Proti normalizaci izraelské genocidy v České televizi

10. 5. 2024

čas čtení 4 minuty
 

TZ Ne naším jménem! k protestní demonstraci před sídlem ČT, středa 15.5. od 13:00 hod.

Válka proti Gaze je veřejnoprávní Českou televizí pokrývána již přes půl roku nedostatečně, manipulativně či jednostranně. Je to o to více alarmující, že podle řady mezinárodních institucí, renomovaných lidskoprávních organizací a řady světových lídrů a osobností se jedná o nejtragičtější humanitární katastrofu dneška a o jednu z nejhorších od konce druhé světové války, pokud jde o rychlost zabíjení civilistů a míru destrukce. Nehledě k tomu, že ze strany Izraele dochází v Gaze k prokazatelným válečným zločinům a samotný Izrael čelí u Mezinárodního soudního dvora v Haagu žalobě z pravděpodobného páchání genocidy.

Autorské příspěvky blízkovýchodních zpravodajů České televize, ať již Jakuba Szánta, či Davida Borka, jsou však přes veškerou naléhavost situace konstantně informačně chabé, účelově se vyhýbají zavedené terminologii, vysvítá z nich neznalost či zamlčování kontextu a politické fandění jedné ze stran.

 

Rozhovory ČT na téma Izraele a Palestiny a války proti Gaze jsou mnohdy odbyté, redaktor je neinformovaný a nepřipravený konfrontovat s kritickými námitkami předem vybrané a stále stejné hosty, pro něž je zpravidla charakteristická proizraelská afilace.

Celkový obraz, který Česká televize k válce proti Gaze divákovi nabízí, je tak manipulativně vychýlen ve prospěch Izraele, což je zřejmé už při zběžném porovnání s podobnými veřejnoprávními stanicemi, jako je např. britská BBC. ČT často přebírá bez ověření a bez odlišení zdroje izraelské armády, izraelské vlády a izraelských politiků, přičemž tyto informace nejsou redaktoři schopni či ochotni podrobit kritickému rozboru.

Celkově je tak narativ izraelské strany, tedy narativ okupujícího státu, protežován nad narativem palestinským, tedy narativem strany okupovaných. Palestinci často nemají tvář, jejich utrpení je zlehčováno, relativizováno, ne-li přímo popíráno. Jak uvedla Českou televizí dlouho před veřejností tajená analýza, vypracovaná na Fakultě sociálních věd Masarykovy univerzity pod vedením Jana Motala, Palestinci jsou ve zpravodajství ČT dehumanizováni či přímo mýtizováni.

Česká televize tímto porušuje Kodex ČT, kde se již v samotné jeho preambuli mluví o potřebě nestranného a nezávislého zpravodajství, pluralitě pohledů a spektru názorů. Svou dehumanizací Palestinců, kteří jsou i občany ČR, Česká televize rozhodně nepřispívá k soudržnosti české společnosti, natož aby svými pořady „vytvářela orientační bod“ pro všechny její členy, tak jak se píše v Kodexu ČT.

Iniciativa Ne naším jménem! a další propalestinské iniciativy pořádají proti tomuto klamavému obrazu Palestinců a války proti Gaze v České televizi protestní demonstraci, která se uskuteční 15. 5. od 13:00 hod. před sídlem České televize na Kavčích horách na Praze 4 v den zasedání Rady ČT a symbolicky i v den připomínky Nakby, katastrofy, během které bylo vyhnáno z historické Palestiny 750 tisíc Palestinců a 500 jejich obcí bylo vysídleno a zničeno.

Součástí protestu bude i předání Stížnosti Radě ČT, která na řadě příkladů ze zpravodajského vysílání ČT v měsících říjen až listopad 2023 a na základě rozboru a srovnání s vysíláním jiných televizních stanic poukáže na závažné porušení Kodexu České televize ve věci informování české veřejnosti o válce proti Gaze.


Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

http://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/

1
Vytisknout
2197

Diskuse

Obsah vydání | 14. 5. 2024