mezi církví a státem -- bude obsahovat snížení nebo úplné zrušení finančního příspěvku církvím. Zároveň budeme trvat na bedlivém prověřování, mají-li církve na navracený majetek nárok.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Ano. Chceme ale aktivitou v rámci orgánů EU do budoucna ovlivnit podobu ESM a dalších podobných mechanismů.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Imunita se má vztahovat jen na projevy související s výkonem mandátu.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

 Navrhneme zvýšení daně z příjmu právnických osob. Jsme pro zvýšení zdanění velkých firem, hazardu a lidí s nejvyššími příjmy. Naopak navrhneme snížení nebo nulové DPH na léky a knihy. Nebudeme tolerovat daňové úniky. Zavedeme registrační pokladny a povinná majetková přiznání se sankcí propadnutí majetku z neprokázaným původem.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Ne.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

 Odmítám podobnou personifikaci, zakládání fanklubů či antifanklubů politiků. S prezidentem v některých otázkách souhlasím, v jiných nikoliv.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

 Ne. Byl jsem však vychován v duchu křesťanských principů a zásad.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ne.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Politik, stejně jako každý člověk, by se měl řídit obecně platnými etickými principy, zákony a svým svědomím.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...) ?

 Neměnil bych ji.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Jsem proti jakémukoli zásahu, který by porušoval principy mezinárodního práva a nebyl podložen širším mezinárodním konsensem .

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

S výhradami, které jsem měl před jejím zavedením i nyní.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ano.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Veďme o tom diskusi.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

 Ne, podobné nápady jsou za hranicí demokracie, práva a zdravého rozumu.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ano -- po širší společenské diskusi.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve:"Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."

Mrzí mne, že katolická církev se nevěnuje sociálním podmínkám lidí, ale velmi nevhodně, někdy až skandálně vstupuje do politiky.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

 Jsem pro odluku církví od státu. O nemovitosti historického významu by se měl zajímat i stát.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Jsem pro pluralitu duchovní péče o lidi ve zdravotní tísni.

František Vácha, TOP09, Jihočeský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Moc zjednodušená otázka, nicméně odpovídám: spíše ne, podle velikosti obcí snad, spíše ne.

 2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano, ano.

 3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Ale pane, to přece nelze prokázat. Mohu jen nabídnout tréning z akademického prostředí, kde se musíte spolehnout hlavně na svůj vlastní úsudek a ověřená data/pozorování. A v případě, že nevíte, diskutovat se skutečnými odborníky v daném oboru. Občanskou statečnost projevuji každý den, kdy si pouštím zprávy.

 4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

Jsem si tím jistý.

 5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Z otázky neplyne jaké restituce, ale pravděpodobně máte (podle poznámek níže) na mysli církevní. Já jsem je neschvaloval, a asi bych zvolil jiný kompromis. Nicméně nejsem příznivcem toho, aby se měnili zákony podle přechodné politické konstelaci v parlamentě. To vyvolává jen nestabilitu naší společnosti a ta je myslím pro nás všechny horší než subjektivní pocit nespravedlnosti určité části obyvatelstva.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Spíše ano.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ne.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Ne.

9) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Pana Zemana jsem nevolil a nikdy bych nevolil.

 10) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ne.

 11) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

 12) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

To už mi připadá jako nějaká paranoia nebo posedlost, je snad jasné, že když jsem před tím řekl ne, jak asi budu odpovídat dál ...

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

...

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Nejsem žena, to se ptejte spíš jich. Myslím, že stávající je OK.

 16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne.

 17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

 19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ne.

 20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Smlouvy nemohou být platné až po nějakém vágním zveřejnění (kde, jak, kdy, komu ...) , ty jsou platné po podpisu. Jsem ale pro jejich zákonem dané zveřejňování.

 21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

V této otázce jsem velmi nerozhodný. Je pravda, že mám kamarády a kamarádky, kterým bych to přál, ale stejně tak si dokáži představit páry, kde by to bylo krajně nevhodné.

 22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne, spíš naopak.

 24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Rozhodně ano.

 25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

Neznám ten výrok, nerozumím otázce.

 26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Ano.

 27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící? (Poznámka Vereš: V současnosti je psychologů málo -- není na ně dost peněz -- ty by se daly ušetřit na státem placených farářích -- věřící a církve si je mohou platit z restitučních miliard) .

