Představujeme kandidáty: Ing. Jana Bobošíková předsedkyně volebního bloku Hlavu vzhůru, Eva Poštová, ODS, Václav Votava, ČSSD, MUDr. Tomáš Mrázek, TOP 09

24. 10. 2013 / Viktor Vereš

čas čtení 26 minut

Kandidáti jsou před volbami ochotni odpovídat na velmi pronikavé otázky: Dotazy jsou pro přehlednost postupně kráceny. Do odpovědí zasahováno není. Vhodné jako jeden z podkladů k rozhodování o volebním kroužkování.

Ing. Jana Bobošíková předsedkyně volebního bloku Hlavu vzhůru střední Čechy

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ne, nejsem příznivcem přímé demokracie, ale zastupitelské.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ne, zbytečná iniciativa.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární loby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Jak mám prokázat něco, co podle vás teprve může nastat? Vždycky jsem hájila zájmy občanů České republiky, zejména v Evropském parlamentu to bylo často proti evropským vůdcům a představitelům velkých zemí EU. Bohužel i proti většině českých europoslanců, kteří rychle zapomněli, kdo je zvolil.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích)

Naprosto. Moje politická činnost je detailně zmapovaná médii (i když často záměrně deformovaná) , můj soukromý život je bez excesů.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Pokud jde o církevní restituce nemám vcelku problém s vydáváním majetku. Jsem připravena učinit legislativní kroky ve směru finančních náhrad. Ty považuji za nemravné, církve neodůvodněně zvýhodňující, navíc zcela mimo možnosti státního rozpočtu. Nicméně zákony jsou schváleny a je otázkou, co je nyní možné změnit.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

V žádném případě. Ve výsledku bychom se podíleli na dluzích jiných zemí, které jsme nezpůsobili. Navíc zásadně odmítám v současné době vstup do eurozóny.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Nejsem. Je to populistický požadavek. Některé aktivity represivních orgánů jakékoli další omezení vylučují.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Rozhodně ne. Jsem pro jejich postupné snižování a pro ponechání co největšího objemu finančních prostředků občanům.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Ano, je to jedno z řešení.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Ani k jedné straně.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit:

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ve smyslu otázky ne.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Ne.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Vždy se řídím tím, co považuji za dobré pro občany.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Stávající regulaci považuji za vyhovující.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Nejsem pro bombardování Sýrie ani v případě souhlasu OSN.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ne.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ne.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ano, je možné o tom diskutovat.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ne.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata"?

V zásadě souhlasím.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Ano.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Ne.

Eva Poštová, ODS, Moravskoslezský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ano.

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Jsem členkou Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Svinov od r. 1990, ve volebních obdobích 1998-2002 a 2010- dosud ve funkci starostky.

Za městský obvod od roku 1997 se aktivně účastním sporu o majetek městského obvodu, který bývalý starosta "zprivatizoval " za zlomek tržní ceny svému synovi a synovi své tajemnice. Ti jej skutečně, ač s právní vadou, prodali za desetinásobek. Po celou tuto dobu, ve všech volebních kampaních, jsem terčem hrubých výpadů bývalého starosty, napadá mne i v médiích. Považuji řešení této situace za principiální, prubířský kámen. Když nebudeme schopni takové problémy řešit na nejnižší úrovni, kdy si tak řečeno vidíme do talíře, jak bychom je chtěli řešit na makroúrovni?

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích)

Ano. Zcela jistě. Má pověst je taková, že se mi za dobu cca 11 let starostování nikdo ano žádnou výhodu nebo úplatek nepokusil poskytnout.

Své majetkové i rodinné vztahy mám zcela v pořádku, nevidím žádný prostor pro mou vydíratelnost.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Pokud budou takto vytunelovány stovky miliard, zhorší se zdravotní péče, nebude dost peněz na policii atd.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

K této otázce nemám dostatečné informace ani názor. Okamžitě bych si problém ve všech jeho souvislostech prostudovala.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

V zásadě souhlasím s imunitou, která by se vztahovala výhradně k práci a výrokům jako poslance. Trochu se obávám, že v současné nedobré situaci politické, mravnostní, lidské by však mohl být poslanec cíleně šikanován a potažmo nespravedlivě stíhán i v jiných oblastech.

Zvyšování daní NE. zvyšování sociálního zabezpečení Ne.

