Tisková zpráva:

Plzeňské ovzduší trápí znečištění způsobené auty

8. 10. 2021

čas čtení 4 minuty
Doporučení pro ochranu zdraví překračuje oxid dusičitý i několikanásobně.

V rámci mezinárodního projektu byly měřeny koncentrace oxidu dusičitého (NO2) v 12 dopravně zatížených lokalitách města Plzně. Vysoké hodnoty na některých místech v Plzni naznačují, že znečištění se pohybuje na hranici toho, připouští platný limit. Bohužel na všech měřených místech byly zjištěny hodnoty znečištění NO2, které překračují nedávno zveřejněná doporučení Světové zdravotnické organizace pro ochranu lidského zdraví. Znečištění ovzduší v Plzni způsobené automobilovou dopravou mapovalo Centrum pro životní prostředí a zdraví po pauze způsobená koronavirem.

„Nejvyšší hodnotu jsme naměřili (podobně jako na jaře 2019) na Karlovarské, konkrétně téměř 39 ug/m3. Další vysoké hodnoty jsme naměřili v ulici Samaritánská v Doudlevcích (přes 35,8 ug/m3), na Skvrňanské nedaleko CAN (34,3 ug/m3), v ulici Přemyslově naproti OC Plaza (33,8 ug/m3), na Klatovské (32,6 ug/m3) a v ulici U Prazdroje (30,1 ug/m3),“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, který koordinoval projekt Centra pro životní prostředí a zdraví.

V rámci projektu byly během července zhruba na 3 týdny umístěny pasivní vzorkovače na 12 místech Plzně s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení byly vzorkovače následně zaslány do švýcarské akreditované laboratoře. Analýza výsledků podobných měření z roku 2019 publikovaná ve vědeckém časopise Atmosphere doložila, že pasivní vzorkovače mohou být vhodným nástrojem pro orientační měření znečištění NO2 v českých podmínkách.

„S ohledem na epidemii koronaviru jsme bohužel nemohli zopakovat měření ani ve stejném čase (březen-duben) ani ve stejném rozsahu jako v roce 2019, kdy jsme měřili na několika desítkách míst Plzně. Jelikož během července bývá intenzita dopravy nižší a rozptylové podmínky ideální, jsou námi neměřené hodnoty o něco nižší než před dvěma lety. Přesto jsou některé hodnoty blízké hranici platného limitu pro znečištění NO2, který činí 40 ug/m3 v ročním průměru. Bohužel všechny naměřené hodnoty jsou než vyšší než aktuální doporučení Světové zdravotnické organizace pro ochranu lidského zdraví, které činí 10 ug/m3 v ročním průměru. Denní koncentrace NO2, která by měla být podle WHO překročena jen 3 a 4 dny v roce pak činí 25 ug/m3,“ doplnil MUDr. Šuta a dodal: „Bohužel se potvrzuje naše zjištění z roku 2019, že monitorovací stanice kvality ovzduší Plzeň-město, která je umístěná v Pražské ulici, ani zdaleka neodráží situaci, která panuje v dopravně zatížených částech Plzně.“

V minulosti představoval oxid dusičitý (NO2) jen jednotky procent ve směsi oxidů dusíku (NOx) z čerstvých spalin automobilů s dieselovými motory. U mnoha novějších naftových motorů ale může podíl NO2 tvořit desítky procent NOx. V důsledku aféry DIESELGATE, kdy mnohé automobilky obcházely platnou legislativu, jež snižovala celkové emise, dnes po silnících jezdí velký počet automobilů, které vypouštějí do ovzduší mnohanásobně více NOx, než odpovídá emisním limitům.

„Znečištění oxidem dusičitým krátkodobě vede ke zhoršení respiračních onemocnění, včetně astmatu. Některé studie ukazují ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování dětí, pokud byly jejich matky v průběhu těhotenství vystaveny NO2. Další studie dávají do souvislosti zvýšení výskytu neurodegenerativních onemocnění jako Alzheimerovy choroby s životem o místech znečištěných NO2. Řada dlouhodobých výzkumů z Evropy i severní Ameriky dokazuje, že dlouhodobé vystavení i poměrně nízkým koncentracím NO, zvyšuje úmrtnost lidí,“ uzavřel MUDr. Šuta.

Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale Česku ke splnění limitů nestačila, a proto Evropská komise vede s Českou republikou tzv. infringement pro porušení evropského práva.

0
Vytisknout
2815

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2021