Brexit: Bláznivá britská vláda ruší bezpečnostní předpisy

4. 12. 2022

čas čtení 4 minuty
Obavy o bezpečnost hraček, expozici azbestu a pracovní úrazy v důsledku "likvidace" zákonů EU

Bezpečnostní předpisy na ochranu dětí před nebezpečnými hračkami a v dopravních prostředcích, stejně jako předpisypro  prevenci vystavení azbestu, mají být zrušena v rámci "likvidace" zákonů EU v Británii, varují aktivisté

Alarmující je rovněž zrušení předpisů, které mají chránit před nehodami na staveništích a jiných pracovištích a upozorňovat zákazníky na potenciálně smrtící alergeny v potravinách.

V rámci zrychleného procesu, který má uklidnit torye podporující brexit, má být zrušeno nejméně 212 předpisů, které mají v názvu slovo "bezpečnost", což je téměř čtyřikrát více než 58 předpisů, které ministři přiznali.

 
 
Jeden z nich stanoví, že děti musejí mít v automobilu zapnutý bezpečnostní pás, další vyžaduje identifikaci chemických látek a dalších nebezpečí v hračkách, zatímco třetí vyžaduje aktuální záznamy o azbestu, a to i ve školách a nemocnicích.

Britská Královská společnost pro předcházení úrazům (RoSPA) poukázala na nebezpečí odstranění bezpečnostních předpisů v pracovním procesu, které pomohly snížit počet smrtelných úrazů ročně ze 495 v roce 1981 na 123 v letech 2021-22.

"Mohlo by nás to vrátit do temných časů 70. a 80. let minulého století, kdy bylo při práci každoročně usmrceno mnoho stovek lidí, po trvalém poklesu v posledních 20 letech."

Tato kritika otevírá novou frontu ve sporu o legislativu, která má do konce roku 2023 zrušit nebo nahradit přibližně 2 400 položek tzv. zachovaného práva Evrtopské unie.

Obavy se již objevily v souvislosti s právy zaměstnanců, s ochranou životního prostředí a spotřebitelskými normami, ale nyní se pozornost přesouvá na bezpečnostní pravidla, včetně:

* Předpisů o bezpečnosti hraček z roku 2011 - nařizují, jakým způsobem se hračky uvádějí na trh, aby bylo jasné, zda nehrozínebezpečí udušení, zda obsahují chemické látky nebo zda hrozí nebezpečí, že se z nich uvolní některé části.

* Předpisů o motorových vozidlech z roku 1993 (používání bezpečnostních pásů dětmi na předních sedadlech) - stanoví omezené výjimky.

* Předpisů o stavebnictví (projektování a řízení) z roku 2015 - zajištění řádného dohledu nad stavebními projekty s cílem zmírnit "související rizika", zajistit, aby firmy zaměstnávaly "správné lidi pro správnou práci" a "účinně informovaly o nebezpečích".

* Předpisů o kontrole azbestu z roku 2012 - vyžadují, aby všichni majitelé budov vedli přesnou evidenci míst, kde se nachází nebezpečný azbest, aby se zabránilo náhodné expozici.

* Právních předpisů z roku 2011 "o poskytování informací o potravinách spotřebitelům", které stanoví "požadavky na označování potravin a nápojů", aby byli zákazníci upozorněni na potenciálně smrtelné alergeny.

* Předpisů o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z roku 1999 - určují, jaká opatření musí zaměstnavatel přijmout.

Rishi Sunak zatím odolává tlaku, aby rušení těchto zákonů EU zastavil.

Ministři odmítli stanovit, které předpisy budou moci 31. prosince 2023 pozbýt platnosti a které bude možné nahradit.

Neexistuje žádný požadavek na konzultace předtím, než budou zákony zrušeny - za zády poslanců, prostřednictvím sekundárních předpisů, bez řádné kontroly.

Mnozí mají podezření, že jde o snahu ztížit budoucí vládě návrat na jednotný trh EU tím, že se Spojené království ještě více vzdálí regulačním "rovným podmínkám", které by vyžadoval Brusel.

Likvidace právních předpisů EU by také mohlo přijít draho, pokud by rozdílnost v právních normách vyvolala spory v rámci obchodní dohody o brexitu - což by mohlo Bruselu umožnit omezit přístup britských firem na trhy EU.

Spory zkoumá mezistranická britská komise pro obchod a podnikání, jejíž spoluvyhlašovatel, labouristický poslanec Hilary Benn, vyzval ministry, aby naslouchali "podnikům a odborníkům z průmyslu a od tohoto návrhu zákona upustili".

"Vláda hraje nebezpečnou ideologickou hru, která by mohla potenciálně zaplavit Spojené království nebezpečnými výrobky a oslabit regulaci budov plných azbestu, a to vše ve jménu nejasného pocitu 'moci', o kterou podniky nežádaly," řekl.

Mluvčí vlády uvedl, že návrh zákona umožní Spojenému království "plně využít výhod brexitu".

V Británii v současné době výrazně sílí občanský odpor vůči brexitu, ale vláda ani labouristická opozice ho nechtějí zrušit.

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
3334

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2022