BBC Verify: Polovina vodních zdrojů v Gaze je poškozena nebo zničena, vyplývá ze satelitních dat získaných BBC

10. 5. 2024

čas čtení 8 minut

Od zahájení vojenských akcí Izraele proti Hamásu byly poškozeny nebo zničeny stovky vodovodních a kanalizačních zařízení v Gaze, zjistila satelitní analýza BBC Verify.


Poškození velkého skladu zásob také vážně narušilo opravy.

Nedostatek čisté vody a proudy neupravených odpadních vod vážně ohrožují zdraví, sdělují humanitární organizace.

Izraelské obranné síly sdělily BBC, že prý Hamás cynicky využívá civilní infrastrukturu k teroristickým účelům.

K ničení dochází navzdory povinnosti Izraele chránit kritickou infrastrukturu podle pravidel války, pokud neexistují důkazy, že jsou místa využívána z vojenských důvodů, říkají právníci zabývající se lidskými právy.


Čistá voda byla v Gaze vždy omezeným zdrojem a území se při jejím zásobování do značné míry spoléhalo na systém vrtů a odsolovacích zařízení.

Analýza BBC Verify zjistila, že více než polovina těchto životně důležitých zařízení byla poškozena nebo zničena od 7. října, kdy Izrael zahájil odvetné akce v Gaze po útoku Hamásu.

Zjistili jsme také, že čtyři ze šesti čistíren odpadních vod, které mají zásadní význam pro zabránění hromadění odpadních vod a šíření nemocí, byly poškozeny nebo zničeny. Dvě další byly podle jedné z humanitárních agentur uzavřeny kvůli nedostatku paliva nebo jiných zásob.

Tyto čistírny patřily mezi více než 600 vodovodních a kanalizačních zařízení, která jsme analyzovali na základě seznamu lokalit poskytnutého Vodárenskou společností pobřežních obcí Gazy (CMWU).

Na jednom satelitním snímku Chán Júnisu na jihu Gazy jsou vidět dvě poškozené velké nádrže na vodu.

Zničení vodních a hygienických zařízení vedlo ke „katastrofálním zdravotním následkům pro obyvatelstvo“, uvedla Dr. Natalie Robertsová, výkonná ředitelka organizace Lékaři bez hranic ve Velké Británii.

„Míra průjmových onemocnění se katastrofálně zvýšila,“ uvedla.

Ve velmi závažných případech mohou tato onemocnění způsobit smrt malých dětí a zranitelných osob. Podle charitativní organizace je vysoký také výskyt žloutenky typu A, která se vyskytuje v kontaminované vodě a je obzvláště nebezpečná pro těhotné ženy.

„Tohle zabíjí lidi,“ řekla dr. Robertsová.

Dr. Robertsová uvedl, že v Rafáhu na jihu země, kam uprchlo mnoho obyvatel Gazy, je obzvláště zvýšený výskyt nemocí a hrozí zde riziko cholery.

Od 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael, došlo v celé Gaze k rozsáhlým škodám na budovách. Podle OSN bylo zničeno přibližně 69 000 obytných jednotek a dalších 290 000 bylo poškozeno.

Podle humanitárních pracovníků, s nimiž jsme hovořili, je nyní „velmi nepravděpodobné“, že by v domech tekla voda.

Pro provedení této analýzy jsme požádali o radu odborníky z OSN a Human Rights Watch ohledně nejlepšího přístupu.

Pro každou lokalitu jsme získali nejnovější satelitní snímky s vysokým rozlišením a každý snímek jsme porovnali se snímkem pořízeným před 7. říjnem.

Objekt jsme pak označili jako zničený nebo poškozený, pokud se zdálo, že nejbližší stavba k daným souřadnicím je proměněna v trosky, částečně se zřítila nebo vykazuje jiné známky poškození.

BBC Verify nerozlišovala mezi „zničenými“ a „poškozenými“ objekty. Je tomu tak proto, že bez znalosti přesných obrysů jednotlivých objektů nelze říci, zda byly částečně poškozeny nebo zcela zničeny.

Vodní vrty se obvykle skládají z podzemního vrtu a elektrického čerpadla spolu s malou nadzemní řídicí místností. Protože však řídicí místnost není vždy viditelná nebo snadno identifikovatelná, museli jsme se při posuzování poškození spolehnout na analýzu nejbližších viditelných budov.

Co jsme zjistili

Z 603 vodárenských zařízení, která jsme analyzovali, se zdálo, že 53 % bylo od 7. října poškozeno nebo zničeno.