Pokud tím myslíte buď a nebo, pak jsem pro psychology.

 28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Já jsem nic netvrdil, to jste si mne asi s někým spletl.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Nevím o tom, že bych já nebo kdokoli jiný, koho znám, zadlužoval v posledních pár letech naši zemi nějakým "rekordním tempem".

Vladimír Místecký, KSČM, Zlínský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ano.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano.

 3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Svým dosavadním životem.

 4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

Jsem.

 5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Zapojení do aktivit,které povedou k nápravě.

 6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Ano.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Omezit pouze na vystoupení v parlamentu.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Ano.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Ano.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Prezident je prezident.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ne.

 12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

 13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ne.

 14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Zájmy občanů.

 15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Stávající.

 16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne.

 17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne.

 18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ne.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ano.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ano.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata"?

...

 26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Ano.

 27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Vlastní fond,který budou naplňovat věřící svými příspěvky.

Jana Němečková, Starostové a nezávislí

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ano.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

 Ano.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

 Prokazuji průběžně od roku 1998 v postu starostky obce jsem po dobu 12 let bojovala proti lobby firem, parazitujících na veřejných zakázkách, a to konkrétně tím, že jsme si na obci dělali výběrová řízení sami a dodnes stavíme s náklady hluboko pod rozpočtovými cenami. Církevní lobby žádnou neznám, zákon o církevních restitucích schvaluji, poněvadž bylo nutné se vypořádat i s tímto horkým bramborem, který si politici přehazovali mezi sebou dvacet let a musel přijít opět jeden odvážný starosta zvolený do parlamentu za naše hnutí, aby se s tímto popasoval. Církve totiž díky tomuto zákonu nijak nezbohatnou, což si každý, kdo má zájem hledat pravdu, má možnost ověřit. Myslím, že informací k ní má již mnoho. A se solární lobby nemám vlastní zkušenost, takže se k tomu vyjádřit nemohu. A co se týká statečnosti, jsem známá tím, že mluvím pravdu a již 51 let s tím mám problémy, poněvadž si touto vlastností dělám nepřátele a příkladů bych mohla vyjmenovat celou řadu, jen na to nemám čas.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

 Jistý si je člověk pouze tím, že tu je právě v tento okamžik, který má. Já osobně se lidí nebojím, těžké zkoušky v mém životě mne naučily najít pravé hodnoty, které nezaplatí žádné peníze, poněvadž je máme sami v sobě a víra mi dává naději, že po smrti bude mé Duši dobře a na tom se snažím každý den usilovně pracovat. Mám pocit, že ani odposlechy, či čtení emailů by mi nevadilo, poněvadž by možná byly ku prospěchu těch, kteří je dělají a nic jiného než život v pravdě a lásce pro mne nikdy nebude cennější.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Nerozumím otázce, k církevním restitucím máte odpověď výše a nespravedlivé restituce mi nejsou jasné.

Schválením zákona o navrácení majetku církvím, bychom na tom nebyli lépe, platili bychom mzdy dalším nově vznikajícím náboženským uskupením, které mnohdy manipulují s těmi, kteří se k nim hlásí a hlavně bychom nadále jen odkládali to, s čím jsme se byli nuceni vypořádat. A ani jedna z 12 církví, kterým má být vrácen majetek není žádnou zločineckou organizací, jak to šíří někteří ateisticky zaměření jedinci v naší zemi sžíraní závistí, nenávistí a zlobou, takže mám naprostou důvěru v to, že se nemůže vrátit něco, co by církvím dříve nepatřilo a to z jednoho prostého důvodu, že si o to tato uskupení nepožádají, poněvadž v nich působí lidé řídící se desaterem Božích přikázání, což dnes Bohužel většina národa zřejmě nemůže vůbec pochopit.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Ano.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, hlasovala bych i pro zbavení poslanecké imunity, nemám s tímto vůbec žádný problém.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Záleží na okolnostech, spíš ne.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Nedokážu posoudit.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Respektuji ho jako prezidenta, volila jsem moudřeji -- Karla.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ano a netajím se tím.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

