Mezinárodní právo skrze OSN poskytuje Palestincům právo na odboj proti okupaci

7. 10. 2023

čas čtení 4 minuty
tisková zpráva

Vyjádření k posledním událostem v Izraeli-Palestině

 

Palestinské, židovské a další organizace, které v posledních dnech rozeslaly Prohlášení proti společnému jednání vlád ČR a Izraele a vítání premiéra Netanjahua v Praze, vyjadřují politování nad krveprolitím v Izraeli-Palestině a odsuzují útoky na civilisty. Odpovědnost za probíhající události nese izraelská okupační armáda a Izrael samotný, který je za podmínky na okupovaných palestinských územích a v blokádou sužované Gaze přímo odpovědný. Mezinárodní právo skrze OSN poskytuje Palestincům právo na odboj proti okupaci, a to i ozbrojený.

 

Palestinci, stejně jako solidarizující lidé po celém světě, židovské občanské iniciativy, mezinárodní lidskoprávní organizace, jako jsou Amnesty International, Human Rights Watch, palestinské a izraelské organizace, instituce mezinárodního práva, jako jsou OSN, Evropský soudní dvůr, Mezinárodní trestní soud, organizace na ochranu práv dětí, vězňů a mnohé další dlouhodobě poukazují na neudržitelný stav, ve kterém jsou Palestinci pod izraelskou kontrolou nuceni žít. Řada těchto organizací popisuje Izrael jako vládu apartheidu a okupaci palestinských území jako osadnickou kolonizaci.

Palestinci čelí vyhánění z vlasti, jejich domovy jsou bořeny, je jim protiprávně zabírána půda a voda, jsou vystaveni násilí ozbrojených osadníků a asistujících vojáků, jejich děti jsou vyslýchány a vězněny, dospělí drženi v detenčních vazbách, žijí odděleni segregační zdi, je jim odebíráno právo k pobytu a možnost slučování rodin, stejně tak jako bráněno v návštěvě posvátných okrsků a svobodném vyznání názoru a víry. Připomeňme jen nedávné rasistické výroky členů izraelské vlády podporující pogromy na palestinské vesnice či hovořící o tom, že židovští občané Izraele mají mít větší práva než Arabové. Pásmo Gazy, které je sevřeno v nelegální blokádě a je pod účinnou kontrolou Izraele – a tedy ho podle haagských konvencí Izrael i nadále okupuje –, izraelská armáda pravidelně bombarduje a zabíjí stovky a tisíce civilistů včetně ohromujícího počtu dětí, přičemž obyvatelstvo Gazy je podle izraelských představitelů i OSN drženo v blokádě záměrně na samotné hranici přežití.

Všechny tyto skutečnosti světoví političtí lídři dlouhodobě ignorují a nejinak, nebo i hůře tomu bylo a je i v České republice. Důkazem budiž i to, že na naši výzvu vládě, aby zrušila společné nadstandardní jednání vlády ČR a Izraele, nikdo z ministrů či ministryň nereagoval, a to i přesto, že restart lidskoprávní agendy si tato vláda dala přímo do svého vládního prohlášení. Podobně necitlivě a neobjektivně se k otázce porušování lidských práv Palestinců a porušování mezinárodního práva Izraelem staví u nás i veřejnoprávní a komerční média.

Nemluvíme za žádnou palestinskou frakci, odpovědnost za způsob odporu proti politice izraelského apartheidu a osadnické kolonizace leží na nich. Stavíme se však jednoznačně proti okupaci, rasismu a nadřazenosti, které jsou obsaženy v letité izraelské politice apartheidu. Žádáme pro Palestince spravedlnost, svobodu, rovnost, důstojné zacházení a v posledku i mír. Všechno to, co jim Izrael po desítky let odpírá. Konečně jsme přesvědčeni, že ticho, které tuto otázku dlouhodobě obestírá, musí být proraženo.

 

V Praze 7. října 2023


--
Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

http://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/

2
Vytisknout
6151

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2023