Spěchá: Nenechme si ukrást Cínovec

9. 8. 2021

čas čtení 13 minut
V důsledku trestuhodné nedbalosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zdá, že odevzdáním Cínovce do majetku pochybné soukromé společnosti přijde Česká republika o 64 000 miliard Kč. V kopci je totiž mj. velmi drahý kov rubidium, který se zřejmě používá jako raketové palivo.


Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA
Ministr průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  PRAHA 1

datovou schránkou bxtaaw4Naše zn.: M103 214 DOP01

Věc: Nenechme si ukrást Cínovec – veřejný dopis

V Brně dne 8. 8. 2021  

Dobrý den pane Ministře,

přečetl jsem si článek v internetovém magazínu IDnes, zde. Rozhodl jsem se Vás v této věci oslovit. O ložisku Cínovec jsem napsal článek již v roce 2018 zde. Ten navazoval na článek pana Pavla Reichla zde. Nelíbilo se mi tenkrát, že pan Reichl ani nikdo po něm nezmínil kov rubidium, který je v tom kopci také přítomen a jehož kilogramová cena mnohokrát převyšuje cenu ostatních kovů. Všichni budou namítat, že ten kov je v podstatě na nic, že ho nikdo nechce, je ale velmi drahý a zřejmě se dá využít jako palivo do raket.

Pan Reichl společně se svými kolegy založil v roce 2007 společnost Geomet, s.r.o., jejíž výpis z obchodního rejstříku nalezneme zde. Webová stránka společnosti je pak zde. Jak je vidět z výpisu z OR, tak v roce 2014 se vkladem 200 tisíc Kč stala 100% vlastníkem Geometu, s.r.o., společnost EUROPEAN METALS (UK) LIMITED se sídlem v Londýně. Webová stránka společnosti je zde. Pokud se podíváme na její poměrně krátkou historii, tak od začátku popisuje převážně jen projekt Cínovec. Mnoho jiných projektů tam nenajdeme. Složení dvaceti největších akcionářů v roce 2015, najdeme na straně 56 zde a dále pak v roce 2020 na straně 78 zde.

Pan Pavel Reichl se stal jedním z členů vedení společnosti viz zde. Dalším českým členem je pak pan Richard Pavlík v pozici výkonného ředitele společnosti, který je v současné době i ředitelem Geometu s.r.o. V jeho krátkém životopise je uvedeno, že mj. působil dlouhá léta ve společnosti Ostravsko-karvinské doly (OKD) a dále pak ve společnosti NWR Karbonia, která je viz zde vlastněna panem Zdeňkem Bakalou. Jak to dopadlo s OKD, všichni víme. U této akce jsou zase všichni odborníci z Ostravy a pokud možno vystudovali VŠB Ostrava.

Váš předchůdce, pan ministr Jiří Havlíček (ČSSD) , podepsal v roce 2017 ono hanebné memorandum viz zde.Tímto memorandem daroval zdarma kopec Cínovec do té doby v Čechách neznámé australské těžební společnosti EUROPEAN METALS (UK) LIMITED, a to za přítomnosti australského velvyslance.


Na základě vlny nevole pak padla vláda pana Sobotky a volby vyhrál pan Babiš a vy jste se stal členem vlády jím vedené. Veřejnost věřila, že se nové vládě podaří to národní bohatství značného rozsahu zachránit a vrátit ho zpět do rukou českého státu. Poněkud mě tedy překvapila zpráva v magazínu Plus Rozhlas zde. Vy jste tedy podepsal druhé memorandum, kde jste v podstatě daroval ten kopec podruhé a to ČEZu (51%) a opět EUROPEAN METALS (UK) LIMITED (49%).

V uvedené věci musím ještě uvést, že o těžbu lithia na Cínovci měla podle všeho zájem i společnost Diamo, a.s., ale ta asi byla velmi rychle umlčena, viz zde.

