Úcta, respekt, pokora k pracujícím a další pravicové floskule

7. 6. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 15 minut
I já se koukal na další nedělní přehlídku trapnosti české politiky a zoufalosti ekonomiky. Váhal jsem, váhal, ale Kupkův výkon a výkon Matesové by měly směle vejít do dějin s názvem: „Tak takto rozhodně tedy fakt ne, to nikam nevede“. Kupka zpět do role tiskového mluvčího Líbeznic a Matesová do školy, nebo do polí a továren, jak sama posílá učitele.

ODS chce i přes vyhladovělé občany na ulici u potravinových bank zařídit důstojné důchody, bohaté důchody pro všechny. Všechny, kteří se nějakým záhadným způsobem důchodu v nemoci dožijí. Mazaně jde na to od lesa. Lesa plného otrávených stromů, jedovatých šišek a slepých myslivců, co si listují ve falešných nadějích ulhaných dat. Dnes maká na jednoho důchodce 2,2 robotníka, kdežto v roce 2050, v podzemní kobce nad českou pouští Fosi bude makat na jednoho sotva 1,5 zdravotně nadaný pracant. Nikde ani zmínka, že za občana bude ve velké míře, možná v míře plné, makat digitalizace, robotizace a všemocná AIzace.

Odbory jsou pochváleny před nastoupeným Kupkou, že zrušily již ušitou demonstraci po Ficově střeleckém divadle. A cože za to? Kupka kličkuje odváděje řeč jinam. Moravec se ptá znova a Kupka znova kličkuje jako potrefený zajíc v jedovatém lese kolem jedovatých muchomůrek. Jednu si zakousne a znova. ODS nesmí a nemůže opustit odpovědný závazek k voličům. 

Jako jak jako voličům? Jakým voličům? Jako ODS slíbila inflaci cca 40 %, pokles ekonomiky a platů a zchudnutí celé společnosti? 

Nic takového ve volebním dez-plakátu fakt není, díval jsem se dvakrát. Ministři vládní se opírají o věcná data, plácá ministr Kupka. 

A jako mohly by je i odbory vidět? Kupka sám sebe dojímá řečnickou otázkou, proč bychom to dělali, že bychom data nedali? Proč to vláda pravidelně dělá už řečnicky ani řeznicky Kupka nedodá. 

Středula se podivuje, ukazuje přitom vládní odpovědnost na slovenském grafu, český graf není. Graf žaluje, že dnešní mladí si užijí tvrdé lopoty až 55 let, leč s radostí, že jim bude teplo, bude tady smrad a nedýchatelno. Každý otrok, poddaný či nevolník z minulosti světa dějin je opravdově lituje. Ti si odpracovali pár krutých let a jupí na odpočinek věčný.

Matesová se přiklání k vládním tancům okolo podkladů, protože přeci budou čerstvé. Ekonomka Matesová ostatně data již viděla, ovšem až po mírném klopýtnutí mysli si vzpomněla, kdeže je to vlastně veřejně viděla. 

Matesová se dohaduje s Kupkou, zda je spravedlivější říci mladým, jak dlouho budou pracovat, nebo je naopak spravedlivé to profláknout mnohem později. 

Zvídavý Moravec se ptá Kupky, proč odbory nemají tabulky a podklady. 

Kupka neví, protože data jsou veřejně dostupná. Není důvod nic tajit, proto je tajíme. Kupka znova opakuje, musíme udržet maximální důchod pro důchodce a nezruinovat stát, tedy nepoškodit bohaté vrstvy.

Odborář Kupkovi bortí neoliberální hrad z uhelného písku. Konstatuje, že Česko dává na důchody 8 % oproti Rakousku, které dává 13 % z HDP. A pokračuje. 

Sociální odvody máme jedny z nejvyšších na světě, máme nejnižší nezaměstnanost, ale jaksi taksi máme stále prázdný důchodový měch a ulhané ministry. 

Řešíme pravicí zpackané veřejné finance a málo fungující ekonomiku na úkor nevinných důchodců. 

