Nejvyšší soud státu Colorado rozhodl, že Donald Trump nesmí kandidovat v primárkách v roce 2024

20. 12. 2023

čas čtení 10 minut
 
Nejvyšší soud státu Colorado v úterý vydal historické rozhodnutí, kterým zakázal Donaldu Trumpovi kandidovat v prezidentských primárkách státu poté, co rozhodl, že se 6. ledna 2021 podílel na vzpouře.

Toto rozhodnutí je prvním případem, kdy soud nepustil prezidentského kandidáta do voleb na základě ustanovení ústavy z roku 1868, které brání vzbouřencům kandidovat na prezidenta. Rozhodnutí přichází v době, kdy soudy posuzují podobné případy v dalších státech.

 
Proti rozhodnutí se Trump jistě odvolá k Nejvyššímu soudu USA, ale bude záležet na soudcích, zda se případem rohodnou zabývat. Podle vědců může pouze Nejvyšší soud země vyřešit otázku, zda útok na americký Kapitol z 6. ledna představoval vzpouru a zda má Trump zákaz kandidovat.

"Většina soudu zastává názor, že prezident Trump je podle třetího oddílu čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států diskvalifikován z výkonu prezidentského úřadu," stojí v rozhodnutí. "Protože je diskvalifikován, bylo by podle volebního zákona protiprávním jednáním, kdyby ho státní tajemník státu Colorado uvedl jako kandidáta na hlasovacím lístku pro prezidentské primárky."

Tři roky po skončení občanské války přijal národ v roce 1868 14. dodatek, který uděloval občanství těm, kdo se narodili nebo byli naturalizováni ve Spojených státech, a zaručoval občanská práva všem Američanům, včetně těch, kteří byli zotročeni. Oddíl 3 dodatku navíc zakazoval výkon funkce osobám, které složily přísahu ústavě a poté se zapojily do povstání. Cílem tohoto opatření bylo zabránit bývalým členům Konfederace v návratu k moci.

Šest republikánských a nezávislých voličů z Colorada se na toto ustanovení odvolávalo v žalobě, která měla letos na podzim zabránit Trumpovi ve volbách. Po týdenním soudním procesu denverská okresní soudkyně Sarah B. Wallaceová v listopadu rozhodla, že se Trump dopustil vzpoury, ale může zůstat na volebním lístku, protože určila, že článek 3 se nevztahuje na ty, kdo kandidují na prezidenta.

Voliči, kteří žalobu podali s pomocí organizace Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu, se odvolali proti části rozsudku, která ho ponechala na volebním lístku, zatímco Trump se odvolal proti části, která dospěla k závěru, že se dopustil vzpoury.

Nejvyšší soud v Minnesotě a odvolací soud v Michiganu již dříve v samostatných případech odmítly odstranit Trumpovo jméno z primárních volebních lístků v těchto státech. Mezitím se texaský daňový poradce nedočkal úspěchu s řadou žalob, které v této věci podal.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Další podrobnosti:

Nejvyšší soud v Coloradu v úterý prohlásil, že Donald Trump nemůže znovu zastávat svůj úřad na základě ustanovení o vzpouře v americké ústavě.

V historickém rozhodnutí soudci nařídili, aby byl vyškrtnut z volebních lístků pro prezidentské primárky ve státě, poté co určili, že se 6. ledna 2021 dopustil vzpoury. Toto rozhodnutí připravuje pravděpodobný spor u nejvyššího soudu země, který má vyřešit, zda útok na Kapitol z 6. ledna představoval vzpouru a zda Trumpa jeho účast diskvalifikuje z kandidatury na úřad.

Rozhodnutí coloradského nejvyššího soudu v poměru 4:3 je prvním případem, kdy byl prezidentský kandidát považován za nezpůsobilého k výkonu funkce podle zřídka používaného ustanovení, které zakazuje povstalcům zastávat úřad.

"Většina soudu se domnívá, že Trump je diskvalifikován pro výkon prezidentského úřadu podle oddílu 3 14. dodatku," napsal soud, jehož všichni soudci byli jmenováni demokratickými guvernéry, ve svém rozhodnutí.

Trump slíbil, že se odvolá k americkému Nejvyššímu soudu, uvedla jeho kampaň. "Plně věříme, že Nejvyšší soud USA rychle rozhodne v náš prospěch a konečně ukončí tyto neamerické soudní procesy," uvedl Steven Cheung, mluvčí Trumpovy kampaně.

Rozsudek se vztahuje pouze na republikánské primárky ve státě 5. března, ale jeho závěr by pravděpodobně ovlivnil i Trumpův status pro všeobecné volby 5. listopadu. Nestranické americké volební prognózy považují Colorado za bezpečně demokratické, což znamená, že Joe Biden pravděpodobně tento stát ovládne bez ohledu na Trumpův osud.

Rozhodnutí je vítězstvím pro skupiny   odpůrců Trumpa, kteří již několikrát podobně právně napadli kandidaturu bývalého prezidenta podle článku 3 14. dodatku, který byl přijat po americké občanské válce, aby zabránil bývalým Konfederacím v návratu k moci.

Richard Friedman, profesor práva na Michiganské univerzitě, uvedl, že rozhodnutí by nemělo být překvapivé.

"Složil přísahu, že bude zachovávat, chránit a bránit ústavu Spojených států. A pak udělal, co mohl, aby podvrátil zákonné procesy volby našeho prezidenta," řekl Friedman. "Národ musí toto rozhodnutí přijmout a jít dál."

