Rusové neopouštějí Sibiř kvůli chybějícímu ekonomickému růstu, ale kvůli životním podmínkám

6. 10. 2023

čas čtení 1 minuta
Mnoho ruských úředníků předpokládá, že pokud si ekonomika regionu vede relativně dobře, lidé tam budou chtít zůstat. Ale ve skutečnosti pokud se ekonomický růst nepromítá do zlepšení kvality života obyvatelstva, lidé chtějí odejít. To je to, co se děje na Sibiři a ruském dálném Východě.

Agregátní ekonomické údaje nejsou špatné, říkají ekonomové. Ale nepromítají se do zlepšení kvality života obyvatel. Výsledkem je, že lidé houfně odcházejí, jen málo jich je přilákáno, aby přišli, a téměř polovina lidí v některých federálních subjektech říká, že chtějí odejít.

Putin a Kreml oslavující růst ekonomických podniků na Sibiři a Dálném Východě si však neuvědomili, že tento trend bude znamenat jen málo, pokud populace nemá pocit, že se život zlepšuje a rozhodne se odejít. Tento vzorec opravdu vytváří vážný bezpečnostní problém pro Rusko jako celek.

Sociální patologie vyplývají z této situace, říkají odborníci. U 6 ze 13 subjektů sibiřského makroregionu podíl těch, kteří trpí alkoholismem a drogovou závislostí, je výrazně vyšší než všeruský průměr. Také užívání tabáku je vyšší v 11; a v 9 případech podíl infikovaných virem HIV převyšuje míru země jako celku.

Politikou Moskvy je podporovat hospodářský růst, ale dělat jen málo pro zlepšení kvality života obyvatelstva. To je politika, která vyvolala kritiku expertů, ale vykazuje jen malé známky toho, že by se měnila. Výsledkem je, že v současnosti je nepravděpodobné, že by hospodářský růst na východ od Uralu byl v budoucnu udržitelný.

Zdroj v ruštině: ZDE

1
Vytisknout
2676

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2023