S rasismem v České republice se už musí skoncovat

25. 10. 2013 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Není možné, aby v ČR docházelo ve veřejných prostorách k útokům na tříleté děti, protože mají tmavší barvu pleti. Ze šokujícího čtvrtečního incidentu v olomoucké tramvaji, popsaného dr. Mirnou Šolić, jasně vyplývá, v jak nepřátelském a kriminálním prostředí žijí v ČR všichni, kdo nemají bílou kůži, bez ohledu na věk a původ, bez ohledu na to, zda to jsou či nejsou Romové. Syn dr. Šolićové samozřejmě vůbec Rom není.

Je do určité míry povzbuzující, že osazenstvo olomoucké tramvaje se tříletého chlapce, na něhož rasisticky útočil místní občan, zastalo a rasistu z tramvaje nakonec vyhodilo. Jenže to nestačí.

Není prostě možné, aby k takovýmto incidentům docházelo. Jak to vysvětlíte tříletému klukovi?

Shodou okolností mám informace od kolegů, kteří se právě účastní festivalu Cinekid festivalu filmů pro děti a mládež v Amsterodamu. Všechny mezinárodní filmy na tomto festivalu bez výjimky respektují a dětským divákům vštěpují povědomí o rovnosti ras a etnické rozrůzněnosti. Však také Amsterodam je skutečně kosmopolitní město. Je to jen pár stovek kilometrů od ČR, ale je tomu, jako by člověk byl v jiném světě.

Situace v ČR je už naprosto neudržitelná. Politikové v České republice mají morální povinnost, aby proti vypjatému rasismu systematicky zasahovali. Musí vzniknout inteligentní veřejná informační kampaň, na bilboardech i v televizi, aby k výše popsaným incidentům nedocházelo.

Budou politikové sedět se složenýma rukama, až někdo nějakého tříletého kluka zabije kvůli barvě jeho kůže?

0
Vytisknout
7189

Diskuse

Obsah vydání | 25. 10. 2013