Palestinsko-izraelská noční můra neskončí, dokud nepřijmeme tyto základní pravdy

9. 7. 2024

čas čtení 19 minut
 

Po 100 letech brutality vůči Palestincům máme možná šanci změnit směr dějin. Ale politici odmítají uznat realitu, píše Ahmed Moor, člen poradního sboru americké Kampaně za práva Palestinců

Jako palestinský Američan, který žil v Gaze i na Západním břehu Jordánu a z první ruky pozoroval neomezeného pronikání izraelských osad, jsem dlouho zastáncem jednotného společného státu Palestina-Izrael - myšlenky, kterou mnozí odmítají jako neuskutečnitelnou. Nyní, když pozorujeme to, co vědci označují za genocidu v Palestině, řešíme otázku, zda je vůbec myslitelné, aby izraelští židé a Palestinci žili jako spoluobčané ve společné společnosti.

 

 
Jisté je, že Palestinci, kteří již 100 let čelí brutalitě, potřebují řešení. A je zvrácené, že krveprolití může představovat novou šanci na změnu dějin.

Válka rozvrátila status quo. Izrael, malá země, je izolován, možná natrvalo. Masová celosvětová protiválečná shromáždění, jednání Mezinárodního soudního dvora o genocidě a žádosti mezinárodního trestního soudu o vydání zatykače - které Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta, izraelského ministra obrany, spojily se Slobodanem Miloševičem - představují významné změny.

Ale nestačí to. Skutečný posun vpřed vyžaduje, aby politici přijali několik základních pravd, které doposud většinou odmítali uznat - nejzákladnější předpoklady k ukončení palestinsko-izraelské noční můry.

Hamás se nepodaří zlikvidovat

Otázka, co by se mělo stát v nejbližší budoucnosti, je jasná: potřebujeme trvalé příměří. Gaza musí být obnovena a Palestincům, kteří tam žijí, musí být umožněn návrat domů. Na území by měl být umožněn volný obchod, jeho obyvatelé by měli mít možnost cestovat za studiem nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Přesto je jen málo důvodů věřit, že taková bude budoucnost Gazy. Izrael po celou dobu tvrdí, že usiluje o plošné zničení Hamásu, což je cíl, který sdílí i Biden, který prohlásil, že skupina by měla být "zlikvidována". Jak však vysvětlil Stephen Walt, profesor mezinárodních vztahů na Harvardově univerzitě, "Hamás a tuto část palestinské komunity nezlikvidujete".

Zdá se, že nejnovější návrh příměří, který nezavazuje Izrael k trvalému zastavení jeho aktivit v Gaze, je navržen tak, aby neuspěl. Dočasné zastavení nepřátelských akcí, po němž budou, soudě podle izraelských prohlášení, následovat další masakry a smrt v Gaze, není příměří. A tak nám nezbývá než zvážit pravděpodobnost prodloužení izraelské přítomnosti v Gaze.

Prodloužená reokupace bude svědkem odhodlaného palestinského povstání, jaké po devíti měsících krveprolití vede Hamás. Izraelci, branci nebo záložníci mají na práci jiné věci, jsou zaneprázdnění a neorganizovaní, chybí jim politické vedení nebo vize budoucnosti. Tento nedostatek vedení se zdá být hlavním důvodem, proč Benny Gantz - podle izraelských měřítek centrista, podle jiných pravičák - stáhl svou stranu z Netanjahuovy vlády. Historie Libanonu, kde Hizballáh vedl v letech 1985 až 2000 tvrdý a úspěšný boj proti izraelské okupaci, je poučná - pokud se Izraelci nestáhnou, ozbrojený odpor je vykrvácí.

Přesto se zdá, že tento scénář - domácí, drtivé povstání - je v politických diskusích o Gaze záměrně ignorován. Namísto toho se zdá, že konverzace ve Washingtonu a Bruselu odmítá možnost, že by Hamás nadále hrál nějakou roli v Gaze nebo obecně v palestinsko-izraelské politice.