 Českobratrská církev evangelická, pracuji ve staršovstvu.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ano.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Nikdo pro mne není důležitější než někdo druhý, hájím zájmy "spravedlivých" nikoli "svévolníků", jen je někdy těžko rozpoznávám :) ) A v bibli najde útěchu úplně každý, kdo ji potřebuje i odpovědi na to, co dělá špatně a v ní je skutečně správná cesta. Pro mne je tato kniha Božím dopisem napsaným všem lidem, tedy i ateistům.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Osvěta s doporučením, aby se ženy tomuto zákroku bránily pokud i neplánovaně otěhotní,sama jsem jednu interrupci v životě podstoupila a dnes vím, že bych to již nikdy neudělala, poněvadž jsem měla po zákroku měla zřetelný dlouhodobý pocit, že jsem se rozhodla špatně.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

 Ano.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

 Nejsem pro jakékoliv násilí.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

 Po prověření poměrů v rodině ano .

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne, nejsem rasista.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

 Nebyla bych proti.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Nevadí mi, že se nekouří, přestože jsem kuřák.

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

Nic, ani nevím, zda a v jaké souvislosti se takto vyjádřil, a já lidi nerozlišuji na pravičáky a levičáky. Nejbližší volební program pro mne má od začátku svého vzniku TOP 09 a zůstává to takto doposud.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Budou si je platit v souladu se schváleným zákonem po třiceti letech přechodného období.

  27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Pokud máte na mysli zvýšení DPH o 1%, přineslo již toto navýšení již v současné době užitek, jinak se pokud vím daně nezvyšovaly

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Pošlu vám prezentaci Miroslava Kalouska, která jednoznačně vyvrací lež uvedenou v této otázce s tvrzením, že minulé tři roky jsme tu měli skutečně vládu rozpočtové odpovědnosti. To je pravda nad, kterou nemůže pochybovat žádný moudrý člověk v této zemi.

Karel Jakobec, ODS, Karlovarský kraj

1)       Referend jak kterých, přímá volba starostů ano, odvolatelnost ano.

2)       Ano.

3)       Prostě nepodlehnu.

4)       Myslím, že jsem stejně odposlouchávaný a nikdo mě nikdy neměl za co vydírat. A tak to i zůstane.

5)       Jsou nějaké restituce úplně spravedlivé? Je potřeba se už konečně hnout dále. Ale pro odškodnění v takové výši bych nehlasoval.

6)       Nevím, musel bych to hlouběji prostudovat.

7)       Ano, kromě politických projevů.

8)       Ano.

9)       Myslím, že je to jejich věc. Budou-li chtít, nebránil bych jim. Ani nepůjčoval.

10)    K odpůrcům, ale respektuji ho.

11)    Ne.

12)    Ne.

13)    Ne. Snad jen víra v lepší já člověka.

14)    Občanů.

15)    Zachovat stávající model.

16)    Ne.

17)    Podle současných informací jsem proti bombardování. Důležitý bude vývoj situace.

18)    Jsem proti. Jestli se chtějí vyvraždit, nemusím to přeci já platit.

19)    Ano.

20)    Okamžikem podpisu.

21)    Ano.

22)    Ano.

23)    Ne.

24)    Ano

25)    Liberální pravičák.

26)    Ano, ale přispěl bych, pokud jde o historicky důležité objekty.

27)    Nevím. Po provedených restitucím předpokládám, že stát na platy duchovních nebude přispívat. Jinak by neměly smysl.

28)    To nikdo nezaručí. Ale byl bych kategoricky proti, i za cenu odchodu do opozice.

29)    Viz předchozí bod. Jen pro informaci město Sokolov, i mnou řízené, ve strukturálně postiženém regionu nemá korunu dluhu. A vzkvétá.

Ing. Esma OPRAVILOVÁ, KSČM za Zlínský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ano.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

V případě mého zvolení do PS Parlamentu ČR předložím, případně podpořím novelu zákona o střetu zájmů, která zavede pro zákonodárce a veřejné funkcionáře nové povinnosti. A to takové:

* Elektronické odevzdání majetkových přiznání a jejich centrální registraci.

* Vyplnění a odevzdání majetkového přiznání ke dni nástupu do funkce a jejich nezávislou kontrolu.

* Vymahatelné sankce za porušení zákona.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?

