Potřebujeme očistit českou energetiku

16. 11. 2011

Tisková zpráva Zeleného kruhu

Ministr Martin Kuba má šanci napravit neslavný obraz, který získal ještě před vstupem do úřadu. Jeho úkolem totiž bude naložit nějak se Státní energetickou koncepcí (SEK), která vznikala pod vedením exministra Kocourka a exředitele ČEZ Martina Romana. Nový ministr si nemůže dovolit prosazovat koncepci, která nerespektuje současné trendy moderní energetiky a zajišťuje ČEZu pokračování nerušené "jaderně-uhelné" dominance. Jen v případě, že zajistí kompletní revizi SEK, totiž může uniknout podezření, že v politice zastupuje klientelistické zájmy.

Exministr Kocourek předložil vládě dvě varianty SEK, dokumentu, který určí podobu české energetiky na následující půlstoletí. Nejvíce přitom prosazoval tu, která počítá s bouráním severočeských obcí, těžbou černého uhlí v chráněné krajinné oblasti Beskydy či s dalším uranovým dolem.

V zájmu ČEZu jsou ovšem obě varianty tohoto dokumentu. Zatímco Kocourkův zákon o podpoře OZE -- bude-li schválen Senátem -- zrušením podpory a zavedením řady byrokratických překážek prakticky zastaví rozvoj využívání českých OZE, SEK plánuje, že nebudou více využívány (včetně instalace fotovoltaických panelů na střechách domů, které domácnostem umožňují snížit závislost na energetických firmách) ani v době, kdy již bude obnovitelná a čistá energie levnější než fosilní paliva. Výsledkem obou kroků by bylo nejen omezení domácích čistých zdrojů, ale také potlačení nezávislé konkurence malých výrobců. Už nyní ČR vyrábí více elektřiny než potřebuje a dlouhodobě ji vyváží. SEK navrhuje v masivních vývozech pokračovat. To je sice výhodné pro zisky ČEZu, ovšem za cenu pokračujícího znečištění ovzduší a dopadu na zdraví občanů. Vedle masivního vývozu elektřiny SEK navrhuje rozšíření elektrického vytápění především v oblasti centrálního zásobování teplem. Protože počítá s těmito masivními vývozy a plýtváním elektřinou na topení, navrhuje SEK další rekonstrukce a výstavbu nových uhelných a jaderných zdrojů, které vesměs vlastní a provozuje firma ČEZ.

Obě varianty SEK naopak jen minimálně využívají potenciálu úspor v oblasti zateplování budov či zvyšování energetické efektivity našeho průmyslu. Využití enormního potenciálu v obou těchto oblastech by přitom výrazně zvýšilo konkurenceschopnost našeho průmyslu. Právě energetické efektivity a zvyšování konkurenceschopnosti se týká Směrnice o energetické efektivitě (EED), která bude náplní zřejmě první zahraniční mise nového ministra Kuby -- již 24. listopadu se koná jednání Rady ministrů energetiky Evropské unie. Zelený kruh se dnes připojil k evropským neziskovým platformám a vyzval ministra, aby se v této věci aktivně angažoval.

Mgr. Daniel Vondrouš, politický expert Zeleného kruhu, uvádí: "Vyzýváme ministra Kubu, aby na evropské i národní úrovni očistil českou energetiku i svěřený resort od vážného podezření z klientelistického chování a přehodnotil kontroverzní vizi české energetiky v následujícím půlstoletí."

0
Vytisknout
3563

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2011