Zdravotníci z Gazy sdělili BBC, že je izraelští vojáci během útoku na nemocnici bili a ponižovali

12. 3. 2024

čas čtení 13 minut
 
Palestinští zdravotníci v Gaze sdělili BBC, že jim izraelské jednotky po zásahu v jejich nemocnici minulý měsíc zavázaly oči, zadržely je, donutily je svléknout se a opakovaně je zbily.

Ahmed Abu Sabha, lékař z Násirovy nemocnice, , popsal, že byl týden zadržován a že na něj byli nasazeni psi s náhubky a izraelský voják mu zlomil ruku.

Jeho výpověď se velmi shoduje s výpověďmi dalších dvou zdravotníků, kteří si přáli zůstat v anonymitě ze strachu z odvety.

Pro BBC uvedli, že byli ponižováni, biti, poléváni studenou vodou a nuceni hodiny klečet v nepohodlných pozicích. Uvedli, že byli zadržováni několik dní, než byli propuštěni.

BBC poskytla podrobnosti o jejich obviněních Izraelským obranným silám (IDF). Ty na otázky týkající se těchto svědectví přímo neodpověděly, ani nepopřely konkrétní tvrzení o špatném zacházení. Popřely však, že by zdravotnický personál byl během operace týrán.

Uvedli, že "jakékoli týrání zadržených je v rozporu s rozkazy IDF, a je proto přísně zakázáno".

 
IDF provedly 15. února razii v nemocnici ve městě Chán Júnis na jihu Gazy - která byla jednou z mála dosud fungujících nemocnic v pásmu - s tím, že podle zpravodajských informací se v nemocnici nacházejí operativci Hamásu.

Rovněž uvedly, že v ní byli drženi izraelští rukojmí, které Hamás zajal 7. října - a někteří z rukojmích sami veřejně prohlásili, že byli drženi v Násirově nemocnici. Hamás popřel, že by jeho bojovníci působili ve zdravotnických zařízeních.

Záběry tajně natočené v nemocnici 16. února, v den zadržení zdravotníků, byly poskytnuty BBC.

Je na nich  vidět řada mužů svlečených do spodního prádla před budovou nemocnice, kteří klečí s rukama za hlavou. Před některými z nich leží lékařské pláště.

"Každý, kdo se pokusil pohnout hlavou nebo udělat nějaký pohyb, dostal ránu," řekl BBC generální ředitel nemocnice doktor Atef Al-Hout. "Nechali je asi dvě hodiny v této potupné pozici."

IDF sdělily BBC: "Během zatýkání je zpravidla nutné, aby podezřelí z terorismu často odevzdali své oblečení, aby bylo možné prohledat jejich oděv a ujistit se, že neskrývají výbušné vesty nebo jiné zbraně.

"Oblečení se zadrženým ihned nevrací kvůli podezření, že by mohlo ukrývat prostředky, které lze použít k nepřátelským účelům (například nože). Zadrženým je oblečení vráceno, jakmile je to možné."

Zdravotnický personál uvedl, že poté byli odvedeni do budovy nemocnice, zbiti a poté převezeni do vazební věznice, a to vše ve svlečeném stavu.

Dr. Abu Sabha, 26letý čerstvě kvalifikovaný lékař a dobrovolný zdravotník v Násiru, popsal některé prvky zacházení během zadržování jako mučení, například nucení zadržených stát hodiny bez přestávky. Uvedl, že mezi další tresty, které byly zadrženým ukládány, patřilo dlouhodobé ležení na břiše a odpírání jídla.

Dr. Abu Sabha uvedl, že byl po útoku na Násirovu nemocnici zadržen a zbit izraelskými silami.

Odborník na humanitární právo uvedl, že záběry a výpovědi zdravotnického personálu, se kterým BBC vedla rozhovor, jsou "mimořádně znepokojivé". Uvedl, že některá svědectví poskytnutá BBC "zcela jasně přecházejí do kategorie krutého a nelidského zacházení".

Dr. Lawrence Hill-Cawthorne, spoluředitel Střediska pro mezinárodní právo na Bristolské univerzitě, řekl:  "Je to v rozporu s tím, co bylo po dlouhou dobu velmi zásadní myšlenkou v právu, které se uplatňuje v ozbrojených konfliktech, a to, že nemocnice a zdravotnický personál jsou chráněny."

"Skutečnost, že ošetřují státní příslušníky nepřátelské strany, by neměla nijak oslabovat jejich ochranu," dodal.

BBC se příběhem nemocnice zabývala několik týdnů a hovořila s lékaři, zdravotními sestrami, lékárníky a vysídlenými lidmi tábořícími na nádvoří. Podrobnosti v těchto vyprávěních jsme křížově ověřili.

