Světové řeky jsou plné nebezpečné koncentrace antibiotik

28. 5. 2019

čas čtení 2 minuty
Největší globální studie nalezla antibiotika ve dvou třetinách zkoumaných míst v 72 zemích světa


Znečištění antibiotiky je jedním z hlavních způsobů jak vzniká u bakterií odolnost vůči lékům zachraňujícím životy, takže tyto léky přestávají být efektivní. Šíření bakterií, odolných vůči antibiotikům, je globální zdravotnická krize, v důsledku níž by mohlo do roku 2050 zahynout 10 milionů lidí, varovala minulý měsíc OSN. 


Antibiotika se dostávají do řek a do půdy z lidských a zvířecích výkalů a z vodárenských čističek a výroben léků.

Z výzkumu, prezentovaného v pondělí na konferenci v Helsinkách, vyplynulo, že nejznámější řeky světa jsou kontaminovány antibiotiky, která jsou životně důležitá pro léčbu vážných infekcí.

Vzorky získané z Dunaje v Rakousku obsahovaly sedm antibiotik včetně clarithromycinu, který se používá pro léčení infekcí dýchacího traktu, jako je bronchitida a zápal plice. Koncentrace antibiotik čtyřnásobně překračuje míru, která je považovaná za bezpečnou.

Dunaj, druhá největší řeka v Evropě, byla na tomto kontinentě nejznečištěnější.

Temže, která je normálně považována za jednu z nejčistších evropských řek, byla kontaminována pěti antibiotiky.

Vědci zkoumali 711 míst v 72 zemích a nalezli antibiotika v 65 procentech z nich. Na 111 místech překračuje koncentrace antibiotik bezpečné hranice, v nejhorších případech a třistakrát více.

V chudších zemích světa byla v řekách většinou vyšší koncentrace antibiotik. V Africe a v Asii byla situace nejhorší. V Bangladéši byl nalezen metronidazole, který se používá proti infekcím vaginy, v koncentracích, které převyšovaly bezpečnou úroveň třistakrát.

Nevhodné vypouštění kanalizace přímo do řek, jako v Keni, vedlo k vysoké koncentraci antibiotik až stokrát nad bezpečnou hranici.

Výzkumný tým nyní plánuje hodnotit ekologické dopady znečištění řek antibiotiky na organismy v přírodě, včetně ryb, bezobratlých a řas. Očekává se, že tyto dopady budou drastické. Koncentrace antibiotik v některých řekách v Keni byla tak vysoká, že by v nich žádná ryba nemohla přežít.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
9410

Diskuse

Obsah vydání | 3. 6. 2019