Jsem jsi jistá že ne, neboť jsem již dříve pracovala v politických kruzích. A to v letech 2005 -- 2011 v EP jako členka politické levicové frakce GUE/NGL, kde jsem z důvodu bezpečnosti prošla politickou prověrkou a sledováním tajných služeb, ale nemohu říci, že by tyto informace později byly použity proti mně.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Jsem přesvědčena, že otázka tzv. církevních restitucí, tedy majetkového vyrovnání státu s církvemi a jinými náboženskými organizacemi, není v České republice správně vyřešena. Chci přitom připomenout, že tzv. výčtovým zákonem č. 298/1990 Sb. bylo církvím postupně předáno přes dva tisíce nejrůznějších objektů. Je třeba také vidět, že církve byly na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, financovány státem. Jestliže se má církvím »navracet« majetek v hodnotě 134 miliard korun, z čehož pole, lesy a další nemovitosti mají být v hodnotě 75 miliard a zbylých 59 miliard bude formou finanční kompenzace, proč tedy mají být církve ještě dalších 30 let výrazně financovány státem? Je zde ještě i další podstatná skutečnost. Restituce církvím, byť se odkazují na únor 1948 jako na rozhodný moment, míří svou podstatou před rok 1918. Rozsahem restitucí může tedy být dotčena i integrita současného českého státu. Přehodnocení církevních restitucí tedy považuji za vysoce oprávněné. Dále k této otázce mohu uvést, že se určitě připojím k návrhu KSČM (za kterou kandiduji do PS Parlamentu ČR na 11.místě ) o referendu k církevním restitucím, a dále jasně formulovat požadavek ukončení účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a jinými náboženskými společnostmi.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Ano.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, v plném rozsahu -- osobní, trestně-právní i přestupková.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Nelze jasně říci ano či ne, neboť u daní nepřímých nesouhlasím s jejich zvyšováním, protože mají dopad na všechny příjmové kategorie, naopak u daní přímých -- daň z příjmů jsem pro progresivní zdanění, ve kterém se zohlední princip solidarity obyvatelstva. Pro upřesnění, přímé daně mají dopad na skupiny obyvatelstva s vyšším příjmem a daň roste přímo-úměrně jejich příjmu. Dále jsem pro zrušení stropu na odvody do sociálního pojištění

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Ano.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Příznivcům.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ne. Věřím v sebe sama a chování slušných lidí.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ne.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů?

V každém případě jsou pro mne rozhodující zájmy občanů. A věřím tomu, že každý dojde ke svému cíli pouze svou prací, pílí a úsilím, při kterém využije svého vzdělání, zkušeností a znalostí získaných v průběhu svého života.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...) ?

Jsem pro stávající právní úpravu.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne, každá žena má mít právo rozhodnout o svém životě a zdraví.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne, neboť jde o suveréni stát a nesouhlasím s tím, aby Sýrie byla další zemí na seznamu, kde USA hraje roli soudce nad světem.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Rozhodně ne. Jsem vždy pro mírovou cestu řešení jakéhokoliv válečného konfliktu.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano, ale je nutné více zpřesnit prováděcí předpis.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ne. Zveřejnění má jít ruku v ruce s účinností smlouvy. V reálu, je moje představa následující:

1. elektronické zveřejnění návrhu smlouvy na dobu např. 14 dnů k nahlédnutí a opřipomínkování

2. podpis smlouvy

3. nabytí účinnosti smlouvy

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Jde o dosti složitou a choulostivou otázku, ale podle mého názoru by děti měli vyrůstat ve standardním modelu rodinu a i z tohoto důvodu budu plně podporovat umístění dětí do úplných rodin.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne, vede to ke zvyšování rasismu a sociálního napětí. Mezi každou sociální skupinou jsou lidé dobří i zlý. Podle mého názoru je nutné jít cestou zákona, tzn. že pro všechny občany platí stejná práva i povinnosti bez rozdílu barvy pleti.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ne, vedlo by to k diskriminaci určitých skupin obyvatelstva.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata?

Každý má právo na svůj názor, což respektuji, ale nemohu se zde citovaným stanoviskem ztotožnit a považuji ho za vulgární, hanlivý a urážlivý.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Samozřejmě. Mělo by dojít k naprosté odluce církve od státu.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Ne.

0
Vytisknout
6198

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2013