Myšlenky a skutky nelze násilně vystěhovat

16. 11. 2011 / Daniel Veselý

Souhlasím s mediálním týmem Occupy Wall Street (OWS), že "myšlenka, jejíž čas dozrál, se nedá násilně vystěhovat", a dodávám, že to samé platí pro nadčasové ideje i konkrétní úspěchy a skutky, jež okupační hnutí OWS (nejen v New Yorku, ale po celém světě) vykonalo.

V reakci na bleskové a násilné vyklizení Liberty Plaza (Zuccotti Park), kde mělo OWS sídlo, z podnětu newyorského starosty miliardáře Michaela Bloomberga. "Vyčištění" Liberty Plaza předcházelo násilné vyklizení tábořišť Occupy Oakland a Occupy Portland, kde se policejním četám postavilo na odpor deset tisíc lidí, či Occuppy Denver, kde lidé čelili slznému plynu a smršti plastových projektilů. Myšlenka a skutky okupačních hnutí nicméně zůstávají pevně zakořeněny nejen v americké půdě, nehledě na politickoekonomické tlaky a policejní zvůli. Na 17. listopadu OWS chystá "přímou masovou akci k uzavření Wall Street."

Stanovisko mediálního týmu OWS k násilnému vyklizení Liberty Plaza pokračuje: "Toto rostoucí hnutí je více než pouhý protest, více než okupace a více než jakákoliv taktika. "Nás" v rámci celého hnutí je mnohem víc než těch, kteří se fyzicky mohou zúčastnit okupace. Hnutí zahrnuje každého, kdo nám posílá zásoby, kdo o zásadních tématech hovoří se svými přáteli a rodinami; každého, kdo se nějakým způsobem zapojí do tohoto občanského procesu." Tiskový tým OWS také prohlásil, že někteří politikové mohou stoupence OWS vytlačit z veřejných míst, avšak hnutí se angažuje v bitvě o myšlenky; kupříkladu, že "politické struktury by měly sloužit všem obyčejným lidem, nikoliv pouze těm, jimž se podařilo nashromáždit obrovské bohatství a moc." Podle tiskového prohlášení jde o "vysoce populární myšlenku, díky níž se tolik lidí s idejemi OWS či Hnutí 99 % rychle ztotožnilo."

Vykázaným osobám bylo posléze ze strany úřadů přislíbeno, že se na Liberty Plaza mohou během několika hodin vrátit. Není možné s určitostí říct, zda jde o pouhé účelové prohlášení úřadů, aby celá akce proběhla bez problémů, nebo mocenské chlácholení okupujících. Avšak příznivou zprávou pro stoupence OWS je dozajista skutečnost, že organizace National Lawyers Guild, která protestující zastupuje, obdržela soudní nařízení, které protestujícím umožňuje návrat do Zuccottiho parku i se stany. Tato organizace uvedla, že soudní příkaz městským úřadům zakazuje, aby využily nařízení ohledně Zuccottiho parku proti protestujícím. Mediální zástupce OWS Mark Bray řekl, že soudní nařízení umožňuje okupujícím vrátit se zpět na místo, odkud byli vyhnáni, i se stany: "Nemůžete mít tábořiště bez stanů. A bylo to právě tábořiště, které hnutí poskytlo tak ohromnou sílu. V minulosti město řadě skupin vyhradilo k užívání veřejné prostory a park je také veřejné místo. Vypadá to, že Bloombergovi se naše poselství nelíbí, tak se nás pokouší vykopnout pryč. Kdyby šlo o ležení rodiny, která 11. září přišla o svého člena, odpověď města by byla jiná."

Relace Democracy Now! v průběhu živého vysílání také získala zprávu, že soudce vydal nařízení, jež městským orgánům a policii znemožňuje okupující z jejich ležení vykázat. Dlouholetý obhájce občanských práv Danny Alterman se v relaci nechal slyšet, že likvidační akce, jež proběhla v režii starosty NewYorku Michaela Bloomberga, je ilegální, a celá kauza proto půjde okamžitě před soud.

Je možné také konstatovat, že i blesková policejní razie proti OWS s průhlednou záminkou opírající se o stížnosti místních prodejců a majitelů obchodů, že se v okolí Liberty Plaza nese hluk a zápach, přinesla hnutí nový příval sympatie. Aktuální výzkumy veřejného mínění mezi obyvateli New Yorku svědčí ve prospěch OWS -- 3:1, a to přes neustálý a systematický mediální útok ultrapravicové a xenofobní televizní stanice Fox News a nově snahy umlčet násilně vyklizené. Není žádnou novinkou, že protestní hnutí paradoxně sílí, když se střetne s policejní brutalitou a palbou ultrakonzervativního média, nelze tedy mluvit o jakémsi funusu, zvlášť když jde jen o bitvu v otevřené válce.

Navíc se podle informací z "pole" proslýchá, že OWS a další okupační hnutí hodlají svá působiště přenést na úrodnou univerzitní půdu, kde v 60. letech působila a prospívala protiválečná hnutí a hnutí za občanská práva. Někteří z  protestujících se na Kalifornské univerzitě v Berkeley 15. listopadu pokoušejí rozbít tábor Occupy California. K nim by se odpoledne téhož dne měla připojit policejními silami vyhoštěná Occupy Oakland. Není tedy zdaleka rozhodnuto o úplném konci okupačních hnutí; a i kdyby, myšlenka je zaseta a skutky prostě existují.

0
Vytisknout
5239

Diskuse

Obsah vydání | 18. 11. 2011