Dostali jsme jména 49 zdravotníků, kteří byli údajně zadrženi v Násiru. Z nich 26 bylo jmenováno z více zdrojů, včetně zdravotníků na místě, ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem, mezinárodních skupin a rodin pohřešovaných.

Tři zdravotníci, kteří tvrdí, že byli zadrženi a později propuštěni, své výpovědi dříve veřejně neposkytli. Patří mezi ně i doktor Abú Sabha, s nímž jsme vedli dva rozhovory. Jeho výpověď zůstala konzistentní a klíčové části jeho výpovědi jsme nezávisle potvrdili.

Rodiny pěti dalších zdravotníků z nemocnice sdělily BBC, že jejich blízcí jsou nezvěstní. Mezinárodní výbor Červeného kříže navíc BBC potvrdil, že obdržel desítky telefonátů od lidí, kteří tvrdí, že rodinní příslušníci, včetně zdravotníků, kteří byli v Násirově nemocnici , jsou nyní nezvěstní.


Zdravotníci, kteří v Násiroě nemocnici zůstali, tvrdí, že kvůli operaci IDF v nemocnici nemohli pečovat o pacienty. Když IDF převzaly kontrolu, léčilo se zde téměř 200 pacientů, z nichž mnozí byli "upoutáni na lůžko", včetně šesti pacientů na jednotce intenzivní péče, jak uvedl generální ředitel Dr. Hout.

Zaměstnanci, kterým bylo dovoleno zůstat, popsali, že jim bylo nařízeno převážet vážně nemocné pacienty mezi budovami, byli odváděni od svých povinností k výslechům a byli jim přidělováni pacienti, na jejichž řešení nebyli vyškoleni, a to vše při práci ve stísněných a nehygienických podmínkách.

Několik zdravotníků uvedlo, že ve dnech po izraelském převzetí moci v nemocnici zemřelo 13 pacientů.

Řekli, že mnoho z těchto pacientů zemřelo kvůli podmínkám v nemocnici, včetně nedostatku elektřiny, vody a dalších nezbytných věcí potřebných k zajištění provozu Násira. Tyto informace nemůžeme nezávisle ověřit. Jeden z lékařů sdílel fotografie těl v pytlích na postelích, které, jak jsme potvrdili, byly pořízeny na jednom z oddělení nemocnice.

IDF sdělily BBC, že "poskytly nemocnici stovky potravinových dávek a náhradní generátor, který umožnil její další fungování a léčbu pacientů v ní".

Uvedly, že "základní systémy" nemocnice fungovaly i během operace IDF na systému nepřerušovaného napájení.

Světová zdravotnická organizace (WHO) 18. února uvedla, že nemocnice měla nedostatek potravin a základního zdravotnického materiálu a přestala fungovat. Zbývající pacienti byli odesláni do jiných nemocnic v okolí Gazy a zdravotnický personál, který zde pracoval, krátce poté odešel.

Lékař: "Myslel jsem, že mě popraví

Propuštění vězni a další zdravotníci řekli BBC, že budova porodnice zvaná Mubarak se stala místem, kde IDF vyslýchaly a bily personál. Doktor Abu Sabha uvedl, že byl po útoku na nemocnici původně vybrán, aby zůstal s pacienty, ale později byl převezen do Mubaraka, který se podle něj stal "spíše místem mučení".

"Posadili mě na židli a bylo to jako šibenice," řekl. "Slyšel jsem zvuky provazů, takže jsem si myslel, že mě popraví.

Potom rozbili láhev a ta [sklenice] mi rozřízla nohu a nechali ji krvácet. Pak začali přivádět jednoho doktora za druhým a začali je pokládat vedle sebe. Slyšel jsem jejich jména a hlasy."

IDF sdělily BBC, že "neprovádějí a neprováděly žádné předstírané popravy zadržených osob a taková tvrzení odmítají".

Všichni tři zadržení, se kterými BBC hovořila, uvedli, že byli nacpáni do vojenských vozidel a biti, když byli převáženi ve velké skupině. Vojáci je podle jejich slov bili holemi, hadicemi, pažbami pušek a pěstmi.

"Byli jsme nazí. Měli jsme na sobě jen boxerky. Naházeli nás na sebe. A odvezli nás z Gazy," řekl jeden ze zdravotníků, který si přál zůstat v anonymitě. "Po celou cestu nás bili, nadávali nám a ponižovali nás. A polévali nás studenou vodou".

Doktor Abú Sabha uvedl, že během cesty vojáci zadržené vyvedli z vozidla. "Odvedli nás na kus země vysypaný štěrkem, donutili nás klečet a zavázali nám oči... V zemi byla jáma a my jsme si mysleli, že nás popraví a pohřbí nás tady. Všichni jsme se začali modlit."