Nejprve musíme totiž konečně vyřešit daňovou džungli zlikvidováním tlusté škodné. 

A Kupka? Opět odpovídá na něco jiného. Tváří se jako mazaný mudrlant, když nápravu zpackaných daní vidí ve společném vyměřovacím základu manželů na důchod. A pokračuje. 

Skutečná úcta k českým pracujícím nejsou fuj vysoké platy, alebrž právě naše odpovědná důchodová reforma. Jako změnit dva parametry na 500 stránkách? To tam Jurečka opsal Starý zákon, či co?

Kupka má již mírně rozhozený sandál. Mrská kolem sebe věcně zmatenými daty, ale na rakouské procento HDP ne a ne odpovědět. 

Po mnoha strázních Kupka vymyslel, že právě proto zajišťují ekonomický růst. Ovšem nedodal, v které zemi, poněvadž u nás rozhodně ne. 

Uvádí dobré vyvážení investic a dalších mnoha faktorů, přičemž zmiňuje tradičně jen snižování deficitu, leč zase zapomněl, v které zemi to provádějí. 

Po onom snížení deficitu pak už už naplno startují ekonomiku a ano správně, zase neprozradil, kde, kdy a komu. 

Jen jestli on Kupka omylem nehovořil o ekonomickém půstu, protože ten tady fakt zavedli. Vládě záleží, lže Kupka, aby ekonomika rostla a mohly být vyšší důchody. 

Zlý Moravec mu do výkladu vrhá vidlí, kdeže je pak onen mohutný agresivní národohospodářský plán a jestli ho můžeme tedy vidět. 

Nerosteme totiž a když, tak jen o píď. Vysmívané Maďarsko a taktéž vysmívané Slovensko rostou 4x rychleji. Z toho nekouká žádný důchod, natož snad vysoký.

Matesová se už na to nemůže dívat a přebírá od Kupky štafetu. Rozjíždí tradiční řeči o nutných změnách na trhu práce, které nás spasí. Doporučuje udělat to, co udělali v Německu před 20 lety, avšak pro jistotu zatajila, co to bylo. 

Oklikou se vrací k Rakousku. Rakousko má velmi vysokou daň na vysoké příjmy. Kupka koulí očima.

Spousta zemí v EU daní vysoké příjmy velmi vysoko, a to 50 až 55 %. Kupka teatrálně upadá do mdlob. I pro průměrné příjmy, dodává Matesová. 

Kupka leží na zemi a chroptí. Což my u nás nemůžeme, protože naše průměrné příjmy jsou směšné. Kupka se snaží rychle odplazit ze studia.

Matesové se Kupky zželelo, komu také ne, nejsme přeci necité. Proto mu hází laso a líčí, že 88 % příjmů mizí v mandatorní studni a pan ministr pak nemá možnost na investice a rozvoj. 

Kupka jásá, leč Matesová dodává, že musí dojít k výrazné změně daňového systému a Kupka zase skučí jako fialová meluzína v neoliberálním komíně. 

Vláda má výtečnou nedostatečnou za neprovedenou daňovou reformu, a tudíž jsme nadále pro bohaté daňovým hájem pod pravicovou kopulí.

Středula výrazně vysvětlil Kupce i Matesové, proč u nás zkrácené úvazky nikoho moc nezajímají. Fakt se divím, že to ti dva neví. 

Zaměstnavatel v průmyslové zemi nemá zájem a zaměstnanec za mrzký peníz dělat fakt nebude. Nic ze zkrácené výplaty nezaplatí, víc prodělá, než vydělá. 

Středula dál trápí nebohou Kupku. Navrhuje řešit příjmovou stránku rozpočtu, nízké platy a vývoz peněz z republiky. Tohle by vyřešilo problémy s důchody. Kupka už zase koulí očima, kroutí ušima a roste mu nos do dálky.

A další rána na dlouhý nos. Středula si ukázkově povodil Kupku ohledně důchodu pro náročné profese. Zase vláda tají podklady. 

