Privatizace je nebezpečná! Více než 70 % anglického vodárenského průmyslu je v zahraničním vlastnictví

1. 12. 2022

čas čtení 9 minut
 

Deník Guardian odhalil složitou síť investičních firem, investičních fondů a podniků se sídlem v daňových rájích, které vlastní většinu anglických vodárenských firem

Po brexitu vyvolává zuřivost velké části anglické veřejnosti skutečnost, že zprivatizované anglické vodárenské firmy vypouštějí do moře kolem Anglie obrovské množství nezpracovaných výkalů z kanalizace. Brexit to umožňuje, protože už v Anglii neplatí přísná ekologická opatření Evropské unie, zajišťující čistotu pláží.

Anglické vodárenské společnosti byly zprivatizovány. Zajímají se proto jen o rozdělování dividend svým akcionářům, neinvestují do infrastruktury a už vůbec ne do čištění odpadních vod.  (Ve Skotsku je situace jiná, tam nezprivatizovali státní "rodinné stříbro" a vodárenská infrastruktura tam zůstává ve státním vlastnictví.)

Jak škodlivá je privatizace strategického kapitálu ve státě, ukazuje analýza deníku Guardian, který zjistil, že 70 procent anglického vodárenského průmyslu se stalo majetkem různých zahraničních finančních firem, které z něho vykořisťují peníze - na úkor lidí v Anglii. Podobnost s Českou republikou čistě náhodná? 
Podle průzkumu deníku Guardian vlastní zahraniční investiční firmy, soukromé kapitálové fondy, penzijní fondy a podniky sídlící v daňových rájích více než 70 % vodárenského průmyslu v Anglii.

Složitá síť vlastnictví se ukazuje v době, kdy veřejnost a někteří politici stále častěji volají po tom, aby bylo toto odvětví pohnáno k odpovědnosti za vypouštění nezpracovaných odpadních vod do moře, za úniky vody z prasklých potrubí  a za nedostatek vody. Šest vodárenských společností je vyšetřováno kvůli potenciálně nezákonným činnostem. V Anglii roste tlak na toto odvětví, aby investovalo více peněz do výměny a obnovy rozpadající se infrastruktury, a chránilo tak životní prostředí i veřejné zdraví.

Více než tři desetiletí poté, co bylo odvětví prodáno se slibem, že se veřejnost stane individuálními drobnými akcionáři, ovládly vodárenský průmysl zahraniční investiční společnosti, superbohatí oligarchové, firmy  v daňových rájích a investoři z penzijních fondů. Podle Dr. Kate Baylissové, výzkumné pracovnice katedry ekonomie na Soas University of London, je vlastnická struktura taková, že transparentnost a odpovědnost firem jsou omezené.

Mezi mezinárodní investiční fondy s velkými podíly patří několik známých jmen a také státní investiční fondy. Například Katarský investiční úřad je třetím největším akcionářem anglické vodárny Severn Trent s podílem 4,6 %, zatímco téměř 10 % drží americká investiční společnost BlackRock a její dceřiné společnosti, jak vyplývá z analýzy podílů k říjnu letošního roku.

Dceřiná společnost Abu Dhabi Investment Authority má v Thames Water 9,9% podíl, zatímco 8,7 % vlastní Čína, vyplývá z analýzy.

Guardian sledoval více než 100 akcionářů devíti hlavních vodárenských a kanalizačních společností a šesti menších firem, které slouží zákazníkům v Anglii. Průzkum odhalil, že nejméně 72 % anglického vodárenského odvětví ovládají firmy ze 17 zemí, zatímco britské firmy vlastní 10 %. Celkově bylo vysledováno vlastnictví 82 % vodárenského průmyslu.

Většina vodárenských firem v Anglii je nyní v soukromém vlastnictví. Pouze tři z nich: Severn Trent, Pennon Group, mateřská společnost South West Water, a United Utilities jsou kótovány na burze. Jejich akcie však z velké části vlastní stejný typ infrastrukturních fondů a soukromých kapitálových společností, které vlastní vodárenské společnosti v soukromých rukou.

Baylissová provedla akademický výzkum vlastnických struktur v tomto odvětví a uvedla: "Jedná se o zcela odlišný model, než jaký by se dal očekávat u soukromých společností. Nejde jen o to, že vlastník usiluje o zvýšení příjmů a snížení nákladů a ponechání si zisku. Zisků soukromého kapitálu se  dosahuje restrukturalizací podnikových financí nebo finančním inženýrstvím, nikoliv zvyšováním produktivity...".

"Mnohem větší důraz je kladen na získávání výnosů než na dlouhodobou funkčnost firmy... Vznikají tak rizikové finanční struktury. Viděli jsme, že některé maloobchodní společnosti se díky této struktuře soukromého kapitálu zhroutily," dodala.