Dalších 43 zařízení se nacházelo v oblastech, které vykazovaly určité poškození nebo kde byly odstraněny solární panely, ale nebyli jsme schopni určit, zda bylo poškozeno samotné vodárenské zařízení, takže tato zařízení nebyla zahrnuta do naší analýzy.

Poslední dostupné satelitní snímky byly pořízeny v březnu a dubnu a naše analýza probíhá od dubna.

Většina míst, která byla označena za zničená nebo poškozená, se nachází v severní Gaze nebo v oblasti kolem jižního města Chán Júnis.

V jednom zařízení na čištění odpadních vod v Bureji v centru pásma byly zničeny solární panely, které zařízení napájejí, a na povrchu nádrží na čištění odpadních vod se objevily řasy.

Ze satelitních snímků nejsou patrné všechny škody, takže naše analýza mohla některá postižená zařízení přehlédnout. Některá zařízení také nemusí být plně funkční kvůli nedostatku paliva.

Například odsolovací zařízení Unicef v Deir al-Balah - jedno ze tří velkých zařízení na výrobu mořské vody v Gaze - může kvůli nedostatku paliva pracovat pouze na 30 % kapacity, uvedl Unicef pro BBC.

Vzhledem k tomu, že většina obyvatel Gazy je nyní vyhnána ze svých domovů a žije ve stanových táborech, je hromadění odpadních vod v ulicích ještě větší hrozbou.

„Čerpadla na odpadní vody nefungují a ulice jsou [jimi] zaplaveny,“ řekl Muhammad Atalláh, který pracuje pro Palestinské centrum pro lidská práva.

Poškození důležitého skladu údržby

Konflikt již ztížil opravu vodohospodářských zařízení pro vodohospodářský úřad v Gaze, ale úder na klíčový sklad údržby to ještě více ztížil.

Budova ve čtvrti al-Mawasi byla vážně poškozena při raketovém útoku 21. ledna. Podle CMWU zemřeli čtyři lidé a 20 dalších bylo zraněno.

Generální ředitel CMWU Monther Shoblaq řekl BBC, že tento sklad, který sloužil jako skladiště pro CMWU i Unicef, obsahoval více než 2 000 položek používaných pro údržbu a byl srdcem vodovodních a kanalizačních služeb v Gaze. Jeho zničení vážně omezilo schopnost CMWU opravovat a udržovat životně důležitá zařízení, jako je vodovodní potrubí, uvedl.

IDF uvedly, že sklad nebyl cílem útoku, ale že byli zasaženi teroristé Hamásu operující poblíž a „je možné, že části skladu utrpěly škody v důsledku úderu“.

Z naší analýzy jsme IDF poskytli vzorek pěti dalších poškozených nebo zničených vodních objektů. V jednom případě IDF popřela, že by došlo k leteckému útoku, v ostatních čtyřech případech uvedla, že skutečnými cíli byli bojovníci nebo objekty Hamásu.

„Hamás skladuje své zbraně a munici v těchto civilních objektech, buduje pod nimi teroristickou infrastrukturu a z nich provádí své útoky... IDF lokalizují a ničí tyto teroristické infrastruktury, které byly objeveny mimo jiné i v dotyčných vodních objektech a v jejich blízkosti.“

Leila Sadatová, bývalá zvláštní poradkyně Mezinárodního trestního soudu pro zločiny proti lidskosti, řekla BBC, že zařízení, která jsou kritická pro přežití civilistů, by měla být chráněna, pokud vojenský orgán nemá nějaké konkrétní důkazy, které by naznačovaly opak.

Pro posouzení válečných akcí z hlediska zákonnosti je třeba vzít v úvahu „vzorec“ těchto akcí, řekla.

„Nemůžete se dívat jen úder po úderu... [IDF] zasáhly vodovody, nádrže, zásobníky a infrastrukturu,“ řekla.

„Vyřadit více než polovinu vodovodů a kanalizací by bylo velmi obtížné, aniž bychom to udělali úmyslně. Takže tento vzorec svědčí buď o bezohledném přístupu k civilním objektům, nebo o jejich úmyslném ničení; nešlo o omyly,“ dodala.

Na naše zjištění reagovala Sara Elizabeth Dillová, mezinárodní právnička v oblasti trestního práva a lidských práv: „To, čeho jsme svědky, je v podstatě obléhací válka a totální zničení Gazy, bez ohledu na lidské životy a lidskou slušnost nebo jakékoli pokusy o dodržování mezinárodního práva.“

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1764

Diskuse

Obsah vydání | 14. 5. 2024