Metamorfózy

16. 11. 2011 / Jiří Šteg

Aktuální majitelé moci předvedli během krátké doby svého svéhlavého vládnutí řadu pozoruhodných metamorfóz.

Samotná vládnoucí koalice se záhy po volbách proměnila z pevného spojenectví tzv. rozpočtové zodpovědnosti ve spolek, který vymetl politické soupeření idejí z parlamentu a nahradil je hokynařením o neidentifikovatelné (?) vlastní zájmy ve vládě.

Zůstala pouze jednotící idea desocializace společnosti, poklonkování finančnímu kapitálu a přísnost vůči občanům, kteří na tento spolek nešťastně delegovali svou suverenitu. Smečka koaličních poslanců slouží jako pouhá stafáž majitelů pravdy a metamorfovala ze zástupců občanů v tupou hlasovací mašinérii, která zpochybnila poslední zbytky důvěry v demokracii.

Premiér Nečas si ve volební kampani vyhrnul rukávy, aby metamorfoval z bezbarvého politického úředníka v nekompromisního tepače nešvarů, který bojuje tu s korupcí, tu se zneužíváním sociálního státu, tu za vyšší efektivitu ekonomiky, vše v zájmu státu a občanů. Jeho proslulá modrá síťovka metamorfovala v jakési síto, kterým propadne jakýkoliv zájem občana a zůstane v něm pouze zbytnělý zájem vlastní strany, jak včera dokázal jmenováním nového ministra průmyslu.

Ministr Kalousek, velekněz metamorfóz, se proměnil z machiavelistického politického šíbra a otce největšího rozpočtového maléru v novodobých dějinách státu, tedy rozpočtu na rok 2009, v nejlepšího ministra financí postsocialistických zemí a rozhodného zastánce rozpočtové přísnosti, který bude ohněm a mečem bojuje proti tomu, co sám stvořil.

Předseda VV prošel neuvěřitelně rychle proměnou z miláčka publika v obskurní politickou figuru, která se marně snaží pochopit dění kolem sebe a kterou není schopen sanovat ani předseda poslaneckého klubu VV. Ostatně celá strana VV se změnila v jakýsi klub blouznivců, jehož jedinou legitimitou je bianco šek, který obdržela ve volbách a který v budoucnu již nikdo nepodepíše.

Procesem proměn však prochází i státní úřady a instituce. Kauza "12 miliard švýcarských" metamorfovala Ministerstvo financí a Nejvyšší státní zastupitelství z úřadů, jejichž úkolem je hájit zájmy a zákony státu v ekvilibristy s horkým bramborem odpovědnosti.

Metamorfózy můžeme pozorovat i na dalších úrovních. Ministr Kocourek během proslulé tiskové konference prošel proměnou z ideově pevného zastánce politiky ODS v lidskou trosku. Kontrast obrazu sebevědomého, mocného a (rádoby) kompetentního ministra vzal za své během deseti minut jeho památné tiskové konference. Byl nahrazen obrazem zuboženého člověka, který přišel o svou moc plynoucí ze zastávaného úřadu, člověka, který se v tragikomickém osobnostním striptýzu stal předznamenáním osudu této vlády.

Jeho metamorfózu překonala metamorfóza místopředsedy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Doktora v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu 14. listopadu (ZDE).

Po energickém rozjezdu vyplněném politickým neoliberálním ptydepe se tento rádoby Ferda Mravenec proměnil během krátkého dvouminutového úseku (od cca 7. minuty) v nešťastného Brouka Pytlíka a odhalil svou lidskou i odbornou nekompetenci k zastávání jakéhokoliv veřejného úřadu.

Vláda však svou činností proměňuje i prostředí, ze kterého vzešla. Nespokojenost občanů roste a je artikulována v řadě občanských iniciativ. Občanská emancipace se projevuje i ve stále rozsáhlejších veřejných vystoupeních.

Zítřejší symbolické datum bude svědkem řady dalších. Stanou se vystoupení v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a na řadě dalších míst svědky metamorfózy veřejnosti? Stanou se svědky metamorfózy občanů z "pouhého" voličstva v aktivní účastníky politického prostoru?

0
Vytisknout
7985

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2011