Naděje na porážku Hamásu na bojišti a následnou politickou kapitulaci jsou nereálné - stejně jako naděje, že Netanjahuův Likud, Gantzova Izraelská odolnost nebo strana Židovská síla Itamara Ben-Gvira nebudou mít v zemi budoucnost. Jak vysvětlil Michael Milshtein, bývalý šéf palestinských záležitostí v izraelské armádě, pro Wall Street Journal: "Neexistuje žádné vakuum. Každé místo, které [izraelská armáda] vyklidí, zaplní Hamás ... V tuto chvíli neexistuje jiná alternativa než Hamás."

Úspěchy této skupiny na bojišti, měřené její vytrvalostí a schopností nadále působit okupujícím Izraelcům významné ztráty, jsou skutečně předzvěstí případného řešení. Je to lekce, kterou se Francouzi naučili v Alžírsku, když se snažili zlikvidovat Alžírskou frontu národního osvobození, a to za cenu obrovských ztrát na alžírských civilistech. Američané se zase ve Vietnamu poučili, že jihovietnamská Fronta národního osvobození má větší sílu než oni, i když v této válce zahynuly více než 2 miliony civilistů. A Tálibánu v Afghánistánu se podařilo porazit americké i ruské jednotky s odstupem několika desetiletí.

Hamás je v Palestině původním hnutím. Podporu čerpá od civilistů; jeho bojovníci mohou zmizet a najít obživu mezi ostatními obyvateli Gazy. Důkazy ukazují, že bezuzdný izraelský útok způsobil nárůst podpory islamistického hnutí mezi Palestinci, což zvýšilo jeho odolnost.

Průzkumy veřejného mínění provedené Palestinským centrem pro výzkum politiky a průzkumy (PCPSR) ukázaly, že v září 2023 podporovalo Hamás pouze 12 % Palestinců na Západním břehu Jordánu a 38 % v Gaze. V květnu letošního roku se podpora Hamásu na Západním břehu zvýšila na 41 %, zatímco v Gaze - kde jsou údaje z průzkumů kvůli dlouhodobému izraelskému útoku méně spolehlivé - zůstal tento podíl nezměněn na 38 %. V průměru se podpora Hamásu zvýšila z 22 % v září na 40 % v květnu, s chybou +/-3 %.

I nadále platí, že mnoho Palestinců považuje islamistické strany Hamás a Islámský džihád za jedny z mála subjektů, které se hlásí k jejich právu na sebeobranu. Toto právo je pro Palestince a jejich příznivce samozřejmé bez ohledu na to, jaký mají názor na některou ze stran. Jak mi řekla Hanan Ašrávíová, členka Palestinské legislativní rady a bývalá mluvčí palestinské delegace na mírové konferenci v Madridu v roce 1991: "Lidé pod okupací mají právo se bránit. Je to zakotveno v mezinárodním právu."

Prosazování práva Palestiny na sebeobranu ze strany Hamásu - v rozporu s Izraelem, Spojenými státy, Velkou Británií a Německem - působí také jako jeden z mála bodů, které mají Palestinci po desetiletích neúspěšného "mírového procesu" k dispozici.

Stoupenci Izraele mohou argumentovat tím, že islamistická skupina dala slovy i činy najevo neústupný záměr zlikvidovat Izrael, zejména svým smrtícím řáděním 7. října, a že s touto organizací nelze z tohoto důvodu vyjednávat. Tento argument selhává hned v několika bodech. Za prvé, jeho důsledkem je, že s izraelskými představiteli nelze vyjednávat vzhledem k jejich údajně genocidním akcím v Palestině. Palestinci však již po desetiletí projevují ochotu s Izraelem vyjednávat a nadále tak činí.

Dále je tu charta Hamásu z roku 1988, která vyzývala ke zničení Izraele - v roce 2017 však byla výrazně upravena a vyjadřovala ochotu usilovat o vytvoření státu v hranicích Palestiny z roku 1967.

Skupina také opakovaně projevila zájem o dlouhodobé příměří s Izraelem, arabsky hudna, jak uvádí Institut pro výzkum míru v Oslu. Dag Henrik Tuastad, autor zprávy, píše: "Zdá se, že účel a podrobnosti hudny Hamásu se nijak zásadně neliší od politických postojů [Organizace pro osvobození Palestiny] během rozhovorů v Camp Davidu v roce 2000".