Pokud Nejvyšší soud USA potvrdí rozhodnutí coloradského soudu, vyvstanou podle Friedmana další otázky, protože pro prezidentského kandidáta je to nové území. "Učiní soud celostátní rozhodnutí, že Trump je nezpůsobilý, nebo pouze řekne, že rozhodnutí, jako je to coloradské, je oprávněné, a ponechá to na procesech jednotlivých států?" řekl.

Coloradský Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudce okresního soudu, který shledal, že Trump podněcoval ke vzpouře kvůli své roli při útoku na Kapitol 6. ledna, ale uvedl, že mu nemůže být zakázáno hlasovat, protože není jasné, zda se toto ustanovení mělo vztahovat na prezidentský úřad.

Soud pozastavil účinnost svého rozhodnutí do 4. ledna, aby bylo možné podat odvolání. Pokud se případ dostane k Nejvyššímu soudu USA, zůstane pauza v platnosti až do vyřešení tohoto případu.

Případ podala skupina coloradských voličů, kterým pomáhala skupina Občané za odpovědnost a etiku ve Washingtonu (Crew). Obhájci doufali, že případ využijí k posílení širšího úsilí o diskvalifikaci a potenciálně předloží tuto otázku Nejvyššímu soudu USA, který má konečné slovo v ústavních záležitostech.

Trump "zradil svou přísahu ústavě tím, že se proti ní vzbouřil, a tím se učinil nezpůsobilým k výkonu veřejné funkce", uvedl Sean Grimsley, advokát zastupující žalobce. "Doufáme a věříme, že ostatní státy budou nyní následovat jeho příkladu."

Ronna McDanielová, předsedkyně Republikánského národního výboru (RNC), označila toto rozhodnutí ve svém příspěvku na sociálních sítích za "zásah do voleb". Pokračovala, že právní tým RNC "se těší na pomoc v boji za vítězství".

Vivek Ramaswamy, prezidentský kandidát GOP, označil postup soudu za "skutečný útok na demokracii".

Ramaswamy přislíbil, že odstoupí z primárních voleb GOP v Coloradu, a vyzval další kandidáty - Rona DeSantise, Chrise Christieho a Nikki Haleyovou - aby učinili totéž, pokud nebude Trumpovi umožněno být na volebním lístku.

"Tvůrci 14. dodatku by byli zděšeni, kdyby viděli, jak je toto úzké ustanovení zneužíváno ... k tomu, aby se zabránilo bývalému prezidentovi usilovat o znovuzvolení," řekl Ramaswamy.

Podobné žaloby v Minnesotě a New Hampshire byly zamítnuty z procesních důvodů. V Michiganu se žalobci, kteří argumentují podobným případem, odvolali k nejvyššímu soudu státu poté, co soudy nižší instance odmítly Trumpa diskvalifikovat.

Robert Reich si myslí, že americký federální Nejvyšší soud toto rozhodnutí zamítne, protože většina jeho soudců byla jmenována Trumpem:

Trump by neměl být připuštěn k žádnému hlasování, protože článek 3 14. dodatku zakazuje každému, kdo zastával veřejný úřad a složil přísahu na ochranu ústavy, aby znovu zastával úřad, pokud se "zapojil do vzpoury" proti Spojeným státům.

Toto klíčové ustanovení bylo přijato po občanské válce, aby se zabránilo tomu, že ti, kteří povstali proti naší demokracii, budou moci znovu zastávat úřad.

To se týká i Donalda Trumpa. Nemůže mu být znovu svěřen veřejný úřad. Vedl povstání.

Nejvyšší soud státu Colorado tomu nyní dal za pravdu a nařídil státnímu tajemníkovi státu Colorado, aby Trumpa vyloučil z republikánských primárních voleb.

Zde je vyjádření coloradského nejvyššího soudu:

    "Většina soudu se domnívá, že prezident Trump je podle třetího oddílu čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států amerických diskvalifikován z výkonu prezidentského úřadu. Protože je diskvalifikován, bylo by podle volebního zákona protiprávním jednáním, kdyby ho státní tajemník státu Colorado uvedl jako kandidáta na hlasovacím lístku pro prezidentské primárky. ...

    K těmto závěrům nedocházíme lehkovážně. Jsme si vědomi rozsahu a váhy otázek, které jsou nám nyní předkládány. Stejně tak jsme si vědomi naší svaté povinnosti aplikovat zákon, a to bez obav či přízně a bez toho, abychom se nechali ovlivnit reakcí veřejnosti na rozhodnutí, která nám zákon ukládá učinit."


Trump se proti tomuto rozhodnutí odvolá k Nejvyššímu soudu. Pokud se Clarence Thomas vyloučí z rozhodování - což by měl (pozn. red. soudce Clarence Thomas je vyšetřován za korupci) a jak jasně stanoví nový etický kodex soudu (ačkoli bez mechanismu, který by ho vynucoval!) - existuje malá možnost, že soud potvrdí rozhodnutí Colorada, a v takovém případě Trump nemůže být na volebních lístcích v žádném státě.

Vzhledem ke složení soudu - a třem Trumpovým nominantům - se tento výsledek zdá být velmi nepravděpodobný.

Přesto je rozhodnutí v Coloradu významné. Dává americké veřejnosti jasný a jednoznačný argument, že třetí kandidatura Donalda J. Trumpa na prezidenta odporuje americké ústavě.

3
Vytisknout
4399

Diskuse

Obsah vydání | 22. 12. 2023