Pokus o "neutralizaci" Ukrajiny by skončil katastrofou

4. 10. 2023

čas čtení 5 minut
Můžeme z Ukrajiny udělat Rakousko? Nebo snad Finsko?, ptá se Robert Farley.

Bývalý řecký ministr financí Jannis Varufakis spolu s řadou dalších tvrdí, že základ míru mezi Ruskem a Ukrajinou spočívá v neutralizaci Ukrajiny. A mnozí v Evropě a Severní Americe by mohli dát přednost výsledku, který uklidní svědomí a umožní Ukrajině udržet si jistou míru nezávislosti na Rusku, jakkoliv stínové. Naneštěstí srovnání neobstojí; snaha proměnit Ukrajinu v Rakousko studené války nebo Finsko studené války nutně povede ke katastrofě.

Udělat z Ukrajiny Rakousko?

V důsledku 2. světové války spojenecké mocnosti oddělily Rakousko od Německa a rozdělily ho do čtyř okupačních zón. V roce 1955 podepsalo Rakousko smlouvu, která ukončila tuto okupaci, ale zanechala zemi trvale neutrální a do značné míry demilitarizovanou. Rakouská demokracie přežila a rakouská ekonomika vzkvétala, a to navzdory skutečnosti, že Vídeň se stala známou jako místo špionážních konfliktů studené války.

Příklad Rakouska by byl relevantní, ale pro dva faktory; Rakousko bylo na konci 2. světové války poraženým (a vinným) účastníkem konfliktu a Rakousko nebylo považováno za strategicky významné pro bezpečnost žádné z evropských velmocí. Na rozdíl od Ukrajiny se Rakousko nadšeně účastnilo brutální vyhlazovací války proti Židům a Slovanům na východní frontě.

Zatímco Spojenci oficiálně považovali Rakousko za oběť nacistické agrese, bylo také dobře známo, že mnoho nebo většina Rakušanů se dobrovolně připojili k válce na německé straně.

Rozhodující pro legitimitu neutralizace Rakouska byla myšlenka, že Rakušané si zaslouží to, co dostali, za svou účast v nacistické válečné mašinérii. Toto přesvědčení bylo hluboce zastáváno Sověty, ale také rozšířeno mezi západními spojenci a dokonce i samotnými Rakušany. Ukrajinci (a většina jejich spojenců) se chápou spíše jako oběti agrese než jako její pachatelé, což vede k diametrálně odlišnému rétorickému prostředí.

Na rozdíl od ukrajinské situace Rusko nepovažovalo kontrolu nad Rakouskem za klíčovou ani pro svou bezpečnost, ani pro svou identitu. Ruský prezident Vladimir Putin dal ve svém projevu na počátku rusko-ukrajinské války jasně najevo, že v sázce není jen bezpečnost; do značné míry zahrnovala přirozené právo Ruska na sféru vlivu v tom, co Putin považoval za "tradiční země" Ruska.

Neutrální, odzbrojená Ukrajina by se tak ocitla v mnohem nebezpečnější pozicí než Rakousko za studené války.

Může se Ukrajina stát Finskem?

SSSR napadl Finsko (bývalé území Ruské říše) jako součást nacisticko-sovětského paktu z roku 1939. Zatímco Finové si v prvních měsících zimní války vedli dobře, později byli nuceni uzavřít mír se SSSR.

Když v červnu 1941 znovu vypukla válka, Finsko se připojilo k nacistické věci a pokusilo se získat zpět svá ztracená území, jen aby bylo v září 1944 donuceno k další kapitulaci. Stejně jako v případě Rakouska byl SSSR schopen vnutit Finsku uspořádání, protože Finsko, které se spojilo s nacisty, bylo na poražené straně katastrofické války.

Finsko nebylo ve stejné pozici jako Rakousko (finská válečná politika byla poměrně uměřená a obecně řečeno se Finové vyhýbali účasti na holocaustu), ale přesto nad zemí visel albatros nacistické kolaborace.

Finsku bylo dovoleno zachovat si své demokratické instituce a většinou mu bylo dovoleno řídit své vnitřní záležitosti. Finská volnost v zahraniční a bezpečnostní politice však byla ostře omezena. Ani Finsko nemělo naprostou svobodu spravovat své záležitosti; rýsující se hrozba ruské intervence měla negativní dopad na finský projev, literaturu, film a kulturu, z velké části kvůli strachu a realitě vládní cenzury.

Nakonec stojí za zmínku, že Finové milovali finlandizaci natolik, že Finsko okamžitě požádalo o členství v NATO, jakmile tato válka začala.

Co udělá Kyjiv?

SSSR a západní spojenci uvalili neutralitu na Rakousko a Finsko silou zbraní. Toto vnucení s sebou neslo legitimitu nejen toho, že moc dělá právo, ale také vyhlazení nejodpornějšího režimu, který zostudil moderní historické záznamy. Navíc Finové a Rakušané (v různé míře) přijali spravedlnost tohoto rozsudku.

Ukrajinci tento rozsudek nepřijmou. Nevěří, že udělali něco špatného, a nevěří, že jejich suverenita by měla být zrušena z obav o pohodlí jejich souseda. Nevěří, že se Rusko v budoucnu zdrží vojenských, politických a ekonomických intervencí na Ukrajině.

Zdá se, že analytikům, kteří se stylizují do role "realistů", se myšlenka ukrajinské neutrality líbí; uznává právo Ruska na sféru vlivu a snižuje americký závazek vůči regionu, což jsou cíle, kterých si škola bojující proti angažovanosti dlouho cenila. Ale tito "realisté" by klidně mohli požádat o tucet helicarrierů Shield a prapor jednorožců. Přinutit Ukrajinu, aby přijala "neutralitu" poté, co v roce 2014 utrpěla značné územní ztráty ve prospěch Ruska, bylo nepřijatelné; Kyjiv ztratil veškerou důvěru v záměry Moskvy.

Dnešní situace je mnohem horší; Ukrajinci napříč společností aktivně nenávidí Rusko a Rusy a nepřijmou dohodu, která snižuje nebo eliminuje schopnost Ukrajiny bránit se. "Realisté" by si měli vzít čas na promyšlení skutečné dynamiky politické a vojenské situace mezi Ukrajinou a Ruskem, než se budou zabývat tím, jak Ukrajinu omezit.

Zdroj v angličtině: ZDE

3
Vytisknout
2421

Diskuse

Obsah vydání | 6. 10. 2023