Když máme jazyk, který přechyluje, že?

24. 1. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minuty
 

„Přechylování“ nemusí být automaticky výraz, se kterým bychom se často setkávali. Ale přiznejme si, že teď se nesrovnatelně častěji – jaksi podvědomě a bezděky – dostáváme do kontaktu s praktickou aplikací této gramatické kategorie, aniž si to možná dost uvědomujeme.

Jde tu – jednoduše řečeno – o specificky odlišné koncovky k uplatnění především ženského rodu. Takže třeba proti „on zpíval“ máme potom „ona zpívala“. (I když čeština má třeba navíc ještě rod „střední“.)

 

Z poměrně nedávné doby už máme rovněž dříve nebývalá v češtině spojení; dokonce pro téhož jedince kombinace obou rodů. Raději příklad: „Jarmila Roth-Daňková“; zde „Daňková“ může být původní dívčí jméno a „Roth“ (ve tvaru mužského rodu) je navíc přijaté příjmení po manželovi; ale nelze nikterak vyloučit, že tahle Jarmila byla původně třeba Němka a vzala si Čecha, přičemž chtěla respektovat převažující zvyklosti manželovy mateřštiny. (V této tradici ovšem nelze vyloučit ani třeba „Jitku Daněk-Rothovou“; pak by dívčím jménem nemusel být „Daněk“ — bez ohledu na obdobný předchozí příklad, anebo dokonce – nepřechýleně – jenom „Jitka Daněk“. K těmto kombinacím dvou rodinných jmen dochází při sňatcích s někým, v tradicích jehož země jazyk měl a má pro ženský rod nepřechýlené tvary. Vzpomeňme na celé nově zformulované jméno našeho prvního prezidenta ČSR, když se oženil. To převzaté rodinné jméno po manželce by se ovšem nemělo vyslovovat na konci s /-k/, nýbrž s /-g/, a pak /garig/.)

Nemíním nějak teď rozvádět, že v určitých vazbách při nepřechylování budou v češtině vznikat nežádoucí potíže. Ta shora „Jitka Daněk“ je dozajista žena. V českém kontextu by nepřechýlené jméno jen obtížně obstálo pro českou konverzaci.

Ale taky přechýlená obecná substantiva mohou být úskalím. Jak se líbí věta: „Poprvé zvolili prezidentkou ženu“? Stalo se to v Řecku. Že by mínili taky někdy – ne-li pravidelně? – volit prezidentkou muže?! (Vizte MF DNES, 23/1/20, str. 11, kde lze číst takový nadpis.)

0
Vytisknout
5350

Diskuse

Obsah vydání | 28. 1. 2020