Zvyšování zdravotního pojištění ? :

- přístrojové, profesní lékové vybavení geometrickou řadou zvyšuje úroveň. Z toho vyplývá daleko širší počet pacientů ( dříve by řada z nich již byla mrtvá) a z toho plyne logicky enormní nárůst objektivně nutných nákladů ve zdravotnictví. Tím neříkám, že v současné době je hospodaření ve zdravotnictví efektivní a zdroje jsou efektivně využívány. Takže při transparentnosti hospodaření a objektivním zdůvodnění potřeby ANO.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

V této oblasti se neorientuji. Nechám si vysvětlit, udělám si názor.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům? Stydím se za jeho výroky. Nevolila jsem jej, ale jeho činy a chování předčily můj odhad. Jasný odpůrce.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

NE. Jsem nepraktikující katolík.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Římskokatolické, pasivně.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

NE.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve, anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

NE.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Svobodná volba matky.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

NE.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

NE.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

NE.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

NE.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

ANO

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

ANO

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

NE.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

NE.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

ANO

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

ANO.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

ANO.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

ANO.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Nevstupovat do koalice, která se jasně a závazně k nezvyšování daní nezaváže.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Legislativními úpravami přerozdělování sociálních dávek a vůbec fungování sociálního systému. Zajištěním důsledného, efektivnějšího výběru daní.

Václav Votava, ČSSD, Plzeňský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Nemám s tím zásadní problém. Tedy ANO. Problematické, i když se tomu nebráním, je jistě provedení odvolatelnosti politiků

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

ANO.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Otázka je poněkud nesmyslná. Jak může člověk sám o sobě prokázat, že nepodlehne ? Samozřejmě pokud na něj není nasazen provokatér. Vždy jsem se choval a jednal tak, abych měl čisté svědomí a nemusel se stydět před sebou ani před veřejností.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích) .

ANO, zcela. Není důvod, který by zakládal moji vydíratelnost.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Mohu odkázat na svá vystoupení ve Sněmovně, články / či web votavav.cz / kdy jsem aktivně vystupoval proti církevním restitucím. Budu tedy jednat v souladu s programem ČSSD. Především je třeba přehodnotit výši náhrady za tzv. nevydaný majetek a zpřísnit podmínky k vydávání nemovitostí.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

ANO, za jistých podmínek.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

K jistému omezení poslanecké imunity již došlo. Imunita se má vztahovat po dobu výkonu mandátu na projevy v Parlamentu.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Budu hlasovat v souladu s programem ČSSD.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Otázka na kterou mohu těžko odpovědět. Myslím, že je třeba současnou eurozonu udržet.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Respektuji M. Zemana jako prezidenta zvoleného v přímé volbě občany ČR.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Nemyslíte, že je to přímo osobní otázka ? Jsem pokřtěný a v jistém slova smyslu věřícím člověkem i když nepraktikujícím.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

NE.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Příliš osobní otázka, a tedy bez odpovědi.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Výkon mandátu poslance jsem vždy považoval za závazek a za službu občanům a České republice

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Stávající.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Pokud je to pod lékařským dohledem tak NE.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

NE.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

NE, ale to se týká obou stran vnitřniho konfliktu.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

ANO.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Pravděpodobně technicky či právně problematicky proveditelné. V každém případě transparentně je potřebné od jisté částky smlouvy zveřejňovat na internetu.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

NE, možná s výjimkou vlastního potomka jednoho z páru.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

NE.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Myšleno pro politické strany? -- NE.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

ANO.

25) Co si myslíte o stanovisku katolické církve:"Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata."

NAPROSTÝ NESMYSL A BLÁBOL !!

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

S odlukou církve od státu platy a vzdělání ANO. Osobně si myslím, že doba dokončení odluky 17 let je nepřiměřeně dlouhá a měla by být zkrácena. S vyplacením náhrad opravy nemovitostí hradit sami, tím nevylučuji spoluúčast státu u významných památek.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Oddělil bych faráře - viz předchozí odpověd'. Psychology - nemám problém aby byla spoluúčast státu.

MUDr. Tomáš Mrázek, TOP09, Moravskoslezský kraj

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Jsem pro přímou volbu starostů, referendem bych řešil jen některé problémy, eventuelně bych referendum bral jako poradní faktor při rozhodování. Odvolatelnost politiků občany je formulace natolik nejasná a populistická, že se k ní nevyjadřuji. .

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby) ? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

V tuto chvíli nevím, zda se může najít někdo, kdo prokáže, že v budoucnosti se něco stane nebo nestane. Myslím si, že otázka je položena velmi nepřesně.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd. s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti -- ušetří na úplatcích)

Ano, jsem si jistý.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Poznámka V. Vereš: Proplacení církevních restitucí (59 miliard + inflace) proběhlo na základě neověřeného soupisu církví, navíc jeho ocenění firma Ernst&Young označila za předražené ZDE ZDE a ZDE

Vydávání nemovitostí je rovněž bez ocenění a soudní kontroly, navíc když jiným právnickým osobám nebylo vráceno, až na řídké výjimky, nic. Dle studie Univerzity Karlovy měla církev dokonce naprostou většinu vydávaného majetku jen ve správě a plně jej nevlastnila! Pokud budou takto vytunelovány stovky miliard, zhorší se zdravotní péče, nebude dost peněz na policii atd.

