Válka není hra

28. 11. 2019

čas čtení 4 minuty
tisková zpráva organizace Nesehnutí

Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže se koná od 23. do 29. listopadu. Cílem je zvýšit povědomí o způsobech podněcování násilí a šíření vztahu k militarismu mezi mladými lidmi. Jde o jednotnou snahu antimilitaristických skupin mezinárodní sítě War Resisters’ International vyvolat diskuzi o tom, jak násilí předcházet. V Česku akce pořádá nezisková organizace NESEHNUTÍ. V Brně  proběhne promítání filmu a diskuze o militarizaci mládeže v České republice a na Slovensku.

Ačkoliv byla v Česku branná povinnost zrušena v roce 2004, Armáda ČR se zavázala navýšit počet vojáků a vojaček do roku 2025 na 30 tisíc. Jen za rok 2019 má armáda nabrat 2 200 nových rekrutek a rekrutů, a to i přes klesající počty mladých lidí v Česku. Armáda České republiky se snaží udržet přízeň veřejnosti a zároveň vytvořit v mladých lidech pozitivní vztah k militarismu, například prostřednictvím účasti na dětských dnech nebo prezentacemi armády ve školách.


Účast v ozbrojeném konfliktu je na veřejných akcích i ve školách prezentována jako zábava, to ale může vést k tomu, že už nepřemýšlíme o tom, že konflikty lze řešit také mírovou cestou. Na ozbrojených konfliktech není nic zábavného. Mají závažné dopady na život civilního obyvatelstva i na zapojené vojáky a vojačky. Jde nám o to, aby se ve vzdělávání mluvilo více o tom, jaký vliv na nás konflikty mají a jak je lze řešit bez použití násilí. Jedině tak můžeme vytvářet mírovou společnost. I proto jsme pro letošní ročník použili hashtag #válkaneníhra,přibližuje motivace k organizování Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže v Česku Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.

Vytvářet pozitivní obraz armády mezi mladými lidmi má prezentační program Armády ČR POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Ten zpracovává téma „obrany státu“, které je od roku 2013 součástí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. 1. dubna 2019 byla vládou schválena Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019 - 2024. Jejím úkolem je příprava dětí na základních a středních školách k obraně státu. Nově mají být proškoleni všichni budoucí pedagogové a pedagožky i ředitelé a ředitelky základních škol. Prioritu má propagace prostřednictvím sociálních sítí, vědomostní i kreativní soutěže, mobilní aplikace či deskové i jiné hry. Do budoucna se mají na přípravě občanů k obraně státu ve stavu míru mimo brannou povinnost podílet i spolky, církve a další právnické osoby. Ty mají zajišťovat zejména sportovní či volnočasové branné aktivity pro mládež i dospělé, např. pobyty v přírodě, tábory, tematické dny, kurzy, přednášky, semináře. Počítá se s náklady 200 milionů ročně na zřízení a fungování zastřešujícího celku a na dotace.

Během programů POKOS stále dochází ke skutečnostem, které mohou být považovány za projevy militarizace mládeže. Jde zejména o soutěže o ceny v kreslení obrázků s vojenskou tematikou pro první stupeň ZŠ, zbraně ve školách, uplácení dětí dárečky s vojenskou tematikou, simulace zásahu elitních jednotek nebo střílení laserovými zbraněmi. Vliv těchto aktivit na děti je velmi sporný. Je také otázkou, jakým způsobem bude téma “obrany státu” realizovat soukromý sektor a zda to nepovede k další militarizaci společnosti,“ komentuje Koncepci Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.

V rámci Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže pořádá antimilitaristická skupina Odzbrojovka z NESEHNUTÍ diskuze a promítáním filmu Až přijde válka  v Brně 28. 11. Ten ukazuje militarizaci mládeže v souvislosti s existencí domobran mladých lidí na Slovensku. Brněnské diskuze se zúčastní novinářka Deníku Referendum Fatima Rahimi a politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Ľubomír Zvada.

Promítání s diskuzí “Až přijde válka” v Brně, 28. listopadu, 18:00, Tři ocásci. 

Text o militarizaci mládeže: Militarizace mládeže v kostce

https://zbrane.nesehnuti.cz/ 

Independent Social Ecological Movement - NESEHNUTI 
Křížová 463/15


0
Vytisknout
5293

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2019