Vlastnická struktura některých vodárenských společností je tak složitá a neprůhledná, že nebylo možné přesně zjistit, kdo je vlastní, uvedla Baylissová. "Je možné zjistit, jaké finanční prostředky kam proudí? Někteří manažeři fondů, se kterými jsem mluvila, mi řekli: 'To nikdy nezjistíte. Pokud nejste insider, tak to prostě nemůžete zjistit."

Podle zemí mají v anglických vodárenských společnostech nejsilnější pozici Spojené státy, kde investiční firmy vlastní celkově téměř 17 %. Druhým a třetím největším investorem v anglickém vodárenství jsou kanadské a australské společnosti.

Společnost BlackRock má podíly ve společnostech Pennon, Severn Trent, United Utilities a Bristol Water. V anglickém vodárenství mají své pozice i další americké soukromé kapitálové společnosti. Lazard Asset Management a Vanguard Group mají podíly ve společnostech Pennon, Severn Trent a United Utilities.

Dva kanadské penzijní fondy, Ontario Municipal Employees Retirement System a Canada Pension Plan, vlastní třetinu akcií Thames a Anglian Water.

Australská investiční společnost Macquarie loni podpořila společnost Southern Water injekcí ve výši 1 miliardy liber poté, co byla pokutována částkou 90 milionů liber za vypouštění miliard litrů surových odpadních vod do pobřežních vod u hrabství Kent a Hampshire. Pokuta byla udělena poté, co soudce prohlásil, že se jedná o trestnou činnost, že jde o trvalé znečišťování životního prostředí.

Macquarie, která v listopadu vykázala pololetní zisk přes 1,3 miliardy liber, vlastní 62 % společnosti Southern. Dalších 15 % vodárenské společnosti ovládá americká investiční společnost JP Morgan Asset Management.

Další australská investiční společnost IFM Global Infrastructure Fund má 20% podíl ve společnosti Anglian Water, jejíž mateřská společnost Anglian Water Group je registrována v daňovém ráji Jersey.


Australské investiční společnosti kontrolují celkem 11 % anglických vodních zdrojů.

Nejméně pětinu tohoto odvětví vlastní společnosti se sídlem v Asii. Společnost Northumbrian Water, která zásobuje 2,7 milionu obyvatel severovýchodní Anglie, je v konečném důsledku vlastněna společností CK Hutchison Holdings Limited registrovanou na Kajmanských ostrovech, která je obchodním impériem Li Ka-shinga, nejbohatšího člověka v Hongkongu.
Reklama

Letos v létě skupina CK Group prodala 25% podíl ve společnosti Northumbrian soukromé investiční společnosti KKR, která je kótovaná na burze v New Yorku, za 867 milionů liber.

V Yorkshiru vlastní vodu dodávanou domácnostem a podnikům a čistírnu odpadních vod konsorcium soukromých investičních skupin se sídlem v Singapuru, USA a Německu a také australský penzijní fond. Ty vlastní mateřskou společnost Yorkshire Water, Kelda Group, která sídlí na Jersey. Společnost je pro daňové účely registrována ve Spojeném království.

Ash Smith, spoluzakladatel skupiny Windrush Against Sewage Pollution, která se již několik let zabývá vyšetřováním vodárenských společností, uvedl:  "Pachuť privatizace a slabé regulace sahala daleko do světa a přitáhlaa nejmocnější a nejchytřejší akcionářské fondy. Dohoda byla neuvěřitelná - koupit si vratný podíl ve vodárenském monopolu a hodovat na zaručených ročních účtech od podmaněných zákazníků výměnou za nic."

Vlastnictví vodárenského průmyslu se odhaluje v době, kdy vláda nařizuje firmám, aby během 25 let vynaložily 56 miliard liber na snížení rozsahu vypouštění surových odpadních vod do vodních toků z přepadů při bouřkách.

Vláda uvedla, že finanční injekce představuje "největší infrastrukturní projekt na obnovu životního prostředí v historii vodárenských společností".

Není to však síť mezinárodních investičních firem a soukromých kapitálových fondů, které jsou žádány, aby zaplatily kapitálové investice. Místo toho mají účet zaplatit obyčejní zákazníci, jak vyplývá z vládou zveřejněného plánu na odstraňování bouřkových přepadů.

Veřejnost zaplatí v průměru 42 liber ročně, aby zaplatila účet za snížení vypouštění odpadních vod. Někteří zákazníci však zaplatí mnohem více, zejména ti, kteří žijí v oblastech obsluhovaných společnostmi Wessex Water, Yorkshire Water a United Utilities, kteří by mohli být požádáni, aby zaplatili více než trojnásobek této částky, protože jejich společnosti mají podle vlády největší investiční programy na řešení přepadů při bouřkách.

Zdroj v angličtině ZDE

2
Vytisknout
3841

Diskuse

Obsah vydání | 2. 12. 2022