Kde soudruzi reálpolitici udělali chybu?

5. 12. 2022

čas čtení 13 minut
Nepružné teorie kdysi známého profesora politologie ukazují, jak staré myšlení o Rusku a "velmocech" potřebuje konfrontaci s realitou, napsal Fred Kaplan.

Může být známkou poklesu mentální bystrosti Johna Mearsheimera, že devět měsíců poté, co dopadl docela špatně v jedné otázce a odpovědi Isaaca Chotinera z New Yorkeru, souhlasil s tím, že se zaváže k dalšímu kolu grilování - a vyšel z toho ještě zbitější.

Profesoři politologie obecně nezpůsobují rozruch, ale intelektuální sebeupálení je vzácná podívaná. A Chotinerovo sfouknutí Mearsheimera jedna-dvě je ohromující.

V minulém roce se Mearsheimer v míře, jaké se akademici ve svém oboru jen zřídka vyrovnali, dostal do veřejné debaty. Tvrdil, že NATO – a zejména Spojené státy – nese "hlavní odpovědnost" za ruskou invazi na Ukrajinu; že cíle Vladimira Putina v této válce jsou omezeny na udržení Ukrajiny na oběžné dráze Moskvy; že Putin má právo tento nárok vznést; a že USA by měly nejen rychle ukončit válku, ale také vytvořit spojenectví s Ruskem v širších geopolitických podnicích. Ve všech těchto bodech se mýlí z důvodů, které sahají hlouběji než ty zjevné.

Mearsheimer přichází do debaty s působivým pověřením. Jeho kniha z roku 2001, The Tragedy of Great Power Politics, je klasickým pojednáním o válce a míru optikou mezinárodního realismu (také známého jako Realpolitik), důstojného nástupce knih Hanse Morgenthaua Politics Among Nations a Kennetha Waltze Man, the State and War.

Chotiner je tazatelem hlubokého čtení a osobitého stylu. Jeho modus operandi je obtěžovat ty, s nimiž dělá rozhovory, citováním urážlivého tvrzení nebo do očí bijícího rozporu v nějakém článku, který napsali, sednout si, zatímco se hrabou v hluboké díře, pak švihnout spravedlivým slovem tak štiplavým, že se na místě rozpadnou, spolu s jejich pověstí. (Mohl to být špičkový žalobce.)

Mearsheimer se dostal do hledáčku Chotinera – a mnoha komentátorů – už v únoru, kdy profesor poprvé začal obviňovat USA z Putinovy agrese proti Ukrajině. Jeho argumentem bylo, že expanze NATO na území bývalého Sovětského svazu ohrožovala existenční zájmy Ruska. Zejména citoval prohlášení prezidenta George W. Bushe z roku 2008, že Ukrajině, přímo na ruských hranicích, bude jednoho dne uděleno členství ve vojenské alianci vedené Spojenými státy. Mearsheimer došel k závěru, že v důsledku toho prezident Vladimir Putin neměl jinou možnost než napadnout Ukrajinu, aby zabránil jejímu sousedovi, aby se utábořil na západ od něj.

Tento pohled byl do určité míry v souladu s klíčovými principy realismu – že státy se chovají v souladu se svými bezpečnostními zájmy; že mír není udržován prostřednictvím mezinárodního práva (které nelze vynutit), ale zachováním rovnováhy sil; a že "velké státy" (ty, které mají dostatek síly k zachování této rovnováhy) mají právo kontrolovat "sféry vlivu" na svých hranicích nebo v jejich blízkosti.

Mearsheimer ve své knize z roku 2001 ale posunul tuto tezi dále.

Protože svět je anarchický (OSN nemá policejní síly), napsal, národy se bojí o své přežití. "Velké národy" se ze své podstaty vyrovnávají s tímto strachem rozšířením své kontroly nad územím. (Tuto praxi nazval "ofenzivní realismus".) Při tom se střetávají s jinými velkými národy, které se také rozšiřují. A tak nevyhnutelně jdou velké národy do války. To je "tragédie velmocenské politiky". (Trochu zjednodušuji jeho tezi, ale opravdu ne o moc.)

K těmto bodům řekl a napsal v několika projevech a článcích, že rozšiřování NATO – a zejména jeho dvoření se Ukrajině – nutně vyvolalo válku s Ruskem. Podobně tvrdil, že ekonomická a vojenská expanze Pekingu v Asii – až do bodu, kdy je Čína nyní "rovnocenným konkurentem" Spojených států – nevyhnutelně vyvolá válku mezi Amerikou a Čínou. Jde ještě dále a tvrdí, že protože konflikt s Čínou je hlavní bezpečnostní hrozbou Západu, musí USA nejen ukončit svou podporu Ukrajině, ale také opravit mosty a vytvořit spojenectví s Putinem, aby Washington a Moskva mohly společně odrazit Čínu.

