Peter Kollega

Autor žije v Británii s přestávkou cca sedm let a vystřídal 25 zaměstnání.