Praha potřebuje vyřešit financování metra A

18. 11. 2011

tisková zpráva Petra Hulínského, předsedy finančního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy

V Praze dne 18.11.2011 - Prodloužení trasy A pražského metra představuje jednu z klíčových investičních akcí v příštím roce. Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že jde o stavbu, která výrazně zkvalitní dopravní obslužnost na území hl. m. Prahy. Zároveň je však zřejmé, že se jedná i o stavbu finančně nesmírně náročnou, která představuje významnou nákladovou položku v rozpočtu hlavního města na rok 2012. Financování metra A je také jedním z bodů jednání desátého zasedání finančního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Náklady na výstavbu prodloužení trasy metra A jsou v cenách z roku 2008 odhadovány na zhruba 18,8 miliardy korun, při přepočtení k roku dokončení, tedy 2014, by měly činit asi 21,1 miliardy korun.

Asi 7,3 miliardy korun (287 milionů eur) by Praha měla získat v podobě dotace od Evropské unie. Zbytek prostředků si bude muset hlavní město zajistit samo. Na rozdíl od jiných evropských měst nemůže Praha spoléhat na jakoukoli pomoc od státu. Zde je nutné připomenout, že stavba prodloužení trasy metra A započala v roce 2008. Tedy v době, kdy se již projevila celosvětová hospodářská krize, kvůli které Praze vypadlo z daňových příjmů celých 5 miliard korun. Předchozí vedení města bohužel realitu ekonomické recese nebralo příliš v úvahu a nemělo dořešeno ani financování této investiční akce. Hledání finančních prostředků je tak na současném vedení Prahy.

V uplynulých týdnech probíhala jednání s Evropskou investiční bankou o možnosti otevřít u této instituce úvěrový rámec ve výši až 11 miliard korun. Tyto finanční prostředky město bude moci čerpat dle svých vlastních aktuálních potřeb ve vazbě právě na výstavbu metra A. V případě dostatku vlastních zdrojů je čerpat nemusí. Parametry půjčky jsou v podstatě domluveny a bez nadsázky lze říct, že jde v současnosti o nejlevnější dostupný úvěr na trhu.

Na druhou stranu si uvědomuji, že plné čerpání úvěru by mělo zásadní dopad na zadlužení města. Ovšem vzhledem k příjmovým možnostem města zatím nevidím možnost financovat prodloužení trasy metra A jen z rozpočtu Prahy. Jde tedy o to nalézt vhodnou kombinaci vlastních a cizích zdrojů.

Existuje pochopitelně také možnost zastavení celé akce. Jenže i zakonzervování stavby představuje velice nákladnou záležitost, vyžadující částky v řádech miliard korun. Navíc by v případě zastavení - a tedy i zdržení stavby - reálně hrozilo, že bychom přišli o prostředky z Evropské unie.

Vyřešení způsobu financování výstavby trasy metra A představuje v současné době jeden z klíčových úkolů, před nímž vedení města v tuto chvíli stojí. Věřím proto, že toto rozhodnutí bude učiněno nanejvýš zodpovědné a po důkladném zvážení všech případných důsledků.

0
Vytisknout
4247

Diskuse

Obsah vydání | 18. 11. 2011