Ideologická hygiena (asexuální)

16. 11. 2011 / Bohumil Kartous

Viděl jsem diskusi Romana Jocha, ředitele neokonzervativního spolku Občanský institut, a Ondřeje Slačálka, aktivního anarchisty (Události, komentáře, ČT24, 15. 11. 2011). Diskuse se vedla o vyklizení Zuccottiho parku v New Yorku, který slouží jako stanové město demonstrantům z hnutí Ocuppy Wall Street.

Tématem byly důvody k vyklizení parku policií, nicméně tato skutečnost je podružná. Zajímavější byly výroky pana Jocha týkající se samotných demonstrantů. Podle pana Jocha jsou totiž demonstranti partou podivínů a extremistů, kteří jednají v pomatenosti a navíc si usurpují právo na veřejný prostor, který patří všem.

Bylo vtipné, že anarchista Slačálek reagoval přísně akademicky a bez zjevné snahy podobně diskreditovat oponenta a snažil se vysvětlit zejména důvody, které ke vzniku hnutí vedou a co odrážejí. Etalon morálního přístupu k životu Joch se naproti tomu uchýlil k poněkud nejapným rétorickým figurám, které neměly problém osvětlit, ale dehonestovat protestující z hnutí Ocuppy Wall Street a celý protest bagatelizovat jako něco bez valné veřejné podpory.

Je škoda, že Slačálek zůstal přísně akademický, zatímco Joch vsadil na osvědčený habitus televizního kazatele, který objasňuje naslouchajícím řád světa. Je to jistě pragmatické, určitý typ diváka preferuje jevové prvky a ani komicky blazeovaný výraz mu nenapoví, že v úvahách toho pána není úplně všechno v pořádku.

Nicméně alespoň dodatečně je možné to trochu napravit a postavit výroky pana Jocha proti známým skutečnostem. Podle průzkumu pro University of Massachusetts a Boston Herald provedeného na 1 005 dospělých respondentech 35 % z nich podpořilo demonstranty. Pouze 16 % podpořilo korporace sídlící na Wall Street. Hnutí má dokonce větší podporu než politicko-náboženská republikánská frakce Tea Party, pro kterou se vyslovilo 29 % respondentů.

O mnoho zábavnější je však článek New York Observeru, který popisuje, kterak konzervativní mediální kanál FoxNews.com provedl své vlastní šetření o popularitě OWS, samozřejmě s předpokladem, že vzhledem ke svému auditoriu dosáhne přesvědčivého "ne". Jaké asi muselo zavládnout v redakci FoxNews.com zděšení, když z celkových 198 000 odpovědí bylo 69 % adresováno na podporu OWS. To je 137 000 podivínů a extremistů, kteří zesměšnili FoxNews.

Článek dále popisuje aktivní kampaň, která byla na internetu zorganizována na podporu OWS, nicméně to spíše jen dokresluje fakt, že významná část současných Američanů sdílí postoje reprezentované OWS. Já chápu, že lidé zatížení kognitivní slepotou mají potřebu provádět svou ideologickou hygienu, nicméně, stejně jako sex a jiné privátní záležitost by tak raději měli (v souladu se svým svědomím) činit v soukromí a ne v rámci tzv. objektivní debaty.

Nicméně jejich podivínství by mělo být demokraticky tolerováno, dokonce i přesto, že tito lidé chtějí omezovat svobodu člověka v nakládání se sebou samým (protože život nám přece nepatří), i když privátní majetek je pro ně zároveň naprosto nedotknutelný (protože ten nám, kteří si sobě nepatříme, patří:). I přesto, že tito podivíni chtějí určovat jakousi hierarchii partnerských svazků, patrně s pocitem, že jejich vlastní svátost manželská by mohla nějakým zrovnoprávňováním utrpět.

Budiž tolerováno i to, že tito lidé o některých tématech raději nemluví, protože mají některá témata za nemorální, nebo že svět jest pro ně nejlepším a jediným možným v podobě, v jaké si ho (s pomocí boží) zkonstruovali. Asi jim při takovém nelehkém handicapu nelze mít za zlé, když jim vadí, že lidé okupují městskou zeleň, aby dali najevo nesouhlas s tím, že někdo vědomě okupuje jejich vlastní životy. Těžko lze ale tolerovat to, aby někdo takový manipuloval skutečností ve prospěch svých absurdních ideologických představ. Natož pokud si ho vybere za poradce v oblasti lidských práv předseda vlády...

0
Vytisknout
11989

Diskuse

Obsah vydání | 18. 11. 2011