Pavučina za námi, pavučina před námi

16. 11. 2011 / Václav Dušek

Pacientka po sběru jedovatých hub skončila na jednotce intenzivní péče. Houby nejsou ozářené, jak kdosi škodolibý tvrdil, pouze jednou poživatelné. Monitorování houbařky se vyplatilo. Ovšem v domácím prostředí nedala pokoj a večeře se chystá -- smaženice čtyřbarevná. Maso je prý drahé a nevyzpytatelné, zabijí se všechno, hlavně že má kus velkou váhu a našlichtován je hormony a jinými dobrotami...

Emanuela Psíková říkala v omámení z jedu na lůžku ve špitálu mimo jiné k zapamatování i toto: Bude se danit prostituce, ne pouliční, ale politická! Spekulant nevytváří státní hodnoty a je jich přitom u nás doma jak máku! Korupce bují přes nastrčené bílé poníky!

Vláda je nutným zlem! Banky podléhají vládám? Divoký kapitalismus na postupu! Vláda lidu, zbožné přání ! Místní správa prý pod kontrolou voličů, no, jak kde a kdy. Moc určuje většina, povězte mi kde? Kdo dobude jednou tuto zemi? Obratní a vynalézaví. Hojnost zaručuje optimismus. Vzdycháme nad první republikou, nu, lidi vzpomínají a zapomínají už od starého Řecka. Demokracie nemůže existovat bez hojnosti.

Pragmatismus je chapadlem chobotnice a kulturní džunglí. Člověk se chová ve společnosti podle zákonů džungle! Přizpůsobivost, matka pokroku, milý otroku! Vzpomínání je ztráta času, pamatuj, a neskotač příliš v minulosti! Co je to šance? Slovo. Zaslíbená země, chuť k práci, člověk má prý stejnou hodnotu, nono, že by porucha kolektivního vědomí ?

Hledat nové překážky, záruka poznávání! Velká veselá pouť v uniích. Projekce budoucnosti a návraty dekadence. Pitomosti? Jižané vášniví, zahálčiví, nestálí, štědří, naivní a seveřané chladní, střídmí, vytrvalí, zištní, pracovití, svárliví. Snášenlivost není k dostání. Církve se množí v odlišnosti a lámou boha jako bochník u poslední večeře. Myšlenky lze zneužít různými výklady. Kulturní války!

Kdo je v knize kdo je kdo -- a kdo tam není, o nic nepřišel.

Není dynamická elita! Rovnost šancí -- iluze a pohádka! Svoboda tisku pouze zdánlivá. Rasová rovnost, plk! Dobročinné aktivity k následování, nadace a původ jejích peněz -- nezkoumej vše důkladně, rudý šťouro! V mládí kradl, ve stáří podporoval potřebné a přesto skončil v pekle!

Rozpočty? Ententýky dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl nám nos! Anebo: polívka se vaří, maso na talíři, přijde na to, sežere to? Otcové zakladatelé, haha, prokazatelná sterilita! Masové elity! Fuj! Puritáni že jsou vojáky Krista? Omyl! Lež! Rozmanitost náboženství, církve se musely dostat všude! Centralismus se ukázal málo schopný; sekty náboženské, potažmo politické, diskriminace nepřítele. Neřesti kapitalismu: banky, přepych, nádhera, symbol kapitalismu: svoboda podnikáni, i když ne pro každého, což dá rozum!

Vlci samotáři! Hlavně zvítězit ve volbách, získat voliče. Bez přírodních zdrojů nic neznamenáme a my plýtváme! Suroviny se musí získat i za cenu válečných operací a jedno, jak se jmenují nejlépe však: uran, uhlí, nafta, plyn, drahé kameny.

Pluralismus je zrůda! Tisk a veřejné mínění? Všude je dobré mít svoje lidi! Rozdělený svět? Strategické základny, dobyvatelům se bráníme, ale jejich milodary přijímáme. Celosvětový konflikt zažehnáván. A hle, narodila se nám skutečně oligarchie?

Pandory -- ženy přinášející neštěstí, dosaď si sám, čtenáři, já Emanuela Psíková to nejsem v žádném případě! Panem et circenses -- chléb a hry! Moudrost věků nepřelišačíš! Panslavismus, Pangermanismus, Panevropanství. Včerejší rusofil, nyní Američan z Vysočan! Panta Rhei -- všechno se mění, jak řekl starověký filosof, když filosof ještě býval skutečně filosofem.

Paskvinády v jevištních podobách v parlamentu i senátu. Za naše peníze tlachy a herecké etudy -- jo, tenhle zvolený výkvět nedá zadarmo hubám nažrat! Jsi-li v oslích lavicích, poznáš důležitý pidisvět! Nejeden stažený plastelín bude těsně před volbami čekat na slámu, omyl, na slávu! Senátorské poluce, a někdy političeskoj rukovoditěl, jenže confiteor -- doznání, od něho neuslyšíš. Holoparazit je příživník odkázaný zcela na hostitele. Tož, vítejte u stolu a nezabývejte se drobty, velikáni okamžiku!

Poslední večeře nadchází, vaří Emanuela Psíková. Nastala doba sběru hub i jedovatých měsíců, kdy pravda je lží a lež pravdou. Vzkaz Emanueli Psíkové lidem dobré vůle: mlč a pracuj!

Pozor! Političtí deratizátoři chystají údajně frontální útok na pomnožené potkany ve státní zprávě a v dalších kanalizačních odpadech. Nechme se překvapit, občané!

0
Vytisknout
5665

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2011