Poté ho odvezli do budovy, kde měl být on a s ním další zadržení drženi, uvedl.

Další dva propuštění zadržení uvedli, že v určité fázi jim byly poskytnuty lékařské prohlídky, ale žádné léky. Jeden z nich uvedl, že místo ošetření zranění ho voják IDF udeřil do místa, kde byl zraněn.

Dr. Abu Sabha řekl BBC, že zadržení jsou běžně trestáni za domnělé přestupky. "V jednu chvíli se mi páska přes oči posunula trochu dolů a ruce jsem měl zezadu spoutané a nemohl jsem si je spravit.

"Vyvedli mě za trest ven... Stál jsem tři hodiny s rukama zvednutýma nad hlavou a obličejem hledícím dolů. Pak mě [voják] požádal, abych k němu přišel. Když jsem to udělal, mlátil mě do ruky tak dlouho, dokud mi ji nezlomil".

Později toho dne ho odvedli na záchod, zbili ho a nasadili na něj psy s náhubky, uvedl.

Den poté mu izraelský lékař nasadil sádru a vojáci mu na ni nakreslili Davidovu hvězdu, řekl. Tuto sádru později vyměnil lékař v Gaze a Ahmed měl sádru na sobě i během rozhovoru s BBC.

BBC potvrdila, že doktor Abú Sabha se po svém zadržení nechal zrentgenovat a vyhledal ošetření zlomené ruky v polní nemocnici v Gaze, kam dorazil v sádře s nakreslenou Davidovou hvězdou.

IDF se k otázkám BBC ohledně sádry doktora Abú Sahby nevyjádřila.

Žádný ze tří zdravotníků nebyl seznámen s žádným konkrétním obviněním, ale dva z nich uvedli, že se výslechy zaměřily na to, zda v nemocnici viděli rukojmí nebo bojovníky Hamásu. se také ptal na jejich místo pobytu 7. října, kdy ozbrojenci Hamásu vtrhli z Gazy do Izraele a zabili asi 1 200 lidí, přičemž 253 dalších zajali jako rukojmí. Předpokládá se, že Hamás stále zadržuje více než 130 rukojmích. Izraelští představitelé uvedli, že nejméně 30 z nich je mrtvých.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je řízeno Hamásem, bylo při odvetných leteckých úderech Izraele a jeho pokračující pozemní ofenzívě zabito více než 31 000 lidí.

Jeden ze zadržených propuštěných uvedl, že dva dny po výslechu mu důstojníci IDF sdělili, že nemají žádné důkazy a že bude propuštěn.

"Zeptal jsem se ho: "Kdo mi nahradí všechno to bití a ponižování, které jste mi způsobili, zatímco já jsem věděl, že jsem se na ničem nepodílel?" Začal mumlat: "Nic na vás nemám. Žádné obvinění."

Dr. Abú Sabha řekl BBC, že během osmi dnů zadržování nebyl nikdy vyslýchán.

Tři zdravotníci, se kterými jsme hovořili, tvrdí, že po propuštění byli se zavázanýma očima převezeni zpět do Gazy.

BBC potvrdila výpověď doktora Abú Sabhy, že přešel zpět do Gazy na Izraelem kontrolovaném přechodu Kerem Šalom, který se nachází poblíž nejjižnějšího bodu pásma, kde se stýkají Gaza, Izrael a Egypt.

Výpovědi lékařů jsou v rozporu s brífinkem, který BBC poskytl vysoký představitel IDF, který uvedl, že u Násira nedošlo k žádnému zatčení zdravotnického personálu, "pokud jsme nevěděli, že je možné od nich získat ty či ony zpravodajské informace".

"Měli jsme rozumné důvody předpokládat, že mají informace, a tak jsme je odvedli k výslechu a výslechům, ale ne nad rámec toho," řekl úředník.

"Nebyla tam žádná pouta, neodvedli jsme je k výslechu, ani k pokročilému zatčení, ale za účelem výslechu a snahy získat informace o rukojmích nebo velitelích Hamásu, kteří byli v nemocnici... velmi jednoduchý výslech a to je vše."

Někteří rukojmí, kteří byli 7. října odvezeni z Izraele, popsali, že byli přivezeni do nemocničního komplexu Násira v sanitce. Jedna propuštěná rukojmí uvedla, že její manžel - který zůstává v Gaze - byl přikryt prostěradlem, aby vypadal jako mrtvola.

Popsali, že byli drženi v malých místnostech a nuceni klepat, když potřebovali jít na toaletu. Jedna z nich popsala svůj pobyt v zajetí jako "psychologickou válku".

Podrobnosti v angličtině a video ZDE

0
Vytisknout
1629

Diskuse

Obsah vydání | 14. 3. 2024