Má to být ale tak, že důchod pro náročné profese bude nedosažitelný. Má se totiž počítat výlučně doba po minutách a hodinách, v kterých si pracovník náročnou dřinu odedřel. Takže vteřinku po vteřince, minutu po minutě a hodinu po hodině vstříc důchodu v 228 letech. 

Ne, ne, ne není pravda, že to vláda pro náročné povolání nastaví špatně, čemuž ovšem nevěří ani on sám a je mu to jedno. 

Kupka sice tvrdí, že data už mají, ale sám neví, jak to bude, ale nebude to tak, jak to říká Středula, to ví jistě. Ale vše musí být vyvážené a ekonomika v kondici. Dohoda musí být férová, rozumná a s respektem k zaměstnancům.

Ministr Kupka chce zase prchnout pryč, leč Moravec ho vrací k platům a mzdám. Odbory chtějí zvednout platy o 15 % ve státní a veřejné správě. Matesová říká, že je to nereálné. Kupka křepčí. 

Nemáme sice moc úředníků, ale mohli by makat jako víc. Jak jako nemáme, vyzvídá překvapeně Kupka, vždyť jsme na tom založili každou volební kampaň. Avšak máme hodně učitelů malých škol, pokračuje Matesová. Školy zrušit, vyučující patří do dolů a továren. Vzdělání se přeceňuje.

Matesová se vrací k vývozu peněz z republiky. Bylo nebylo na počátku něco dohodnuto. 50 na 50 dividendy a reinvestice. Tu však za vlády svazáků Topolánka a Kalouska došlo v roce 2009 k obratu v neprospěch Česka a podíl se mění na 75 ku 25 ku spokojenosti pravicových politiků, českých firem i zahraničních matek.

Techtle mechtle na eura a zpět českým firmám berou až 5 % firemních nákladů, které by mohly být dány do mezd. Mohly by, ale ODS Euro nedopustí a firmy mzdy ani kdyby tak bylo učiněno nenavýší.

Co ovšem s tím vývozem peněz z Česka? Matesová navrhuje zlepšit podnikatelské prostředí. 

Středula se smíchy chvěje směje a dodává, že jsme stále nesebevědomá ekonomika. 

Kupka pípá, že to tak rozhodně není a mrzutě funí. Načež hřímá, že vláda přichází s jasnou vizí světovosti a vizi plně plní. Nedodá, kde a jak. 

V poslední chvíli se topící Kupka chytá stébla konsolidačního přebalení. A už veršuje a točí pantem. 

Konsolidační přebalíček činí celou řadu kroků pro ozdravení ekonomiky a pro nastartování pozitivních dalších vývojových trendů. Ano, nedodal ani krok, neřekl ani trend, ale pln hrd zvítězil ve své mysli mluvčí za skomírající občany a ekonomiku zisků. Matesová mu oponuje, že konsolidační balíček nic nezmůže stran vývozu kapitálu. Moravec se mu už směje. 

Přebalíček, Kupka se jen tak totiž snadno nedá, přispěje k tomu, aby česká ekonomika byla stabilní a nabízela významně lepší parametry i jiné metry. Pročež znovu točí klikou a mele o snižování deficitu, ač jeho rodná strana deficity pěkně krmí lahodnou krmi. 

Jako orientální trhovec Kupka dál slibuje snižování deficitu coby jediné mazání proti inflační kopřivce. Inflace je pro ekonomiku nejvyšší zlo, proto byla u nás sice nejhorší, ale zato nejdelší, i když platy tady máme směšné. A to je opravdu táák. 

A teď ještě zajistit pružný trh práce výpovědí bez udání důvodů. Navíc ty zkrácené pracovní úvazky, pak dovoz levné pracovní síly. Dokonce vláda zajistila racionalizaci školství, ať už tím myslel cokoli a na kohokoli. Aha, tak on myslel sdílení služeb, zaměstnanců a školních židlí.

