Unikátní průzkum: Voliče nejvíce záměrně děsí SPD, v závěsu Trikolora s komunisty

6. 10. 2021

čas čtení 7 minut

Institut pro politiku a společnost dnes zveřejnil výsledky unikátního průzkumu zkoumajícího komunikaci politických stran a hnutí kandidujících v letošních parlamentních volbách. Z výsledků vyplývá, že nejemotivnější rétoriku využívá Okamurova SPD. Jen s malým odstupem za SPD následuje hnutí Trikolóra a na třetím místě je KSČM. Průzkum založený na analýze textů publikovaných od začátku roku politickými stranami a hnutími na jejich webech také ukázal, že nejúměrněji letos komunikuje KDU-ČSL, která je následována hnutím STAN a Piráty.


Výsledky letošního průzkumu jsou oproti předchozím letům velmi rozdílné. „Ukazuje se, že dlouhodobý trend zmírňování rétoriky před těmito volbami neplatí. Vyhroceněji než v minulých letech (viz graf níže) komunikují Piráti a obě levicové strany – ČSSD a KSČM. U Pirátů je to způsobeno tím, že chtějí volby vyhrát a potřebují mobilizovat své příznivce. Těch sice mají poměrně hodně, ale jejich přesvědčení je slabé a šance, že se všichni objeví u volebních uren, je nízká. Proto vedle racionálních argumentů a obsáhlého programu také vidíme více emocí v komunikaci. KSČM a hlavně ČSSD jde nyní o všechno. Logicky se proto snaží nostalgicky zapůsobit na bývalé voliče, kteří ve velkém přešli k hnutí ANO,“ říká analytik Institutu pro politiku a společnost Karel Sál.

V rámci předvolebních koalic také vidíme, že Piráti a hnutí STAN si jsou komunikačně mnohem blíž než nesourodý trojlístek SPOLU. „Emotivnější ODS a TOP 09 doplňují mimořádně stoičtí lidovci, kteří oproti minulým letům sloganu ‚klidná síla‘ opravdu dostáli. Důvodů, proč tomu tak je, může být samozřejmě více. Kandidatura v rámci SPOLU nenutí lidovce tolik tlačit na pilu. Možná také vedení KDU-ČSL počítá se svými disciplinovanými voliči, kteří jsou mistři v kroužkování, a v koalici chtějí hrát roli toho třetího, klidného a konstruktivního, který se bude smát naposled. Uvidíme, zda to Marianu Jurečkovi vyjde,“ vysvětluje Karel Sál.

PRŮZKUM

Komunikace s potenciálními voliči nevyhnutelně patří mezi základní činnosti všech politických stran a hnutí. Je samozřejmé, že politické subjekty se snaží způsob komunikace přizpůsobit svým příznivcům. Některé subjekty budou cílit na voličský segment, který dává přednost spíše věcným a racionálním argumentům. Jiným kandidujícím stranám mohou k volebnímu úspěchu pomoci voliči, kteří slyší především na emotivní přesvědčování. Politické subjekty, které se snaží získat jejich hlasy, musejí vsadit na vypjaté přesvědčování a na vzbuzování strachu a hněvu, ale také na pozitivní emoce, jako je pocit kolektivní hrdosti.

Míru skupinové iracionality politických stran lze určit na základě výskytu výrazů z následujících sedmi kategorií:

  1. Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.

  2. Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd. (nepočítají se slova v názvech, např. Strana svobodných občanů, sociální demokracie).

  3. Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, každý atd.

  4. Zaštiťování se kolektivem: zájmeno my, oni v 1. pádu.

  5. Ideologické myšlení: slova končící na -ismus, -istický, -ista, -istka (nepočítají se výrazy označující ideologie, ke které se dané uskupení hlásí).

  6. Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd.

  7. Posedlost symboly: symbol, vlajka, přísaha atd.

Seznam vyhledávaných výrazů obsahuje téměř 1400 položek a je k dispozici na webu iracionalita.net a v příloze knihy Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku.