Rozhodl jsem se tedy dokončit svou práci z roku 2018 a snažil jsem nejprve stanovit, co v tom kopci Cínovci vlastně je, že vyvolal takový obrovský zájem australských těžařů a skupiny zahraničních bank. Informace jsem získal zejména zde na stranách 287, 311, 337 a dále pak zde. Je zajímavé, že druhý zdroj pak vůbec neuvádí ostatní kovy zjištěné ve vrtech, zaměřuje se pouze na Lithium, Cín a Wolfram. Sestavil jsem tedy následující tabulku s předpokládaným obsahem kovů v ložisku Cínovec. Pro jejich ocenění jsem použil údaje uvedené ve Wikipedii zde. Pan předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) s dalším Vaším předchůdcem, panem ministrem Mládkem vydali v roce 2016 nařízení vlády č. 98/2016 Sb. Zde , kde jsou uvedeny poplatky, které obdrží stát za vytěžený kov. V roce 2017 pak pan ministr Jiří Havlíček (ČSSD) ten kopec definitivně daroval výše zmíněné australské společnosti.
Euro Metals

Geology

Poplatek

Poplatek celkem

Cena za kg

Cena celkem

Kov

Obsah [kt]

Obsah [kt]

[tis Kč/t]

[mld Kč]

[tis Kč]

[mld Kč]

Lithium

1 676


10 692

18

1,8

3 017

Cín

149


22 726

3

0,4

60

Wolfram


500

46 625

23

0,8

1 200

Zlato


2967,7

1 935

Cesium


181 335,0

24 030

Rubidium


100335,0

33 500

Tantal


506,6

500

Niob


3001,5

450

Celkem
46


64 692


Tato tabulka je zřejmě velmi nepřesná, protože byla sestavena pouze z kusých a útržkovitých informací, které jsem měl k dipozici. Pane ministře Vy ji zcela jistě opravíte podle výsledků, které jste obdržel z ČEZu a z Geometu.

Podle plánu, který tedy představila pouze v anglické verzi společnost EUROPEAN METALS (UK) LIMITED na svých webových stránkách, je připravena vytěžit na Cínovci kovy lithium, cín a wolfram a zaplatit za to České republice asi 46 miliard korun a to postupně, v následujících asi 20 letech. Všechny ostatní kovy považuje za škodlivé příměsi a nabude je těžit. Skončí na haldách.

Než se pustím do dalšího, tak bych Vám rád pane ministře připomněl preambuli české ústavy, kterou najdeme zde. Výslovně se v ní praví:

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, … odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, … prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky“

Tento základní zákon České republiky, nadřazený všem ostatním zákonům, Vás tedy pane ministře zavazuje chránit zděděné přírodní bohatství ve prospěch nás všech, tedy občanů této země. Obávám se, že jste svou roli v tomto případě pane ministře nesplnil.

Vy jste veřejnosti nepředstavil vůbec žádný plán, kterým by se těžba na Cínovci řídila. Museli jsme se dívat do anglicky psaných plánů minoritního vlastníka Geometu, abychom se vůbec něco dozvěděli. Dozvěděli jsme se tam, že to ložisko bude v podstatě vyrabováno, jako již mnohokrát před tím, kdy byly vytěženy jen ty méně cenné kovy a ty drahé pak skončily v hromadách hlušiny.

Česká republika za všechny kovy v ložisku Cínovec v celkové hodnotě asi 64 000 miliard korun obdrží podle všeho jen asi 46 miliard korun. Nezlobte se na mě pane ministře, to je ale směšně málo. To je prosím krádež národního bohatství za bílého dne.

Já bych nyní tedy všem těm Vašim potenciálním partnerům chtěl za veřejnost České republiky vzkázat, že my nejsme žádná banánová republika, aby se s námi zacházelo tak, jak je to navrženo v těch jejich dokumentech. Je nás asi 10,7 milionů obyvatel. Na každého z nás tedy připadá asi šest miliónů korun z toho bohatství ukrytého v tom kopci. Měli bychom si nyní zvážit, jak s tím bohatstvím naložíme. Politické strany by se nyní měly předhánět, která rychleji předloží lepší návrh na řešení.

Rád bych zde uvedl informaci pro veřejnost, že průměrný důchod v ČR je uveden zde ve výši 15 385 Kč. Vyplácí se průměrně po dobu 24,3 roku uvedenou zde. Když si to vynásobíme, tak průměrný důchod nás stojí asi 4,5 milionu korun. Pokud by se rozumně naložilo s kovy v Cínovci, tak by se daly důchody zvýšit o daleko více než 300 Kč měsíčně. Peníze by se daly použít i na podporu mladých manželství, pro podporu zvýšení počtu nově narozených dětí, pro podporu studia na VŠ atd. atd.

