Za dovolenou utratíme nejméně peněz a nejčastěji se vracíme na místa, která jsme již navštívili, ukázal průzkum v jedenadvaceti zemích světa

11. 6. 2024

čas čtení 5 minut


Praha 11. 06. 2024: Obyvatelé České republiky hodlají letos utratit za dovolenou nejméně peněz ze sledovaných zemí. Nejčastěji se o dovolené vrací na místa, která již navštívili a mají nejmenší zájem o turisticky neznámé destinace. Nejméně berou v potaz i ekologické dopady cestování jako uhlíkovou stopu. Vyplývá to z průzkumu HOLIDAY BAROMETR, provedeného v jedenadvaceti zemích Evropy, Severní Ameriky, Asie, Středního východu a Oceánie pro společnost Europ Assistance.

 

Průměrný Čech utratí podle reprezentativního průzkumu HOLIDAY BAROMETR letos za dovolenou (doprava, ubytování, strava, zábava) 1 494 €, nejméně ze všech jedenadvaceti sledovaných zemí. S více než dvojnásobným dovolenkovým rozpočtem ve srovnání s námi počítají podle průzkumu ve Švýcarsku (4 023 €) a Velké Británii (3 127 €), přibližně dvojnásobek utratí i v Německu (2 969 €). Z mimoevropských zemí utratí za dovolenou nejvíce obyvatelé USA (3 952 €) a Austrálie (3 792 €). Naopak, nejpodobnější výdaje uvedli v průzkumu Poláci (1 648 €), Japonci (1 582 €) a respondenti z Malajsie (1 516 €).

Nižší rozpočet souvisí s tím, že upřednostňujeme bližší destinace a častěji se spokojíme s ubytováním se snídaní,” uvádí v této souvislosti Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance. “Na druhé straně se našich rozpočtů na dovolenou méně dotkly problémy způsobené inflací. Vliv inflace na plánování dovolené potvrdilo při průzkumu 23 % Čechů, zato 53 % Italů a 42 % Francouzů nebo Portugalců. Dalších 33 % Čechů nicméně připustilo, že inflace jejich rozhodování ovlivnit mohla.”

Při výběru místa dovolené jsou Češi nejkonzervativnější ze všech sledovaných zemí. Dobrou zkušenost z předchozího pobytu jich uvedlo mezi motivy, proč si destinaci vybrali, celkem 51 %, nejvíce z obyvatel evropských zemí. Pouze 52 % Čechů zmínilo mezi kritérii, podle kterých se rozhodují, cestu do turisticky méně známých míst, což bylo mezi respondenty z Evropy naopak nejméně.

Při dovolené chceme hlavně odpočívat, záměr, že budou z dovolené pracovat, připustilo v průzkumů pouze 18 % dotázaných Čechů,” dodává Lukáš Soural. “V případě Švýcarů (35 %) nebo obyvatel Velké Británie (35 %) je tento počet takřka dvojnásobný.”

Největší rozdíly mezi sledovanými zeměmi ukázal průzkum v přístupech k ekologickým dopadům dovolených souvisejícím s cestováním a uhlíkovou stopou. Uhlíkovou stopu, která při cestách na dovolenou vzniká, vnímá jako problém pouze 23 % Čechů, nejméně ze všech zemí, zato 59 % Portugalců, 49 % Španělů a 48 % Italů. “V tomto případě se potvrdil trend, který se projevil již v našem předchozím průzkumu MOBILITY BAROMETR, věnovaném dopravním návykům,” uzavírá Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance. “Ekologické aspekty, spojené s cestováním a dopravou, vnímáme velmi vlažně, což se odráží jak v našem přístupu k uhlíkově stopě, tak například v nízké oblibě elektromobilů mezi českými motoristy.”


Pro další, podrobnější informace prosím kontaktujte: Jan Kuliš, EPIC Public relations (mobil 731 920 874, e-mail jan.kulis@epicpr.cz).
P ř í l o h a


HOLIDAY BAROMETR


Jaký je Váš rozpočet pro nejbližší dovolenou, započítáme-li (dopravu, ubytování, jídlo, zábavu, atd.? Údaje v €.

EU

FR

UK

BE

DE

CH

AT

ES

PT

IT

PL

CZ

2 446

2 102

3 123

2 736

2 969

4 073

2 499

2 145

1 961

2 041

1 648

1 494


MY

HK

JP

SG

IN

AU

US

CA

SA

AE

1 516

2 955

1 582

2 811

2 419

3 792

3 952

2 743

2 623

3 010


Co bylo důvodem pro Váš výběr destinace? Již jsem tam byl a chci se vrátit.

EU

FR

UK

BE

DE

CH

AT

ES

PT

IT

PL

CZ

38 %

37 %

41 %

45 %

46 %

40 %

46 %

27 %

23 %

27 %

32 %

51 %


MY

HK

JP

SG

IN

AU

US

CA

SA

AE

22 %

38%

41 %

41 %

15 %

32 %

28 %

28 %

20 %

18 %


Jak ovlivnily v tomto roce Vaši touhu cestovat následující důvody: Ekologické dopady cestování (uhlíková stopa)?

EU

FR

UK

BE

DE

CH

AT

ES

PT

IT

PL

CZ

40 %

45 %

33 %

36 %

36 %

41 %

33 %

49 %

59 %

48 %

41 %

23 %


MY

HK

JP

SG

IN

AU

US

CA

SA

AE

62 %

36 %

32 %

49 %

72 %

27 %

28 %

34 %

58 %

59 %


Budete v místě dovolené pracovat? 1) Ano, už jsem to udělal v minulosti. 2) Ano, letos to bude poprvé. 3) Ne.


EU

FR

UK

BE

DE

CH

AT

ES

PT

IT

PL

CZ

1)

18 %

13 %

22 %

19 %

21 %

23 %

12 %

19 %

16 %

19 %

22 %

13 %

2)

9 %

7 %

13 %

7 %

10 %

12 %

8 %

9 %

9 %

11 %

9 %

5 %

3)

73 %

80 %

65 %

74 %

69 %

65 %

80 %

72 %

75 %

70 %

69 %

82 %MY

HK

JP

SG

IN

AU

US

CA

SA

AE

1)

43 %

27 %

15 %

26 %

56 %

18 %

32 %

22 %

63 %

51 %

2)

22 %

9 %

11 %

11 %

19 %

10 %

14 %

10 %

18 %

21 %

3)

35 %

64 %

74 %

63 %

25 %

72 %

54 %

68 %

19 %

28 %

Poznámka: EU Evropa, FR Francie, UK Velká Británie, BE Belgie, DE Německo, CH Švýcarsko, AT Rakousko, ES Španělsko, PT Portugalsko, IT Itálie, PL Polsko, CZ Česká republika / MY Malajsie, HK Hongkong, JP Japonsko, SG Singapur, IN Indie, AU Austrálie, US Spojené státy americké, CA Kanada, SA Saúdská Arábie, AE Sjednocené arabské emiráty.


0
Vytisknout
1362

Diskuse

Obsah vydání | 13. 6. 2024