Znečištěné ovzduší může snížit šanci na narození živého dítěte po IVF o 38 %

8. 7. 2024

čas čtení 4 minuty
 

Výzkum naznačuje, že vliv znečištění začíná ještě před početím, protože narušuje vývoj vajíčka


Podle výzkumu, který prohlubuje obavy ze zdravotních dopadů toxického ovzduší na plodnost, může vystavení znečištěnému ovzduší výrazně snížit šanci na narození živého dítěte po léčbě IVF.

Vystavení znečišťujícím látkám bylo již dříve spojeno se zvýšeným počtem potratů a předčasných porodů a bylo prokázáno, že mikroskopické částice sazí pronikají krevním řečištěm do vaječníků a placenty. Nejnovější práce naznačují, že vliv znečištění začíná ještě před početím tím, že narušuje vývoj vajíček.

 

"Pozorovali jsme, že šance na narození dítěte po transferu zmrazených embryí byla o více než třetinu nižší u žen, které byly před odběrem vajíček vystaveny nejvyššímu znečištění ovzduší částicemi, ve srovnání s těmi, které byly vystaveny nejnižšímu znečištění," uvedl Dr. Sebastian Leathersich, specialista na plodnost a gynekolog z Perthu, který má výsledky prezentovat v pondělí na výročním zasedání Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii v Amsterdamu.

Znečištění ovzduší je jednou z hlavních hrozeb pro lidské zdraví a podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) způsobilo v roce 2019 6,7 milionu úmrtí. Bylo prokázáno, že mikroskopické částice sazí přecházejí z plic do krevního oběhu a jsou přenášeny do všech orgánů v těle, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění, rakoviny žaludku a demence. Znečištění je rovněž spojováno se snížením inteligence.

"Znečištění škodí téměř všem aspektům lidského zdraví a nepřekvapuje mě, že ovlivňuje i reprodukční zdraví," řekl Leathersich. "Doufám, že tato zjištění pomohou zdůraznit naléhavost situace - že změna klimatu představuje vážnou a bezprostřední hrozbu pro lidské reprodukční zdraví, a to i při takzvaných bezpečných úrovních."

Studie analyzovala léčbu neplodnosti v Perthu za osmileté období, včetně 3659 transferů zmrazených embryí od 1836 pacientek, a sledovala, zda výsledky souvisejí s úrovní jemných prachových částic, známých jako PM10. Celková míra živě narozených dětí byla přibližně 28 % na jeden transfer. Míra úspěšnosti se však lišila v závislosti na expozici znečišťujícím látkám v období dvou týdnů před odběrem vajíček. Při srovnání nejvyššího kvartilu expozice a nejnižšího kvartilu se šance na narození živého potomka snížila o 38 %.

"Tato zjištění naznačují, že znečištění negativně ovlivňuje kvalitu vajíček, nejen raná stádia těhotenství, což je rozdíl, který dosud nebyl zaznamenán," uvedl Leathersich.

Tým nyní plánuje přímé studium buněk, aby pochopil, proč mají znečišťující látky negativní vliv. Předchozí práce ukázaly, že mikroskopické částice mohou poškozovat DNA a způsobovat záněty v tkáních.

Profesor Jonathan Grigg, jehož skupina na Queen Mary University of London odhalila důkazy o tom, že částice znečištěného ovzduší se nacházejí v placentě, řekl: "Tato studie je biologicky věrohodná, protože nedávno bylo zjištěno, že vdechované částice fosilních paliv se pohybují mimo plíce a usazují se v orgánech po celém těle. Reprodukční zdraví lze nyní přidat na rozšiřující se seznam nepříznivých účinků částic z fosilních paliv a mělo by přimět politiky, aby pokračovali ve snižování emisí z dopravy."

Vědci uvedli, že tato souvislost se projevila i přes celkově vynikající kvalitu ovzduší během sledovaného období, kdy hladiny PM10 a PM2,5 překračovaly doporučení WHO pouze v 0,4 % a 4,5 % sledovaných dnů. Austrálie je jednou z pouhých sedmi zemí, které v roce 2023 splňovaly směrnice WHO, a tato studie je nejnovější, která prokazuje škodlivost i při relativně nízkých úrovních znečištění.


Profesorka Geeta Nargundová, vedoucí konzultantka britského zdravotnictví a lékařská ředitelka společností abc IVF a Create Fertility, uvedla, že další práce budou mít zásadní význam pro lepší pochopení plného dopadu znečištění ovzduší, které neúměrně postihuje osoby z nižších socioekonomických vrstev.

"Tváří v tvář celosvětové krizi plodnosti by jasná představa o souvislosti mezi environmentálními faktory, jako je znečištění ovzduší, a zdravotním stavem nebo výsledky léčby plodnosti mohla hrát důležitou roli při řešení klesající míry plodnosti," uvedla.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1133

Diskuse

Obsah vydání | 11. 7. 2024