Písemné důkazy: "Utajování zvláštních výhod pro ČLR ze strany OSN"

19. 4. 2024

čas čtení 4 minuty
Britský výbor pro zahraniční věci zveřejňuje písemné důkazy, které obdržel v rámci svého šetření mezinárodních vztahů v mnohostranném systému.

Bývalá zaměstnankyně Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) a whistleblowerka Emma Reillyová v důkazech tvrdí, že "OHCHR poskytuje čínské vládě "nebezpečné 'laskavosti'" a že "tyto laskavosti spadají do širšího úsilí čínské vlády využít OSN tak, aby sloužila jejím národním zájmům". Její výpověď tvrdí, že OSN "zakrývala zvláštní výhody pro ČLR".

Reillyová tvrdí, že "během dvouletého vyjednávání o cílech udržitelného rozvoje" "Peking platil úplatky dvěma po sobě jdoucím předsedům Valného shromáždění, kteří nakonec na celý proces dohlíželi a měli významný vliv na konečné texty předložené Valnému shromáždění". Její důkazy tvrdí, že ČLR "ukládá agenturám OSN tajnou podmínku, že takto poskytnuté peníze nesmí být utraceny ve státech s diplomatickými vztahy s Tchaj-wanem".

Její písemné důkazy zahrnují tvrzení, že "vedoucí pobočky Rady pro lidská práva v Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, francouzský státní příslušník, tajně poskytoval ČLR předběžné informace o tom, kteří aktivisté za lidská práva plánují navštívit Radu pro lidská práva". Tvrdí, že "úředníci OSN na všech úrovních záměrně lhali členským státům, včetně britské delegace, která se dotazovala na politiku OSN ohledně předávání jmen – včetně britských občanů a rezidentů – ČLR bez jejich vědomí nebo souhlasu".

Její svědectví tvrdí, že "v případech, kdy sekretariát OSN poskytl ČLR předem jména delegátů nevládních organizací, delegáti uvedli, že rodinní příslušníci byli navštíveni čínskou policií, nuceni jim telefonovat, aby jim řekli, aby přestali obhajovat své kauzy, svévolně zatčeni, umístěni do domácího vězení po dobu setkání, zmizeli, bezdůvodně byli odsouzeni k dlouholetým trestům odnětí svobody, mučeni nebo, pokud jde o Ujgury, umístěni do koncentračních táborů". Tvrdí, že "v některých případech jejich rodinní příslušníci zemřeli ve vazbě. Nejméně v jednom případě se osoba uvedená na seznamu ČLR, která se zúčastnila pouze vedlejší akce, později vrátila do Číny a zemřela ve vazbě." Tvrdí, že "nejméně v jednom případě čínská vláda vydala červený zatykač Interpolu proti delegátovi nevládní organizace".

Reillyová tvrdí, že "autocenzura se vztahuje i na generálního tajemníka... [který] uvedl, že jakékoli vyřešení mého případu by bylo 'obtížné', a to výslovně kvůli skutečnosti, že laskavosti, o nichž jsem informovala, byly poskytnuty ČLR."

Důkazy zahrnují tvrzení, že "zprávy WHO i [Programu OSN pro životní prostředí] UNEP o původu COVIDu byly upraveny tak, aby se omezily odkazy na možnost úniku z laboratoře".

Součástí důkazů je také podání Úřadu pro zahraniční věci, Commonwealth a rozvoj (FCDO). Důkazy FCDO říkají, že Čína pracuje na "utváření multilaterálního systému tak, aby byl více v souladu se státocentrickým, autoritářským pohledem na svět". Pokud jde o Rusko, FCDO říká, že Rusko "hraje převážně rozvratnou roli v multilaterálním systému". V diskusi o zapojení izolovaných zemí do multilaterálního systému FCDO říká, že "Írán využívá svého postavení v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) k narušování a odporu proti dodržování svých právních závazků a často kandiduje v multilaterálních volbách".

Organizace jako Nadace Výboru pro svobodu v Hongkongu, Čínský institut strategických rizik, GAVI, Aliance pro vakcíny, Hong Kong Watch, Centrum pro zahraniční politiku a Rada pro geostrategii předložily důkazy, stejně jako jednotliví odborníci a akademici, jako je Bill Browder.

16. dubna se konalo první důkazní zasedání Výboru pro zahraniční věci v rámci tohoto vyšetřování, na němž vyslechl informátorku Reillyovou a další znalce, včetně lorda Malloch-Browna.

Šetření Výboru v oblasti mezinárodních vztahů v mnohostranném systému se zaměřuje na to, jak široká škála zemí využívá mnohostranné organizace, ať už prostřednictvím zapojení a ovlivňování, obcházení nebo obstrukcí. Navazuje na zprávu Výboru "V místnosti: Úloha Spojeného království v multilaterální diplomacii", která dospěla k závěru, že autokratické státy se pokoušejí agresivně kooptovat strategicky důležité multilaterální organizace a zásadně nově definovat jejich základní principy.

Zdroj v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
2091

Diskuse

Obsah vydání | 23. 4. 2024