Vláda sucharů

23. 12. 2022 / Wenzel Lischka

čas čtení 2 minuty
Společnost je nesporně pod vládou sucharů. A právě dnes v čase vánočním, kdy se nám rodí nový čerstvý spasitel, bychom se měli zamyslet nad vládou sucharů, která nás tak fatálně postihla.

Vládou sucharů nemyslím nutně jenom současnou vládu, ačkoliv se u ní projevuje nedostatek předvolebního koksu, ale hlavně politicko-sociologický jev, který odrovnal reálný socializmus, a rovněž tak velice účinně odrovnává i naši nepovedenou demokracii, nebo to, co se u nás za demokracii vydává.

 

Příšerné, kam jsme se to dostali! Mediální i sociální diskuse se staly soutěží sucharů v sucharovitosti. Všude ve veřejném prostoru zavládla cenzura sucharů, proti které se nesmíte ohradit, aby vám to nezlomilo vaz. Suchaři určují minulost, přítomnost a budoucnost společnosti. Suchaři určují pravdu a lež. Chybí míza, která se na jaře určitě nedostaví, neboť se jedná o stav setrvalý, kterého jsme se za tři desetiletí nijak nezbavili.

Reálný socializmus se pouze přejmenoval. Po roce 1989, řečeno slovy Nového zákona, přišel mezi své, a oni jej nepoznali. Situace je stále stejná jako před těmi nějakými 2023 lety. Když se tenkrát mezi suchary narodil Ježíš, suchaři jej popravili - tak jako jej celá dvě tisíciletí popravují každý den.

Čím větším sucharem budete, tím větší popularitu a důležitost si získáte. Doba nebo vtipálci naservírují veřejnosti nějaký hloupý vtip, a důležití odborníci jej ihned seriózně rozebírají, aby dokázali, že je protiprávní, nezdvořilou nebo hloupou dezinformací. A veřejnost udiveně žasne, jak jsou ti významní suchaři chytří, a jak vše dokáží pochopitelně vysvětlit z hlediska sucharovitosti. Občané by bez sucharů, kteří vše přežvýkávají, sami na nic nepřišli.

Pokud učiníte humornou poznámku, okamžitě se kolem vás jako obtížný hmyz vyrojí suchaři a začnou ji upravovat na správnou míru. Katastrofa je prý na Ukrajině, v Číně, v Rusku, na Marsu a bůhvíkde, ale nikoliv v Čechách (tj. v zemi i jako v lidech), nebo u mne samotného.

A tak vám milí občané, všichni čtenáři, diskutéři a provozovatelé Britských listů přeji k Vánocům to, co jste snad pochopili. Prospěje to vám i nám mnohem více nežli bohapusté handrkování a inflační miliardy pod rozsvíceným stromečkem iluze ekonomického blahobytu.

1
Vytisknout
2593

Diskuse

Obsah vydání | 29. 12. 2022