UNICEF: Znečištění vzduchu může nevratně poškodit dětský mozek

8. 12. 2017

Sedmnáct milionů dětí mladších jednoho roku vdechuje jedovatý vzduch, což ohrožuje vývoj jejich mozku, varovala dětská agentura OSN.

Nejhorší je situace v Jižní Asii, kde více než 12 milionů dětí žije v oblastech se znečištěním šestkrát vyšším, než činí bezpečná úroveň. Další 4 miliony jsou ohroženy ve Východní Asii a v Pacifické oblasti.

Podle OSN vdechování vzduchu znečištěného pevnými částicemi může poškodit mozkovou tkáň a podkopat rozvoj poznávacích schopností.

Podle zprávy existuje vazba mezi znečištěním a verbálním a neverbálním IQ, pamětí, skórováním ve školních testech a známkách mezi školáky - a také dalšími neurologickými problémy. Dopady jsou doživotní.

Jiná studie provedená pracovníky londýnských nemocnic zjistila, že znečištěný vzduch v britských městech vede k nižší porodní hmotnosti, což zvyšuje dětskou úmrtnost a později pravděpodobnost onemocnění.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4620

Diskuse

Obsah vydání | 12. 12. 2017