Tabulka 1: Výsledky předvolební analýzy textů 2021

 

Agresivita

Prodej iluzí

Dogmat.

Kolekt.

Ideolog.

Boj, krev, smrt

Symbol.

Koeficient iracionality

Počet slov

KDU-ČSL

38,3

55,1

91,5

4,9

1,9

11,4

0,6

203,7

30 834

STAN

48,4

88,0

87,0

3,9

2,9

10,3

0,5

241,0

20 454

Piráti

73,3

95,2

86,8

1,9

4,9

8,9

1,6

272,6

37 084

ANO 2011

55,4

66,0

133,2

5,0

0,0

11,8

2,5

273,8

16 071

TOP 09

76,7

73,5

124,4

4,0

6,0

19,5

2,2

306,3

40 026

Přísaha

64,6

87,3

147,5

12,2

0,9

2,6

0,9

316,0

11 455

ODS

83,4

84,5

130,3

5,4

8,3

20,6

1,6

334,3

55 245

ČSSD

75,4

113,4

141,5

4,4

11,6

25,3

1,7

373,3

18 164

KSČM

111,4

110,1

113,9

19,7

13,5

18,7

2,1

389,3

38 527

Trikolóra

88,2

131,1

196,7

9,0

10,4

37,7

2,4

475,5

21 199

SPD

130,9

144,5

91,5

11,4

52,4

43,4

6,9

481,0

49 060


Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák; 2021.

Čísla v tabulce udávají počet nalezených výrazů na 10 000 slov zkoumaného textu. Z tabulky je zřejmé, že mezi jednotlivými kategoriemi existuje vztah. U subjektu, který v některé kategorii vykazuje nízký výskyt nalezených výrazů, je velká pravděpodobnost, že i ostatní kategorie zůstanou na nízkých hodnotách. To samé platí pro subjekty s vysokými hodnotami skupinové iracionality. V tabulce jsou nejvyšší hodnoty u každé kategorie tučně zvýrazněny. Je zjevné, že s výjimkou dogmatismu a zaštiťování se kolektivem ve všech sloupcích dominuje SPD.

V souvislosti s probíhající pandemii covid-19 stojí za pozornost, že dva politické subjekty s nejvyšším koeficientem iracionality, tedy SPD a Trikolóra, jsou zároveň těmi stranami, které zaujímají ze všech zkoumaných nejvíce emotivně vyhrocený postoj vůči proticovidovým opatřením (v jejich textech lze nalézt výrazy jako „covidová tyranie“, „covidová diktatura“ a „covidová totalita“).

Graf 1: Koeficient iracionality jednotlivých subjektů

Zdroj: Analýza skupinové iracionality, Institut pro politiku a společnost, Milan Petrák; 2021.

Graf 2: Historický vývoj koeficientu iracionality politických stran

Zdroj: Bisnode, Institut pro politiku a společnost, analýzy skupinové iracionality Milana Petráka.

Časté výrazy

KDU-ČSL: neschopnost, pochybný, kvalitní

STAN: férový, rozvoj, boj

Piráti: falešný, lež, nesmyslný, důvěryhodnost, komunisté

ANO 2011: jednotný, útok

TOP 09: alarmující, neschopnost, skandál, nezávislost, boj

Přísaha: bezzubý, pochybný, šílený, spravedlivý, naprosto

ODS: absurdní, byrokracie, chaotický, rozvoj, komunisté

ČSSD: neschopnost, nesmysl, populismus, poctivost, progresivní, boj

KSČM: hazard, hrůza, zoufalý, lid, správný, kapitalistický, boj

Trikolóra: nenávist, svoboda, boj, útok

SPD: brutálně, diktát, hnus, nenávist, šílený, vlast, tradice, multikulturalismus, rasismus

O Institutu pro politiku a společnost

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné společnosti.


-1
Vytisknout
5254

Diskuse

Obsah vydání | 12. 10. 2021