Dalším Vaším vážným pochybením, pane ministře, byl výběr kandidáta na realizátora projektu, který to pro Českou republiku bude vše zajišťovat. Společnost ČEZ, a.s., a její generální ředitel a předseda představenstva, pan Daniel Beneš, nemají podle názoru široké veřejnosti dobrou reputaci z posledních investičních akcí, které realizovali. Pan Beneš, jako spolužák a kamarád předchozího generálního ředitele ČEZ, a.s., pana Martina Romana, nastoupil do funkce po tzv. Toskánské aféře v roce 2009.

Za působení pana Danila Beneše v čele společnosti ČEZ, s.s., proběhla celé řada dalších afér, které bohužel velmi pravděpodobně vyřadily ČEZ, a.s., a pana Daniela Beneše z možného řízení projektu Cínovec. Jmenujme alespoň namátkou. Aféra za vlády pana Nečase (2014) například zde a zde a zde. Dále zde byla ta aféra okolo svarů v jaderné elektrárně Dukovany (2015) viz zde a zde a zde a zde a zde. Déle můžeme zmínit vysoce ztrátové investice v zahraničí (2013-2021) popsané například zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde a zde. Nelze se tedy divit, že si pan Beneš raději rychle zajistil své místo ve vedení ČEZ, a.s., na další čtyři roky viz zde.

V tomto světle se musíme také dívat na ty útoky nejprve na protikorupční útvary Policie ČR viz zde dále pak na státního zástupce Pavla Zemana zde a zde a dále pak také na vedení tajných služeb zde.

Nic však není ještě ztraceno. ČEZ, a.s. je nyní majoritním vlastníkem Geometu, s.r.o. který je vlastníkem těžebních práv na ten kopec Cínovec. Česká republika je pak cca 70% vlastníkem ČEZu a.s. a může v tom stále ještě něco udělat.

Já bych Vám pane ministře doporučil následující postup:
  • MPO použije své zástupce v dozorčí radě ČEZ a nařídí jako většinový vlastník vedení ČEZ převod těžebních práv na Českou republiku za stejnou cenu, kterou ČEZ zaplatil za ten podíl.
  • Česká republika pak použije pouze malou část z těch Vámi uvedených 52 miliard korun k navýšení svého podílu v celém projektu na 99%.
  • Česká republika pak vypíše nové výběrové řízení na těžbu všech kovů v ložisku Cínovec a jejich následný prodej na světových trzích.
  • Nikam nespěcháme, chceme pouze nejvyšší cenu pro nás pro všechny.
  • Chceme slušné těžební podmínky pro okolní obce.
  • Těžební práva získá pak ten, kdo nabídne České republice nejvyšší cenu a nejlepší podmínky.
  • Česká republika si vyhrazuje právo odkladu těžby na neurčito, pokud nebude spokojena s celkovou nabídnutou cenou.


Vážený pane ministře, chtěl bych Vás požádat podle zákona č. 109/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, viz zde, abyste upravil a doplnil informace o množství a cenách kovů v ložisku Cínovec v mnou uvedené tabulce viz výše. Žádám o uvedení informací o všech osmi kovech uvedených v mé tabulce a dále o všech ostatních kovech, jejichž celková hodnota v uvedeném ložisku Cínovec přesahuje podle Vašich informací 1 miliardu korun.

Dále se prosím vyjádřete k mnou navrženému plánu na převod těžebních práv zpět na Českou republiku.

Dále prosím uveďte, zda by nebylo vzhledem ke špatnému vedení projektu do dnešního dne lépe odložit další rozhodnutí v této věci až na další vládu.

Dále prosím zvažte, zdali by nebylo lepší až do dalšího projednání poslaneckou sněmovnou a příslušnými výbory pozastavit veškerá unáhlená rozhodnutí v této věci. Dále zdali by nebylo vhodné využít Vašich pravomocí a pozastavit i veškeré další kroky ČEZu v této věci a to až po volbách.

Protože považuji tuto věc za velmi důležitou pro všechny občany ČR zveřejním tento můj dopis v tisku.

Očekávám Vaši písemnou odpověď do naší datové schránky ID: 9pgjpt9 v termínu do 8. září 2021 a již dopředu uvádím, že ji opět zveřejním.

S přátelským pozdravem


Ing. Oldřich Maděra

MADĚRA, spol. s r.o.

jednatel

2
Vytisknout
7868

Diskuse

Obsah vydání | 16. 8. 2021