Kdo dostal povolení k průzkumu ložiska kovů na Cínovci?

11. 10. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 2 minuty
Česká veřejnost  udělala první nesmělý krůček na cestě z Absurdistánu k normální demokratické společnosti. Novou vládu ještě nemáme a chvíli to ještě asi potrvá, než ji budeme mít, píše Oldřich Maděra.

Rozhodl jsem se tohoto mezidobí využít k získání více informací o povolení k průzkumu ložiska Cínovec. Volně navazuji na svůj článek zde. Myslím si, že tyto informace budeme potřebovat k ochraně tohoto nesmírného, stále ještě státem vlastněného, přírodního bohatství.

Žádám o zveřejnění mého veřejného dopisu Obvodnímu báňskému úřadu Most v této věci, který jsem jim dnes zaslal.

 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
JUDr. Ing. Miloš Matz, Ph.D
Předseda
ul. U Města Chersonu 1429
434 01 MOST

datovou schránkou 4huadu8Naše zn.: M103 214 DOP02    V Brně dne 9. 10. 2021  
    
Věc: Žádost o informace podle Info zákonů – veřejný dopis

Vážený pane předsedo,


obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací o povolení k průzkumu ložiska kovů Cínovec, který podle mých informací udělil Vámi řízený Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého společnosti Geomet s.r.o., IČO 277 52 976, se sídlem Ruská 287, Bystřice, 417 01 Dubí před několika lety. Přesné datum mi není známo.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („InfZ“), a/nebo zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí („ZIŽP“) Vás žádám o následující sdělení:

1. Poskytnutí kopie povolení  a kopie žádosti o vydání povolení
2. Pokud to nebude z jakéhokoliv důvodu možné, tak plného textu povolení vydaného Vaším úřadem s uvedením:

    a) komu bylo povolení vydáno a na základě čeho
    b) na jaký rozsah činnosti
    c) do kdy bylo povolení platné
    d) jméno úřední osoby, která podepsala povolení za Váš úřad
    e) jména nadřízených a popř. ministrů, které dále povolení podepsaly / parafovaly
    f) datum vydání povolení

3. Dále žádám o sdělení, jestli byla platnost povolení prodlužována, se sdělením od kdy do kdy a s doložením případných žádostí a jiných souvisejících dokumentů s uvedením údajů viz výše.

Očekávám Vaši písemnou odpověď do naší datové schránky ID: 9pgjpt9 v termínu do 9. listopadu 2021S přátelským pozdravem

Ing. Oldřich Maděra

MADĚRA, spol. s r.o.

jednatel

-1
Vytisknout
3927

Diskuse

Obsah vydání | 13. 10. 2021