European Broadcasting Union: Návrhy slovenské vlády ohrožují nezávislost médií

14. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

EBU je velmi znepokojena návrhy slovenské vlády, které ohrožují redakční nezávislost jejího člena Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS).


Podle návrhu zákona by se RTVS přejmenovala na Slovenskou televizi a rozhlas, což by vládě umožnilo odvolat všechny současné členy správní rady RTVS včetně generálního ředitele. Vznikla by nová řídící rada složená ze sedmi členů - tři jmenuje ministerstvo kultury a čtyři parlament ovládaný vládní koalicí. Generálního ředitele nového vysílání by jmenovala tato Rada, která by rovněž měla pravomoc jej z jakýchkoli důvodů odvolat.


Generální ředitel EBU Noel Curran řekl: "Zdá se, že jde o chabě zastřený pokus přeměnit slovenskou veřejnoprávní televizi na státem kontrolované médium.  To by byl nebezpečný krok zpět pro demokracii a svobodu projevu. Nezávislá a objektivní veřejnoprávní média jsou základem zdravé společnosti, poskytují občanům různé pohledy na věc a pohánějí k odpovědnosti ty, kteří jsou u moci.  Musíme tvrdě chránit integritu a nezávislost RTVS, protože je nezbytná pro podporu informovaného občanství a ochranu demokratických hodnot."

Navrhovaný zákon by byl v rozporu s různými mezinárodními normami. Například doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec (2012)1 členským státům o správě veřejnoprávních médií uvádí, že "hlavní prioritou veřejnoprávních médií musí být zajištění toho, aby jejich kultura, politika, procesy a programová nabídka odrážely a zajišťovaly redakční a provozní nezávislost".

Zásadní je, že složení a pravomoci udělené nové řídící radě by byly rovněž v rozporu s připravovaným Evropským zákonem o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA), který stanoví přísné záruky nezávislého fungování médií veřejné služby. Je třeba poznamenat, že stávající znění (které má vstoupit v platnost letos na jaře) výslovně uvádí:

"Členské státy zajistí, aby postupy jmenování a odvolání vedoucího představenstva nebo členů správní rady poskytovatelů veřejnoprávních médií směřovaly k zaručení nezávislosti poskytovatelů veřejnoprávních médií... Před koncem funkčního období mohou být odvoláni pouze výjimečně, pokud již nesplňují zákonem předem stanovené podmínky nutné pro výkon svých povinností, které jsou předem stanoveny vnitrostátními právními předpisy, nebo z konkrétních důvodů protiprávního jednání nebo závažného pochybení, které jsou předem definovány vnitrostátními právními předpisy." (čl. 5 odst. 2).

Jak doporučila loňská zpráva EU o právním státě, Slovensko by mělo "pokračovat v procesu posilování pravidel a mechanismů k posílení nezávislého řízení a redakční nezávislosti veřejnoprávních médií s přihlédnutím k evropským normám pro veřejnoprávní média". Tyto návrhy jsou v přímém rozporu s tímto doporučením.

Naléhavě vyzýváme slovenské orgány, aby svůj návrh přehodnotily, umožnily otevřenou veřejnou diskusi, přizpůsobily se mezinárodním standardům a připravovanému právu EU a učinily vše, co je v jejich silách, aby zajistily řádné fungování svobodného tisku a nezávislých médií veřejné služby ve své zemi.

Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
2033

Diskuse

Obsah vydání | 15. 3. 2024