Putin schválil plán hybridní války se Západem

19. 4. 2024

čas čtení 5 minut
Ruská propaganda ve Spojených státech a Evropě, agresivní politika ministerstva zahraničních věcí, flirtování s globálním Jihem s cílem vytvořit nepřátelský postoj vůči Západu a donutit ho podporovat Rusko v jeho touze přetvořit světový řád pro sebe a přátelské autoritářské režimy - to vše je součástí plánu schváleného nejvyšším vedením Ruska.

"Všechny akce v západním směru by měly být podřízeny úkolu vytvořit podmínky pro kolektivní Západ, aby opustil svůj protiruský kurz a dosáhl modelu soužití, který zaručí bezpečnost Ruska a jeho spojenců," uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v dokumentu pro oficiální použití a formulovalo "prioritní oblasti práce... s ohledem na schválení nové Koncepce zahraniční politiky Ruské federace."

Dne 31. března 2023 vydal Vladimir Putin dekret schvalující koncepci, v němž se uvádí: "Zahraniční politika Ruska je mírová, otevřená, předvídatelná, důsledná, pragmatická, založená na respektu k všeobecně uznávaným principům a normám mezinárodního práva a touze po rovnocenné mezinárodní spolupráci za účelem řešení společných problémů a prosazování společných zájmů." Ale 11. dubna bylo na zasedání předsednictva ministerstva zahraničí přijato usnesení, které dává ústředí, zahraničním misím a podřízeným organizacím ministerstva pokyny zcela jiného druhu.

Dokument poskytnutý deníku The Washington Post jednou z evropských zpravodajských agentur popisuje směry hybridní války, kterou Rusko vede proti západním zemím:

Je důležité vytvořit mechanismus pro identifikaci zranitelnosti zahraniční a domácí politiky [nepřátelských států] s cílem vyvinout praktické kroky k oslabení protivníků Ruska. Komplexní odstrašování nepřátelských zemí by mělo být prováděno prostřednictvím ofenzivních informačních kampaní a dalších opatření dohodnutých v mezirezortním formátu a zahrnujících vojensko-politickou, obchodně-ekonomickou, informačně-psychologickou, hodnotovou a další sféru.

Válka, kterou Putin a jeho režim rozpoutali proti Ukrajině, je v rezoluci považována za součást globální hybridní války, která by měla vést k vytvoření světa, jenž nebude založen na americké hegemonii. "Výsledek speciální vojenské operace do značné míry určí obrysy budoucího světového řádu," uvádí se v dokumentu.

Diplomaté jsou v této válce považováni za další jednotku ruské armády. Aby bylo možné uspět v globální speciální operaci, měly by být "lidské, finanční a organizační zdroje ministerstva" zahraničních věcí přeorientovány na řešení těchto problémů.

Mezi instrukcemi vydanými v důsledku rady je "vypracovat návrh dokumentu pod podmínečným názvem 'Koncepce multipolárního světového řádu', který nastíní ruskou vizi budoucí architektury mezinárodní spolupráce v různých oblastech s cílem posílit intelektuální vůdcovství Ruska při prosazování sjednocující a konstruktivní agendy na světové scéně." Diplomaté prokazují intelektuální vůdcovství tím, že usilují o to, aby "prohloubení spolupráce se zeměmi, které podporují NWO nebo s ním sympatizují, bylo absolutní prioritou", "posílili suverenitu států Asie, Středního východu, Afriky a Latinské Ameriky, aby je dostali z neokoloniální závislosti na Západu", "vytvořili síť finančních a ekonomických mechanismů bez účasti Západu" a tak dále.

Dokument se také zmiňuje o potřebě posoudit "přidanou hodnotu", kterou Rusko získává z účasti v mezinárodních organizacích, a nařizuje připravit návrhy na "možnost změny formátu, pozastavení nebo ukončení účasti na jejich práci a financování, a to na základě užitečnosti takových struktur pro národní zájmy naší země". Soudě podle nedávných událostí byla práce expertní skupiny OSN, která monitoruje jaderný a raketový program KLDR a dodržování příslušných sankcí, považována za zbytečnou a možná škodlivou pro ruské "národní zájmy".

V březnu 2024 Rusko, které se nyní přátelí s režimem Kim Čong-una a nakupuje od něj granáty a rakety, zablokovalo prodloužení práce 15 let staré komise. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja uvedl, že Moskva reaguje na "stále drzejší obvinění" Washingtonu a jeho spojenců proti Severní Koreji, která údajně představuje jadernou hrozbu: "Takový nebezpečný obrat událostí v regionu podkopává základní zájmy Ruské federace v oblasti národní bezpečnosti. Práce komise stále více nahrává západním přístupům."

"Přední ruský výzkumník s úzkými vazbami na vysoce postavené ruské diplomaty" potvrdil WaPo, že rozhodnutí o expertní skupině OSN je "jasným signálem", že instrukce zakotvené v tajném dekretu jsou již implementovány. Výzkumný pracovník se může odvolat na zástupce Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) spadajícího pod Ministerstvo zahraničních věcí; rada nařídila univerzitě, aby "zajistila, že aktualizovaná koncepce zahraniční politiky bude průběžně zohledňována ve vzdělávacích a vědeckých aktivitách".

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
2631

Diskuse

Obsah vydání | 23. 4. 2024