Josef Dusil

Ing. Josef Dusil, CSc.

* 1944

Po vystudování VŠ chemickotechnologické působil jako výzkumný, pak vědecký pracovník ve výzkumu speciálních skel, pak ve státní správě na několika ministerstvech, v CzechInvestu, potom jako zástupce zahraniční firmy. V současné době v důchodu se zajímá o základní filosofické otázky a jejich vztah na vývoj společenských formací, vč. související ekonomické a sociální problémy a jejich prognózy.