Solidarita

19. 11. 2011 / Boris Cvek

Jedním z neoddiskutovatelných výdobytků "sametové revoluce" v roce 1989 měla být, kromě svobody cestování, svoboda slova realizovaná mj. i prostřednictvím svobody tisku. Jsem v zásadě člověkem "středu", a tak bych zdánlivě mohl být spokojen, že v našem běžném tisku nejsou v rámci této svobody zastoupeny nějaké "extrémní názory" a že se pořád dokola v novinách opakuje to samé. Ale tohle svoboda slova určitě není, je to naopak její popření.

Svobodu slova, která by nestála jenom na hlásání extremismu a buzení nějaké nesnášenlivosti, může představovat dnes např. výrazně levicový časopis Solidarita, vydávaný Socialistickou Solidaritou a kritizující ostře v současnosti převažující neoliberální ideologii, militarismus a globální kapitalismus.

Měl jsem možnost zakoupit si čísla 58 a 59 a musím vysoce ocenit mladé autory, kteří věnují spoustu svého času na propagaci základních humánních hodnot.

Ostatně vracíme se ke standardní západní společnosti, pokud mladí lidé i u nás začínají být konečně levicoví a mají své ušlechtilé ideály, jež lze postavit proti primitivnímu maloměšťáckému fašismu, jaký prosazují lidé kolem prezidenta Klause.

Levicové hodnoty rovnosti a solidarity (zdůrazňuji, že tyto hodnoty jsou v zásadním rozporu s bolševickými a komunistickými systémy minulosti) jsou mnohem důležitější než hodnoty národní, rasové nebo rodinné. Na těch druhých lze totiž snadno postavit i nacistický systém.

Bylo by dobré, kdyby si pravice uvědomila obrovskou hodnotu levicových hodnot a dokázala k nim připojit hodnoty své, za něž by se nemusela stydět (hodnoty individuální zodpovědnosti, píle, soutěživosti a svobody).

Jsou-li "mladí pravičáci" de facto fašisty, je to prohra celé pravice.

Největší nespravedlnost, která se v tomto státě děje na bázi de facto nefungující svobody tisku, neboť tisk se rozhodl sám uvěznit do bezideového opakování téhož, je ignorování mladých autorů, jako jsou ti z časopisu Solidarita, autorů, kteří jsou radikální v tom, že se snaží brát základní hodnoty západní civilizace a křesťanství vážně. Nesvoboda dnes spočívá ve vítězství blazeovaného cynismu nad opravdovostí.

0
Vytisknout
7226

Diskuse

Obsah vydání | 22. 11. 2011