A konečně je tu otázka taktiky. Jak Hamás, tak Izrael - a Hagana, která izraelské armádě předcházela - používají terorismus k prosazování politických cílů. Jak však ukázala Irská republikánská armáda, která svůj politický program prosazovala částečně prostřednictvím bombových útoků v Londýně, a Africký národní kongres v Jihoafrické republice, jedinou cestou k odstranění terorismu je politická dohoda. "Vlády a povstalci obvykle vyjednávají, i když tvrdí, že nikdy vyjednávat nebudou," poznamenávají politologové Brendan O'Leary a Andrew Silke ve své studii o povstaleckých a teroristických taktikách. Velkopáteční dohoda podepsaná v roce 1998 skutečně úspěšně přinesla do Severního Irska klid. Konec apartheidu v Jihoafrické republice uzavřel jednu kapitolu tohoto boje.

Palestinské sjednocení je nezbytné

Palestinské národní hnutí se nachází ve stavu rozvratu, je vyprázdněné a roztříštěné nekončícím "mírovým procesem". Rámec, který měl zajistit vznik palestinského státu, ve skutečnosti pouze nutil Palestinskou samosprávu (PA) na Západním břehu Jordánu vykonávat práci při prosazování izraelské okupace, když režim apartheidu metastázoval na celém území.

Skutečnost, že Palestinská samospráva je pod kontrolou Izraele, a její závazek chránit okupační síly je zásadní překážkou smysluplného řešení. Ve všech srovnatelných bojích - v Irsku, Jihoafrické republice, Bosně a Vietnamu - přispělo reprezentativní národní vedení k ukončení konfliktu.

Dnes se můžeme ptát: kdo mluví za Palestince? Odpověď zní, že nikdo. Ale to nebyla vždy pravda.

Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), koalice různých palestinských hnutí, byla založena v Káhiře v roce 1964, aby vystupovala jako jediný legitimní zástupce palestinského lidu, ať už je kdekoli. Její cíle se v průběhu let měnily: OOP původně požadovala vytvoření palestinského státu na celém území mandátní Palestiny, tedy na území, které je dnes známé jako Palestina-Izrael. V rámci procesu, který předcházel rozhovorům v Oslu v roce 1988, podpořila po desetiletích ozbrojeného boje řešení dvou států.

"OOP je rezervoárem palestinské historie odporu a lidu; reprezentuje Palestince jako celek. Ztělesňuje identitu a historii boje," vysvětlila Ašráví z Palestinské legislativní rady. Přesto není OOP plně reprezentativní - Hamás a Islámský džihád nejsou jejími členy.

Dohody z Osla - které nepodpořili všichni členové OOP - byly podepsány 13. září 1993. Dohody formálně rozdělily zastoupení Palestinců: ty, kteří žijí v exilu, bude nadále zastupovat OOP, ale zájmy těch, kteří žijí na okupovaných územích, bude zastupovat nově vytvořená Palestinská samospráva, protoinstituce, která měla podle nejvelkorysejšího výkladu historie předcházet palestinské národní vládě ve státě Palestina.

Dnes je PA zkorumpovaná, v jejím čele stojí 88letý Mahmúd Abbás, kterému se od roku 2005, kdy byl zvolen, daří odolávat výzvám k prezidentským volbám. Místo toho, aby Abbásova Palestinská samospráva zastávala roli osvobozeneckého hnutí, stala se spíše správcem mizivých výhod poskytovaných okupační mocí, Izraelem. Korupce a impotence vedly téměř 90 % Palestinců v Gaze a na Západním břehu Jordánu k tomu, že si přejí Abbásovo odstoupení. Podle Ašráví "potřebujeme volby", aby se národní hnutí znovu uspořádalo.

Rozdělení Palestinců lze částečně vysledovat až k posledním parlamentním volbám v roce 2006, které vyhrál Hamás. Opoziční Fatah se pokusil o puč podporovaný Spojenými státy, který se nezdařil. Fatah nakonec ovládl Palestinskou samosprávu na Západním břehu Jordánu, Hamás spravoval Gazu. V následujících letech Palestinci opakovaně usilovali o vytvoření reprezentativní vlády jednoty, což zčásti ztroskotalo na americkém a izraelském tlaku, jehož cílem bylo udržet Palestince roztříštěné.

