Pavel Posolda

Ing. Pavel Posolda (nar. 1959)

Autor je členem Krajského zastupitelstva Středočeského kraje za KSČM. Osobní cíl: prosadit ve Středočeském kraji transparentní proces řízení investičních projektů ve všech jeho fázích - plánování, příprava, výběrová řízení, realizace, uvedení do provozu a vyhodnocení.

Vzdělání : ČVUT, fakulta stavební, obor ekonomika a řízení stavebnictví

Zaměstnání: OSVČ, projektové řízení výstavbových projektů