Argumentace pod otázkou je zavádějící a místy nepravdivá. Autor otázky se zřejmě neseznámil s problematikou ocenění původního církevního majetku: ZDE Znění otázky týkající se expertízy Univerzity Karlovy není správné. Autor by se s ním měl seznámit, např. zde: ZDE Současné nastavení systému restitucí vychází z judikatury Ústavního soudu, které naopak církve vyzval, aby v případě, že by ČR nepřijala příslušný zákon, žádaly soudy o vydání majetku. A rozsudky z poslední doby ukázaly na to, že by byly úspěšné. Než připustit živelné a chaotické vydávání majetku tímto způsobem, což by se státu prodražilo soudními výlohami a odškodňováním organizací, které drží tento majetek v dobré víře, bylo lepší se po 23 letech konečně domluvit.

Jsem rád, že Česká republika již není poslední postkomunistickou zemí, která nenapravila krádeže a křivdy totalitního režimu. Již se nemusíme stydět.

Dvě miliardy splátek ročně představují méně než 2 tisíciny státního rozpočtu. Po přechodném období se navíc přestanou hradit platy duchovních, což by v budoucnosti představovalo ještě větší částky. Z toho vyplývá, že majetkové narovnání s církvemi by rozhodně nezpůsobily nedostatek peněz na policii, ani na zdravotnictví.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Česká republika nemusí vstupovat do ESM, dokud nepřijme euro. Do té doby je třeba vyvíjet tlak na to, aby se ESM výrazně proměnil a aby začalo platit pravidlo, že ztráty bank musí nést pouze její vlastníci a klienti, nikoli všichni daňoví poplatníci.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Ano, jsem pro zrušení poslanecké imunity.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?)

Ano.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Ano.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Miloše Zemana jsem nevolil a s většinou jeho kroků z poslední doby nesouhlasím.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit:

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Ne,věřím v řád věcí.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Ne.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Částečně.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství) ?

Ucházím se o hlasy voličů, občanů na základě volebního programu, který se zavazuji plnit.

15) Pro jakou formu regulace interrupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak...)

Stávající považuji za postačující.

16) Jste proti "interrupční" pilulce?

Ne nejsem.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne.

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

Ano, tento návrh předložil poslanec za TOP 09.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ne.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Ne, ale problematika soužití se bude muset v blízké době řešit.

23) Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ne

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

Neznám kontext tohoto výroku, ale papež má samozřejmě právo na svůj názor. Já se hlásím k programovým hodnotám TOP 09, která by dle západních měřítek byla považována za konzervativní, pravostředovou stranu. Byť dělení na levici a pravici je značně zjednodušující.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého? Ano, takto je právě koncipováno schválené narovnání s církvemi, aby po uplynutí přechodné doby již tyto záležitosti nebyly financovány z peněz daňových poplatníků.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?

Viz předchozí odpověď.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

TOP 09 dle svého volebního programu zvýšila zdanění spotřeby pro snížení deficitu důchodového systému. Považovali jsme to za menší zlo než snižovat důchody, jak se stalo v mnoha zemích Evropy, či zvyšovat sociální pojištění, tedy zdanění práce. Díky vyššímu výnosu DPH se jen v minulém roce se snížil schodek důchodového pojištění o 14 mld. Kč. Považujeme to také za menší zlo, než si tuto částku půjčit a nechat dluh dalším generacím. I přes to máme desáté nejnižší daně v Evropské unii. V příštím volebním období je nechceme zvyšovat, ale z důvodu snahy pokračovat v rozpočtové stabilizaci je není možné ani snížit. Snížení by muselo být doprovázeno dalšími úsporami na straně výdajů, které v předchozích letech dosáhly přes 250 mld. Kč.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

To je výrazně zkreslení tvrzení, protože ignoruje navýšení rezervy předfinancování státního dluhu, která se zvyšovala z opatrnostních důvodů. Naopak díky snižujícím se schodkům státního rozpočtu se tempo růstu dluhu nejen podařilo zbrzdit, ale v současnosti i zastavit. Vlivem efektivnějšího řízení likvidity v novém systému Státní pokladny budeme moci snížit zmíněnou rezervu předfinancování, což poprvé od 90. let povede ke snížení státního dluhu. Zdůrazňuji, že bez úsporných opatření provedených minulou vládou by státní dluhu byl nyní o více než 200 mld. Kč vyšší.

0
Vytisknout
4783

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2013