Nové antibiotikum kupuje medicíně čas v nikdy nekončícím boji proti superbakteriím

13. 5. 2024

čas čtení 6 minut
Přípravek Emblaveo byl vyvinut společnostmi Pfizer a AbbVie s pomocí EU a Spojených států a je účinný proti některým multirezistentním infekcím, které byly dosud neléčitelné, informuje Oriol Guell.

Po několika desetiletích bojů proti superbakteriím se lékařský svět smířil s tím, že bude velmi obtížné vyhrát válku, která každoročně způsobí více než 1,2 milionu úmrtí na celém světě. Hlavní důvod je biologický. Bez ohledu na to, jak účinné jsou nové způsoby léčby, jsou-li masivně používány, přírodní výběr vždy dotlačí některé kmeny mikroorganismů k tomu, aby si vyvinuly rezistenci vůči antibiotikům, což vede lidstvo k nekonečnému boji, jehož cílem je získat čas.

Pokud se novým infekcím předchází co nejvíce – preventivními opatřeními nebo novými vakcínami – lékařský svět si koupí čas tím, že omezí používání antibiotik. Pokud je každá infekce léčena pouze indikovaným lékem, získá se více času zpomalením vývoje rezistence. A pokud se získá dostatek času, až se bakterie stanou imunními vůči dostupné léčbě, bude již vyvinuto další účinné antibiotikum. A tímto způsobem bude medicína schopna minimalizovat dopad superbakterií, možná ne zcela vyhrát válku, ale vyjít z ní vítězně z mnoha bitev.

Evropská komise 22. dubna schválila nové antibiotikum pro boj s těmito bitvami: Emblaveo, lék vyvinutý farmaceutickými společnostmi Pfizer a Abbvie ve spolupráci s Evropskou unií a Spojenými státy. Lék může být použit k "léčbě komplikovaných infekcí nitrobřišních a močových cest, nemocničního zápalu plic a infekcí způsobených určitými typy bakterií rezistentních na léky [gramnegativní bakterie]," uvádí Evropská komise. "Přispěje proto k řešení závažného problému antimikrobiální rezistence a poskytne pacientům možnosti léčby tam, kde je v současné době málo nebo žádné."

"Bylo to dlouho očekávané antibiotikum, protože je účinné proti kmenům Klebsiella pneumoniae nebo Escherichia coli, mimo jiné enterobakteriím, které si vyvinuly multirezistenci vůči antibiotikům a staly se jedněmi z nejobtížněji léčitelných mikroorganismů," vysvětluje José Miguel Cisneros, vedoucí oddělení infekčních nemocí v nemocnici Virgen del Rocío ve španělském městě Sevilla a jeden z akademických lídrů klinických studií léku, který bude podáván intravenózně v nemocnicích.

Emblaveo je ve skutečnosti nový lék vzniklý spojením dvou molekul, které jsou již na trhu. Aztreonam, prodávaný samostatně, a avibaktam, inhibitor enzymů, které umožňují bakteriím vyvinout si rezistenci, který se dosud prodával v kombinaci s ceftazidimem, dalším antibiotikem. Podobné kombinace byly v minulosti vyvinuty pro boj proti rezistentním infekcím, například amoxicilin a kyselina klavulanová.

"Studie REVISIT prokázala, že aztreonam-avibaktam je účinný a bezpečný při léčbě hospitalizovaných dospělých pacientů se závažnými akutními infekcemi a odlišuje se od ostatních dostupných antimikrobiálních látek díky silné aktivitě in vitro proti gramnegativním bakteriím, které produkují metallobetalaktamázu [enzymy]," dodává Cisneros.

Beta-laktamázy jsou enzymy, které bakterie používají jako nástroj k deaktivaci antibiotik zvaných b-laktamy, jako jsou karbapenemy. Jordi Vila, vedoucí mikrobiologické služby v nemocnici Clínic v Barceloně a ředitel Iniciativy pro antimikrobiální rezistenci v barcelonském Institutu pro globální zdraví (ISGlobal), podrobně popisuje důvody, díky nimž je nové antibiotikum jedinečné. "Avibaktam je inhibitorem některých z těchto enzymů, u nichž existují čtyři typy [A až D]. Z nich je molekula velmi účinná proti A a C a také proti některým D, ale ne proti B. To bylo hlavní omezení kombinace ceftazidim-avibaktam. Nyní je budeme schopni překonat díky tomu, že aztreonam je účinný téměř proti všem bakteriím, které mají enzymy třídy B," vysvětluje.

Biologické příčiny, které vysvětlují rezistenci vůči antibiotikům, nejsou jediným faktorem, který podkopává boj proti superbakteriím. Zatímco administrativa a lékaři zlepšují používání dostupných antibiotik, farmaceutický průmysl ztrácí zájem o vývoj nových molekul. Článek z roku 2020 publikovaný v časopise Nature s názvem Proč velké farmaceutické firmy opustily antibiotika analyzuje, jak k tomuto výsledku vedly špatné obchodní vyhlídky léků určených k co nejmenšímu užívání.

"Aby se tato situace zvrátila, je vývoj nových antibiotik prioritou pro podporu a veřejné financování ze strany správních orgánů Evropské unie a Spojených států," vysvětluje Jaime Espín, profesor na Andaluské škole veřejného zdraví ve Španělsku a bývalý poradce Evropské komise.

Tento typ pobídek může být ekonomický, s finanční podporou nebo neekonomický. Druhá skupina zahrnuje opatření, jako jsou poukazy na přednostní přezkoumání, které ve Spojených státech používá FDA a urychlují hodnocení léků. V kontroverzní (a stále nedefinované) iniciativě EU zvažuje další model spočívající v rozšíření patentů některých léků.

Emblaveo je výsledkem spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi Pfizer a AbbVie, které lék společně vyvinuly, a veřejným sektorem. Společnost Pfizer má marketingová práva po celém světě mimo Spojené státy a Kanadu (kde práva vlastní společnost AbbVie). V Evropě byla většina podpory poskytnuta prostřednictvím projektu COMBACTE-CARE iniciativy pro inovativní léčiva (IMI, nyní přejmenované na IHI, aliance mezi EU a průmyslem). Tato spolupráce poskytuje veřejný finanční příspěvek a "věcný" příspěvek od průmyslu (personál, vybavení atd.). Věcný příspěvek od farmaceutických společností byl oceněn na 59,8 milionu eur (64,5 milionu dolarů). Ve Spojených státech, kde Emblaveo dosud nebylo schváleno, uzavřela společnost AbbVie dohody o spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb.

Zdroj v angličtině: ZDE

2
Vytisknout
1361

Diskuse

Obsah vydání | 16. 5. 2024