Poděšený mluvka Kupka se odvolává na ekonomku (v rozrušení totiž zapomněl její jméno) a souhlasí, jak jinak, že zvýšení platů nelze. Budeme leč jednat jako diví. Poroste-li ekonomika Česka, bude i platově veselo. Jak my bychom chtěli zvednout platy, moc bychom chtěli, ale nejde to, protože inflace by na nás spustila bandurskou. Když se zvednou platy, tak to je proinflační faktor a oslabí se ekonomika. 

Středula se mluvčímu hlasitě vysmál. Kupka se už neudržel maje totálně rozhozený sandál a je velmi agresivní a hulvátský. 

Středula se ptá mile nazlobeného ministra, jaký byl pokles reálných platů ve státní a veřejné správě za jejich odpovědné vlády. 

Kupka, jelikož neví, nebo nemůže říct, pění a řve jako tur, vy mě tady budete zkoušet?! Vy na mě, výjimečného ministra dopravy české vlády, jdete s bandurskou? 

Kupkovi málem uletěla pařátka, jak jimi zběsile máchá, když byl usvědčen z neznalosti, přistižen u hanebného chování a nemravných lží. 

Odborový předák tiskovému mluvčímu objasňuje, že česká inflace byla veskrze inflace zisková. Proto, a právě proto vláda proti inflaci nic účinného nedělala a inflaci protahovala na maximum možného. 

Kupka jen kvákl, že ne. Investice do zaměstnanců považujeme za škodlivé, Kupka kváká že ne. Pokles reálných příjmů u státních zaměstnanců zhruba o 20 %, Kupka raději mlčí. Dál vláda snižuje prostředky na platy, Kupka mlčí stále. Nejsou peníze, není spotřeba, a není tudíž ani ekonomika. 

Kupka nemlčí, ale vrací se k modle investic, které nám náš stát plný chudých občanů spasí.

Již notně zmatená ekonomka Matesová radí: „Nedovolme další inflaci“. Fakt dobrá rada ptáka Loskutáka. Možná by šlo tak max přidat 6 %. Takže místo 20 tisíc by soudní administrativa, sociální oblast, obslužný personál ve školách a tuny dalších profesí v Česku světové to ekonomice dosáhli na 21 200 Kč práce za měsíc. Uvědomuje si vláda neoliberální pravice, za kolik se tady žije a co kolik stojí?

Bohužel zaměstnanci přišli o hodně příjmů a důchodci o třetinu majetku, Bůh sice želí, ale to je vše, co smí, co je mu dovoleno fialovým Bohem Mamonem. Moravec se dotazuje Kupky, zda, když soudní administrace bere tak málo, zda fakt nechtějí přidat. 

Kupka se začal klasicky po pravicovém způsobu vytáčet, což i klidného Moravce vyvedlo z klidu a 

Kupka je znovu napomínán. Kupka koktá, budeme o tom jednat a uvidíme, co ekonomika. Musí být rovnováha mezi výdaji a investicemi. Zvedne se ekonomika a platy. Klíčové je udržet platy na uzdě. Budeme hledat rozumný způsob, jak zajistit rozumný růst platů, udržet stát v kondici a sociální smír. Po téměř deseti minutové krasomluvě Kupka dodal, že odpovědně nemůže vlastně nic říct, že by to bylo neodpovědné.

Každým rokem nenávratně zmizí z Česka 800 až 1 000 miliard, neoliberální vláda jen tupě kouká, omezuje výdaje na všech frontách a dodržuje ziskový smír. A Kupka? Je potřeba si sednout a podívat se na vše vcelku. 

A opět spouští kolovrátek. Konsolidační balíček, investice, deficit, nízká nezaměstnanost, platy na uzdě a rozvoj ekonomiky… konsolidační balíček, investice, deficit, nízká nezaměstnanost, platy na uzdě a rozvoj ekonomiky… konsolidační balíček…

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého ze země vysokých platů, světové ekonomiky a říše blahobytu

1
Vytisknout
2410

Diskuse

Obsah vydání | 11. 6. 2024