Dvouprocentní lidovecký ministr společně s ODS, Piráty, STAN a TOP 09 neskládají zbraně…Budou trápit “mé klienty” až do úplného vyčerpání

11. 2. 2024 / Pavel Veleman

čas čtení 5 minut
Mohl bych zde  psát o bilančních sebevraždách, zoufalých rodinách v obrovském, naprosto zbytečném stresu, kterým tato opravdu asociální pětikoalice trápí obyvatelstvo vlastní země

a nakrájej mě do polívky
Budu výživná
Až mě pak strávíš pohnoj prosím meruňku co plodí jednou za tři roky
Častěji se nesluší vzpomínat…

(Olga Richterová, báseň “Nezdráhej se”, básnická sbírka “Napříč kůrou”,Vydal Klub rodáků a přátel Kutné Hory, 2008) - současná místopředsedkyně PS - pětikoalice)

Ministr Marian Jurečka, kterému se mezi sociálními pracovníky říká dvouprocentní ministr (tak velké preference má jeho rodná strana) - bojuje o vše. A tak posunul opět morální kýč české politiky o další level.

 V pondělí s “kývajícím personálem” ukázal čtyři modelové případy klientů v Česku a v určité nadsázce se jednalo o jeho filosofické zamyšlení na nacistické téma “Práce osvobozuje”.

V pátek však ještě přitvrdil na city několika novinářů. A tak si pan ministr pozval na pódium zástupce zdravotně znevýhodněných osob, kteří děkovali, chválili, skoro blahořečili za zvýšení čtvrtého stupně, který dostávají lidé spíše výjimečně…

To Vám, pane ministř, opravdu není stydno, nechat si na sebe pět ódy od určitě skvělé a statečné ženy, která však absolutně nezastupuje většinu klientů příspěvku na péči? Copak politici musejí stavět proti sobě nakonec i zdravotně znevýhodněné osoby? Kde je dno morálního kýče české sociální politiky? To je primární otázka, která měla zaznít na tiskové konferenci a jako vždy - nezazněla.

Proč si zvát multidisciplinární týmy k vysvětlení komplexní politiky zdravotně znevýhodněných osob (posudkové lékaře, sociální pracovníky, fyzioterapeuty nebo odborné zástupce Národní rady zdravotně postižených…)?

Příspěvek na péči je od 1.1. 2007 zásadní nepojistná dávka, která má nastoupit v mezičlánku, kdy klienti čerpají často velmi malé finanční částky z pojistných dávek sociálního zabezpečení, které většinou slouží na základní potřeby každodenního života v měsíci a pochopitelně i často s žádostí o příspěvek na bydlení.

Příspěvek na péči je tak primární nástroj nejen pro klienty, jejich blízké sociální okolí, ale i pro nás - sociální pracovníky. Nic z toho však nefunguje - čekací doby na komplexní vyřízení jsou v Praze často i rok. A tak se nedostává  finanční pomociklientům v mnohdy nejtěžších fázích života. Mají ovšem (pouze na tiskových konferencích politických stran deklarovanou) tzv. svobodnou volbu - zda využijí  k pomoci rodinu nebo přátele (asistent sociální péče). 

Další možností je tzv. nasmlouvání terénní pečovatelské služby nebo asistenční pomoc. Poslední možností je využití pobytového sociálního zařízení - zde však bez přiznaného příspěvku na péči (čím větší stupeň závislosti, tím lépe) - není často šance k přijetí. A tak se rodiny a sociální pracovníci točí v neřešitelném kolečku bezmoci a frustrace.

Například lidé ve stupni I. (lehká závislost, 880, Kč - předpokládané navýšení: 0) a II.(středně těžká závislost, 4900,-Kč, předpokládané navýšení k 1.7.2024: 500,-Kč) tvoří většinu klientů v sociální oblasti (skoro 200 000 dospělých osob), kteří právě potřebují mít nasmlouvané terénní pečovatelské služby. 

Jejich neschopnost zaplatit si tyto služby způsobuje naprosté psychické vyčerpání klientů i pečujícího okoli. Politici, kteří zastupují dnes již naprosto asociální stát, říkají vlastně těmto OBČANŮM: Jste simulanti, nic Vám není…A opět bych zde mohl psát o bilančních sebevraždách, zoufalých rodinách s obrovském, naprosto zbytečném stresu, kterým tato opravdu asociální pětikoalice trápí obyvatelstvo vlastní země.

A nakonec - malý příklad:

V roce 2007 byl příspěvek v I. stupni ve výši 2000,- Kč. Za vlády Petra Nečase kolem roku 2011 došlo k razantnímu snížení na 800,-Kč a dnes činí tato částka 880,-Kč -. 

Když si spočítáte inflaci od roku 2007 - je otázkou, zda dávka pro desetitisíce OBČANŮ, kteří potřebují pomoc, je ve výši asi čtyř obědů s dovozem z pečovatelské služby k něčemu? Milí politici, pošlete dobrovolníky za klienty do potravinové banky (oni tam nedojdou) a dostanou alespoň prošlé těstoviny s kečupem a poloshnilou zeleninu - třeba něco vykrájí….

PS: Upozorňuji každého, že i I.stupeň závislosti je velmi obtížné od doslova několika desítek, (velmi často neskutečně tvrdých posudkových lékařů v této zemi) získat. Například Praha 10, která má 110 000 obyvatel, neměla kolem roku 2022 ani jednoho posudkového lékaře na svém území a lékařské posudky se vytvářely třeba v Liberci….

Pane ministře Jurečko, držte se! Skvělá práce, jako vždy!

4
Vytisknout
6074

Diskuse

Obsah vydání | 15. 2. 2024