Maniakální, radostné zabíjení v Gaze sjednotilo palestinskou společnost více než kdykoli v nedávné historii. Květnový průzkum PCPSR zjistil, že 79 % Palestinců na Západním břehu Jordánu a v Gaze usiluje buď o "usmíření nebo znovusjednocení" Gazy a Západního břehu Jordánu, nebo o "vytvoření vlády národní jednoty", která by byla oprávněna jednat s Izraelem. Ashrawiová zase znovu vyzvala k začlenění Hamásu a Islámského džihádu do OOP. "Pokud chceme komplexní zastoupení, Hamás, Islámský džihád, všichni by měli být součástí OOP. Jinak není reprezentativní," řekla.

Rozhovory o dosažení sjednocení probíhají; Čína ve snaze uchopit vůdcovské žezlo po Spojených státech nedávno zprostředkovala rozhovory mezi zástupci Hamásu a Fatahu. Toto sjednocení je pro spravedlivé řešení konfliktu nezbytné, protože pouze reprezentativní orgán může vyjednávat jménem všech Palestinců.

Židovští Izraelci se musí vzdát svého privilegia

Západní představitelé na každém kroku vyjadřují svou víru v řešení dvou států, přestože mírový proces je již několik desetiletí fakticky mrtvý. Je zřejmé, že návrh dvou států zabil sionismus - se svým zaměřením na potřebu židů vytvořit a udržet početní většinu s nadřazenými právy v celé Palestině-Izraeli. Osady na Západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě, které jsou domovem 700 000 židovských Izraelců, z nichž mnozí patří k nejextrémnějším exponentům sionismu, znemožnily představit si stát na tomto území.

Ti z nás, kteří podporovali řešení v podobě jednoho státu, tvrdili, že demografická realita povede k zániku sionismu a rovným právům pro všechny.

Léta jsme se snažili prosadit své názory. "Dlouho jsem si myslel, že řešení jednoho státu je neuskutečnitelné," řekl Walt, profesor mezinárodních vztahů. "Ale teď začínám uvažovat, jestli ... se ukáže, že je to jediný mechanismus." Dlouho se zdálo, že rovnoprávnost v Palestině a Izraeli je jediným možným způsobem, jak vyrovnat geograficky smíšené obyvatelstvo a vznikající palestinskou většinu s nevyhnaneckou a neexulantskou politikou.

Jeden nebo dva státy však nejsou jedinými návrhy, které nabízejí ti, kdo se snaží tuto trhlinu zaplnit. Dahlia Scheindlinová, izraelská politoložka, podporuje konfederaci - svazek zemí s ústředním orgánem. "Myslím si, že židé mají právo na sebeurčení jako národ a že Palestinci mají právo na sebeurčení a tyto dvě věci jsou vzájemně závislé," vysvětlila.

Palestinská politička Ašrávíová žije v Birzeitu, malém historicky křesťanském městě na okupovaném Západním břehu Jordánu. Méně se věnuje technickým otázkám a více základním principům. "Musíme zůstat jednotní a soustředit se na cíl: svobodnou a jednotnou Palestinu pro všechny Palestince. Potřebujeme právo na sebeurčení," řekla.

"Nedělám si starosti o jeden stát versus dva státy - skutečnou otázkou je, že máme právo žít svobodně a důstojně a suverénně na své vlastní půdě."

Ašrávíová odmítla jednání, která Palestincům přinesla tak málo. "Posadíme se a budeme pracovat na hranicích? O to teď, upřímně řečeno, nejde. Musíme se domoci svých práv."

Palestinci budou válčit proti apartheidu a židovské nadvládě, dokud budou existovat. Ale jak vypadá spravedlnost pro Palestince po tolika mrtvých a tolika zraněných, je těžké říci.

V ideálním světě, ve kterém by nebylo zabito 15 000 palestinských dětí - což je nepochopitelný počet - by válka v Palestině skončila skutečným osvobozením. Více než 8 000 Palestinců živořících v izraelských věznicích a 120 Izraelců uvězněných v Gaze by bylo propuštěno a mohlo by se vrátit ke svým rodinám.

