Muriel Blaive

Autorka je historička. Působí v Ústavu Ludwig Boltzmann pro evropské dějiny a otevřenost ve Vídni.