Česká média jsou nenápadně stále rasističtější

15. 11. 2011

Hovoří se o radikalizaci -- či možná přesněji extremizaci -- české společnosti, a to zejména v souvislosti s událostmi v severních Čechách. Bohužel, svůj stále se zvětšující podíl na tomto dění mají i média, jejichž rétorika se nenápadně, avšak o to prokazatelněji a vytrvaleji posunuje k formulacím, které v sobě obsahují rasistický podtext nebo které přímo kalkulují s rasistickými předsudky čtenářů, píše Roman Kanda.

Příkladem toho, kam až média mohou zajít, může být článek Pavla Moše "Dvojice snědých podvodníků okradla starší manžele" zveřejněný v Prostějovském deníku. Určitý fyzický znak ("snědá pleť") je exponován v titulku článku a poté v perexu:

"V pátek kolem třinácté hodiny oslovili na ulici v Doloplazích na Prostějovsku dva muži snědší pleti čtyřiasedmdesátiletého důchodce s tím, že jim jdou vrátit přeplatek za elektřinu."

Co je na této větě skandálního? Především to, že snědost pleti zde není uvedena jako součást souvislého popisu pachatelů, jenž by mohl pomoci při jejich identifikaci. Popis je totiž umístěn až v závěru textu, a to již bez zmínky o snědosti. Proč není vzpomenuta barva pleti u důchodce? Zřejmě proto, že text počítá se čtenářem, který automaticky chápe světlou pleť jako "stejnou", zatímco snědou pokožku jako atribut "jiného", v daném kontextu vůči "stejnému" nepřátelského. Přitom není prokázáno, že by se v tomto konkrétním případě jednalo o rasově motivovaný trestný čin. Rasistické schéma vytváří teprve text Pavla Moše.

Nechci nijak omlouvat či bagatelizovat chování pachatelů. Bude-li jejich vina prokázána, nechť jsou soudem po zásluze potrestáni. A okradených je mi samozřejmě ze srdce líto. Jde ale o to, jak média konstruují naši realitu, jakou povahu mediální diskurs má. Dosud se zdá, že místo sebereflexivního, kritického přístupu dávají česká média přednost populistickému přilévání oleje do ohně. Jen neumím rozhodnout, zda z vypočítavosti, anebo jen z pouhé nevzdělanosti (některých) žurnalistů.

0
Vytisknout
7664

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2011