Reakce HSHMP na nepravdivý a nepodložený text ze stránek internetového deníku www.blisty.cz

5. 2. 2021

čas čtení 5 minut
 V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, Hygienická stanice hlavního města Prahy touto cestou reaguje na dnes na stránkách Internetového deníku www.blisty.cz zveřejněný text – viz odkaz https://blisty.cz/art/102717-nebezpecna-nekompetence-prazsti-hygienici-ohrozuji-covidem-zivoty-lidi – a v souladu s citovaným zákonem HSHMP žádá vydavatele a redakci Internetového deníku www.blisty.cz o uveřejnění následující odpovědi (tuto záležitost HSHMP vede pod č.j. HSHMP 08349/2021:

 

 
Reakce HSHMP na nepravdivý a nepodložený text ze stránek Internetového deníku www.blisty.cz

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se důrazně ohrazuje proti textu zveřejněnému dne 5. 2. 2021 na stránkách Internetového deníku www.blisty.cz pod názvem „Nebezpečná nekompetence: Pražští hygienici ohrožují covidem životy lidí.“ Se zněním textu HSHMP zásadně nesouhlasí a odmítá ho. Před jeho zveřejněním nebyla HSHMP ze strany redakce nijak kontaktována a nedostala tak žádnou možnost se k nepravdivým, zavádějícím a nepodloženým informacím jakkoli vyjádřit. Text navíc neobsahuje ani jméno autora. HSHMP považuje zveřejněný text ze strany redakce za projev neprofesionality a neobjektivity. Možnost dát prostor k vyjádření subjektu, který je v textu předmětem nepodložené a neobjektivní kritiky by mělo patřit k naprostým základům žurnalistické práce v demokratických podmínkách. Zvolený titulek je ukázkou snahy o bezdůvodnou skandalizaci a dehonestaci práce desítek profesně zdatných a plně kvalifikovaných zaměstnanců pražské hygienické stanice. Takový přístup HSHMP považuje za nepřijatelný.

V zájmu reálného vysvětlení a vyjasnění zcela neobjektivního a nepravdivého textu HSHMP uvádí následující:

V případě výskytu COVID-19 v předškolním či školském kolektivu pracovníci HSHMP  postupují dle nastavených algoritmů Ministerstva zdravotnictví ČR. Znamená to, že karanténa zahrnuje obvykle domácí izolaci po dobu deseti dnů od posledního rizikového kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. Test PCR se provádí nejpozději 10. den od posledního kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou.

Uvedená opatření se nařizují na základě výsledků epidemiologického šetření (trasování). To probíhá vždy, tj. při každém nově zjištěném  laboratorně potvrzeném případu COVID-19. Při tomto šetření se hodnotí míra rizika přenosu onemocnění a adekvátně tomu jsou protiepidemická opatření nastavována.

Kromě epidemiologického šetření, které probíhá se zákonným zástupcem dítěte nebo v případě personálu přímo s COVID-19 pozitivní osobou, je HSHMP vždy v kontaktu také s vedením školy. HSHMP řeší každý případ individuálně, a to na základě výsledků epidemiologického šetření, tj. vyhledávání rizikových kontaktů.

Ne každý případ je stejný, tj. i opatření jsou stanovena až na základě důkladného posouzení.  Rizikový kontakt je definován jako kontakt bez ochrany nosu a úst. Viz Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR:  http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-metodiku-pro-narizovani-karanteny-ve-skolach-v-souvislosti-s-covid-19-5198_5198_432_1.html

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud jsou nastavená opatření ve školském kolektivu dodržována, není nutné plošné nařizování karantény. (Zvýraznila redakce BL)
V době školní docházky používali pražští pedagogové v mnoha případech nejen roušky, ale i respirátory po celou dobu výuky. Byl tak zajištěn vyšší stupeň ochrany nejen toho, kdo respirátor nosí, ale i jeho okolí. Daná opatření pedagogové volili přesto, že k tomu mnohdy nebyli ani povinováni příslušným Mimořádným opatřením MZ ČR. To jsou tedy konkrétní situace, kdy není nutné nařídit plošnou karanténu pro celou třídu.


Veškeré národní algoritmy týkající se onemocnění covid-19 vycházejí z odborných stanovisek v daný časový okamžik zastávaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

HSHMP při svých epidemiologických šetřeních také vždy apeluje na personál školy/školského zařízení,  aby byla dodržována stanovená opatření, tj. důsledné nošení roušek/respirátorů, důkladná hygiena rukou, zachovávání rozestupů, důkladný úklid a dezinfekce ploch a prostor a pravidelné větrání.

Dále mohou nastat případy, kdy onemocní dítě nebo personál školy v rámci nařízené karantény z důvodu výskytu infekce v rodině. Nejde tedy o rizikový kontakt ve škole, tj. není důvod pro stanovení karantény, poněvadž osoba nebyla v době poslední návštěvy ve škole riziková pro své okolí.

Je nezbytné každý případ  posoudit individuálně - podle konkrétní situace a vyhodnotit až na základě důsledného epidemiologického šetření.  

V případě, že není shledán rizikový kontakt, ale dojde k výskytu onemocnění ve třídě, HSHMP vedení škol doporučuje informovat rodiče o této skutečnosti. Rodičům současně HSHMP radí, z důvodu předběžné opatrnosti, aby sledovali zdravotní stav dítěte a v případě objevení se příznaků onemocnění kontaktovali pediatra a informovali ho.

Z preventivních důvodů HSHMP také rodičům dětí i personálu školy doporučuje využít rovněž možnosti antigenního testování viz

https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

 

Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy

 

1
Vytisknout
4434

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2021