V únoru, když poprvé dělal rozhovor s Mearsheimerem, Chotiner některé z těchto bodů zpochybnil. Co, zeptal se, kdyby se Ukrajina chtěla připojit k západním institucím? Škoda, odpověděl Mearsheimer. "Když jste země jako Ukrajina a žijete vedle velmoci, jako je Rusko, musíte pečlivě sledovat, co si Rusové myslí."

Ujistil Chotinera – bylo to jen pár dní po zahájení invaze –, že útok nedojde daleko. Putin, řekl Mearsheimer, "chápe, že nemůže dobýt Ukrajinu a integrovat ji do většího Ruska nebo do reinkarnace bývalého Sovětského svazu. To nemůže." A přesto sám Putin nyní říká, že toto je přesně jeho cíl. To, že ho nedokáže dotáhnout do konce, neznamená, že to není jeho záměr. Mearsheimer ignoruje rozdíl; jednoduše ho odsune stranou, nebo zkresluje to, co sám Putin řekl.

Ve svém následném rozhovoru, zveřejněném začátkem listopadu, Chotiner opět recitoval tuto pasáž a zeptal se, zda s tím stále souhlasí. Je pozoruhodné, že Mearsheimer řekl, že ano. Jediné, co Putin chce, jak tvrdil Mearsheimer, jsou čtyři ukrajinské oblasti, které (neúspěšně) anektoval (v prvním rozhovoru řekl, že Putin by chtěl jen dvě, ale kdo to počítá) a také "změnu režimu" v Kyjivě - a dodal, že toto se liší od obsazení hlavního města, dobytí celé země.

V obou rozhovorech je mnoho takových omračujících tvrzení. Ale tady se chci zaměřit na hlubší problémy s Mearsheimerovou tezí – kromě absurdit a non sequitur, k nimž ho Chotiner pobízel.

Větší problémy spočívají v celém jeho pojetí "velmocenské politiky".

Za prvé, přes veškerou Mearsheimerovu věrnost "realismu" je to rozhodně nerealistický pohled na svět. Nahlíží na národy jako na magnetické značky pohybující se po herním plánu deterministickým způsobem, s jediným cílem maximalizovat sílu. To je užitečný výchozí bod pro analytiky, a dokonce i praktiky mezinárodní politiky; mocenské struktury utvářejí prostředí rozhodování. Ale lze v tom zajít jen po určitou mez. Mearsheimerův rámec nedává místo pro rozhodování nebo osoby s rozhodovací pravomocí, ani pro domácí politiku národa. V jeho schématu nezáleží na tom, zda je země demokracií nebo diktaturou; nezáleží na tom, jestli Moskvu řídí Stalin, Chruščov, Gorbačov nebo Putin, nebo jestli Peking řídí Mao, Teng nebo Si. Velké národy se chovají jako velké národy, tečka.

Za druhé, Mearsheimer ve skutečnosti nikdy nedefinuje "velké národy", a pokud jde o diskusi o Rusku, je to zásadní. Thomas Pepinsky, profesor vládní politiky Waltera F. LaFebera na Cornellu (a něco jako realista), po prvním rozhovoru s Mearsheimerem a Chotinerem napsal: "Rusko není velmoc. Je to zjevně upadající mocnost... Vzhledem k tomu není odpovědností NATO chránit zájmy ruské státní bezpečnosti. Je odpovědností Ruska poskytnout NATO široký prostor, uznávajíce – jak by měl každý realista – že silní dělají, co chtějí, slabí dělají, co musí," jak praví slavný citát urrealisty Thúkydida. Nakonec Pepinsky zasadil ránu: "Invaze na Ukrajinu byla hloupá strategická chyba, kterou udělala upadající mocnost, která nerozumí Tragédii politiky velmocí."

Pepinsky věci přehání, možná kvůli efektu. Svět by měl věnovat jistou pozornost bezpečnostním zájmům Ruska, už jen proto, že, jak poznamenává Pepinsky, je hlavním dodavatelem ropy a plynu, a co je vážnější, protože Rusko vlastní velký jaderný arzenál. Je také nesporné, že "rozšíření NATO" až k ruským hranicím zesílilo Putinovu zášť a paranoiu. Ale to není omluva pro invazi. Mearsheimer ignoruje skutečnost, že v týdnech před invazí američtí představitelé ujistili Putina, že NATO nenabídne Ukrajině v dohledné době členství. Začátkem března, pouhé dva týdny po začátku války, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij řekl, že "vychladl" ohledně potřeby vstoupit do NATO. Pokud to byl Putinův jediný nebo dokonce hlavní strach, měl spoustu šancí zastavit válku, nebo se vyhnout jejímu zahájení.

Dokonce i nyní, poté, co USA poslaly Ukrajině zbraně za více než 20 miliard dolarů a cvičí ukrajinské vojáky v tom, jak je používat, USA a většina ostatních zemí NATO netouží zvát Ukrajinu, aby se připojila k alianci (což by od nich vyžadovalo, aby poslali vojáky bojovat a zabíjet Rusy). A zatímco Evropská unie vytvořila vojenskou asistenční misi, aby pomohla Ukrajině v jejím boji, s přijetím Zelenského žádosti o členství v EU se nespěchalo.