Rovná práva v Palestině a Izraeli by se stala základem silné parlamentní demokracie, která by chránila práva jednotlivce v pluralitní společnosti. Nebo v alternativní budoucnosti, konfederaci prosazované Scheindlinovou, by Palestinci a Izraelci žili v zemi založené na "sebeurčení dvou národů, z nichž [každý si nárokuje] územní prostředí, kde se cítí být kulturně výrazný tím, kým je", jak popsala svou vizi.

Ať už však bude uspořádání jakékoli, židovští Izraelci se musí vzdát mimořádného privilegia, které si v Palestině-Izraeli zajistili. Nelze však počítat s tím, že tak učiní bez masivního vnějšího tlaku. Jak mi řekl novinář Peter Beinart, Jihoafrická republika se nezměnila, dokud se "status quo [nestal] pro elity neudržitelným".

Posledních devět měsíců mnohé z nás změnilo, takže myšlenky, které se kdysi zdály dosažitelné, nám připadají vzdálené, nereálné. Zdá se rozumné věřit, že hrůzy, které Izraelci napáchali a které jsou řádově větší než zločiny, jichž se 7. října dopustil Hamás - s drtivou podporou své společnosti -, se navždy zapsaly do srdcí mnoha lidí.

Diana Buttuová, bývalá vyjednavačka z Osla, která žije v Haifě, popsala svou fyzickou nejistotu, zjitřené osobní vztahy a nenucené podněcování ke genocidě ze strany svých židovských sousedů. "Všude, kam přijdete, vidíte nápisy 'Skoncujte s nimi'."

"Když s lidmi mluvíte o tom, co dělá armáda, krčí rameny... 15 000 zabitých dětí, a tohle je odpověď: "Eh, to je cena."

Tolik mladých mužů zveřejnilo tolik videí, na nichž se dopouštějí válečných zločinů, že se jim nelze vyhnout. Tolik mladých lidí - dětí - sabotovalo snahy o dodávku mouky do Gazy.

Není možné si představit budoucnost, v níž Palestinci a Izraelci žijí vedle sebe v jednom státě nebo konfederaci, aniž by došlo k nějakému zúčtování. Pokud jde o mě, nedokážu si představit budoucnost, která by nevyžadovala rekonstrukci izraelské levice do nové podoby - antisionistické, poctivé k historii, sjednocené s celosvětovým hnutím za práva Palestinců. Je to prostě předpoklad pro společnou práci, směřující k jakémukoli výsledku.

Okázalé průvody v Tel Avivu, které předcházely Říjnu 2023 a požadovaly demokracii pouze pro židovské Izraelce, nemají s osvobozením Palestinců nic společného a Palestinci na ně pohlíželi s odstupem nebo opovržením. Naprostá většina rodin izraelských vojáků a civilistů, kteří protestují proti Netanjahuově vládě, nevolá po ukončení genocidy ani po svobodě Palestinců. Je v nich jen málo společného; v jejich očích nevidíme odraz naší lidskosti. Mnozí Palestinci sledovali oslavy, které provázely masakr v Nusejratu - čtyři izraelští rukojmí byli osvobozeni, měřeno vraždou téměř tří set Palestinců - v šoku, přemoženi pocity naprostého odporu.

Palestinci a Izraelci však nejsou jedineční. Rwanda a Jihoafrická republika, kde byla spáchána genocida a apartheid, se snažily o návrat k životu prostřednictvím komisí pravdy a usmíření, které se snaží identifikovat škody a napravit je.

Jak mi poznamenal politolog O'Leary, vyžaduje to nejprve zcela nový politický řád. "Empirický vzorec je takový, že režim, který není poražen, nepřipouští komplexní komisi pravdy, po níž následují právní procesy, v nichž jsou státní úředníci ... odsouzeni."

A tak se naděje do budoucna, taková, jaká je, upíná k vizi, která vyžaduje konec židovské nadvlády v Palestině.

Ve skutečnosti jsme světelné roky od komisí pravdy a usmíření, což je v nejlepších dobách strastiplné úsilí. Dnes jsme jako Rwanda v roce 1994, která se stále koupe v pěnivé krvi.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1935

Diskuse

Obsah vydání | 12. 7. 2024