Je pozoruhodné, že Mearsheimer ve svém druhém rozhovoru s Chotinerem na začátku tohoto měsíce stále tvrdí, že Putinovým hlavním strachem je vstup Ukrajiny do NATO. Popírá, že by Putin měl jakoukoli touhu dobýt celou Ukrajinu nebo obnovit starou ruskou říši – i když Putin sám řekl, že to je jeho cílem. Tvrdí pouze, že Putin chce anektovat čtyři oblasti, aniž by přiznal, že dříve řekl, že Putin chce pouze dvě, a – což je znepokojivější – aniž by připustil, že by na pouhém zabírání území mohlo být něco špatného.

To je další zvláštnost v Mearsheimerově odrůdě realismu. Nedělá rozdíl mezi tím, jak funguje velmocenská politika a jak by měla fungovat; nevynáší žádný soud ani nad těmi nejděsivějšími činy spáchanými ve válkách velmocí, protože, no, jaký má smysl protestovat proti nevyhnutelnému?

Zde vyvstávají dva problémy. Za prvé, Mearsheimer a jeho spoluautor Stephen Walt z roku 2007 ve své knize The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy z roku 2007 zmiňují "morální rozměr" v tom, že Amerika umožňuje izraelské "zločiny páchané na Palestincích". Chotiner cituje tuto pasáž a vyjadřuje překvapení, že chladný realista by měl mít morální pochybnosti o čemkoli. Mearsheimer odpovídá, že veškerá mezinárodní politika má morální rozměr, ale někdy musí převážit strategické zájmy, jako když se USA spojily se Stalinem, aby porazily Hitlera. Stejně tak se Ukrajinci "vystavují vážnému riziku, pokud si Rusy zásadním způsobem odcizí". Je to pozoruhodné prohlášení – že pro Izrael je nemorální drtit Palestince, ale pro Rusko je životní skutečností dupat po Ukrajincích.

A konečně, Mearsheimerova premisa, že expanze velmocí – přirozený produkt velmocenské politiky – nevyhnutelně vede k válce, prostě není pravdivá. Abychom uvedli jeden z mnoha možných příkladů, USA a Sovětský svaz se téměř půl století střetávaly se svými zájmy prostřednictvím zástupných válek a příležitostných krizí v blízkosti války (např. v Berlíně a na Kubě), přesto se nikdy nedostaly do přímé války mezi sebou.

Mearsheimer tuto skutečnost uznal v článku Foreign Affairs z roku 2021 (jehož tezí bylo, že americko-čínská válka je "nevyhnutelná"), ale vysvětlil, že během americko-sovětského soupeření "obě strany pochopily děsivá rizika jaderné eskalace," takže ani jedna "nebyla ochotna zahájit konflikt, který by pravděpodobně zničil její vlastní zemi". Ve stejném článku však napsal:

Nelze předpokládat, že by nedošlo k jaderné eskalaci, pokud by Peking a Washington bojovaly o Tchaj-wan nebo Jihočínské moře. Pokud by jedna strana těžce prohrávala, přinejmenším by zvážila použití jaderných zbraní k záchraně situace.

Takže USA a Sovětský svaz se konfliktu vyhnuly, protože by mohl eskalovat v jadernou válku – ale válka mezi USA a Čínou je "nevyhnutelná", i když by také mohla přejít v jadernou?

Mearsheimerova teorie – stejně jako realismus v jeho různých podobách – pomáhá vysvětlit, proč bude válka součástí života, pokud budou mít národní státy útočné zbraně, soupeření a nejistoty ohledně jejich bezpečnosti. Ale i tyto strukturální kořeny války jsou méně neúprosné než kdysi. Díky moderní zpravodajské technologii vědí lídři – zejména ti z "velkých států" – více o tom, co dělají soupeři, a nemusí se tolik nechat ovlivnit nejhoršími scénáři. Okamžitá komunikace může také zmírnit paranoidní obavy. (Během kubánské raketové krize si John F. Kennedy a Nikita Chruščov posílali telegramy, kterým trvalo až jeden den, než dosáhly svého cíle.) Lidské bytosti – lídři, diplomaté, generálové, politici, dokonce v některých zemích obyčejní občané — mají určitý vliv na běh událostí.

Oni a politika, kterou navrhují, mohou způsobit, že válka se stane více či méně pravděpodobnou, ale struktury neurčují vše, stejně jako akademické teorie o těchto strukturách.

V jednu chvíli ve svém prvním rozhovoru s Chotinerem řekl Mearsheimer poté, co přemýšlel o tom, které oblasti by ruské jednotky dobyly a které oblasti by držely: "Vím já, co se stane? Ne, nikdo z nás neví, co se stane." Trochu více pokory v tomto smyslu by bylo vítáno ve všech jeho pontifikacích.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
3651

Diskuse

Obsah vydání | 7. 12. 2022