Proč umírají na rakovinu plic nekuřáci? V důsledku znečištění vzduchu automobilovou dopravou

11. 9. 2022

čas čtení 7 minut
Foto: Slávek Svoboda nesmyslně jezdí na Staré město pražské automobilem, který protizákonně parkuje na Mariánském náměstí - ve městě, kde je snad nejlepší veřejná doprava na světě. Jan Čulík má méně než 100 metrů od tohoto "parkovacího místa" vlastní byt a měli byste vidět, kolik špíny  z automobilů se za jediný týden nahromadí na vnitřních parapetech mezi okny. To všechno dýcháme.

Průlom v léčbě rakoviny je varováním před nebezpečím znečištěného ovzduší

Vědci odhalili souvislost mezi zplodinami z automobilů a rakovinou plic, která pomáhá vysvětlit, proč dostává rakovinu plic tolik nekuřáků

 

Vědci odhalili, jak znečištěné ovzduší způsobuje rakovinu plic, a provedli tak průlomový výzkum, který ukazuje, že se mění naše chápání této nemoci.

Zjištění popisují, jak jemné částice obsažené v automobilových zplodinách "probouzejí" spící mutace v plicních buňkách a převádějí je do rakovinného stavu. Práce pomáhá vysvětlit, proč tolik nekuřáků dostává rakovinou plic, a je "varovným signálem" o škodlivém vlivu znečištění prostředí automobily na lidské zdraví.

 
"Riziko rakoviny plic ze znečištěného ovzduší je nižší než z kouření, ale nemáme žádnou kontrolu nad tím, co všichni dýcháme," řekl profesor Charles Swanton z Institutu Francise Cricka, který výsledky výzkumu prezentoval v sobotu na konferenci Evropské společnosti pro lékařskou onkologii v Paříži.
Reklama

"V celosvětovém měřítku je nebezpečným úrovním znečištění ovzduší vystaveno více lidí než toxickým chemikáliím v cigaretovém kouři a tyto nové údaje dávají do souvislosti význam řešení problematiky zdraví klimatu pro zlepšení lidského zdraví."

Kouření zůstává nejčastější příčinou rakoviny plic, ale ve Velké Británii způsobuje znečištěné venkovní ovzduší přibližně jeden z deseti případů a podle odhadů na rakovinu plic tam každoročně umírá 6 000 lidí, kteří nikdy nekouřili. (V ČR by to bylo cca 1000 takových úmrtí ročně.) Celosvětově bylo v roce 2019 přibližně 300 000 úmrtí na rakovinu plic přičítáno expozici jemným prachovým částicím, známým jako PM2,5, obsaženým ve znečištěném ovzduší.

Biologický základ toho, jak znečištění ovzduší způsobuje rakovinu, však zůstává nejasný. Na rozdíl od kouření nebo slunečního záření, které přímo způsobují mutace DNA spojené s rakovinou plic a kůže, znečištění ovzduší nezpůsobuje rakovinu vyvoláním takových genetických změn.

Místo toho mají lidé s rakovinou plic, kteří nekouří, tendenci nést mutace, které se vyskytují i ve zdravé plicní tkáni - malé chyby, které se v naší DNA hromadí po celý život a které obvykle zůstávají neškodné.

"Je zřejmé, že tito pacienti onemocní rakovinou, aniž by měli mutace, takže se musí dít něco jiného," řekl Swanton, který je zároveň hlavním klinickým lékařem britské organizace Cancer Research UK. "Znečištění ovzduší je spojováno s rakovinou plic, ale lidé to do značné míry ignorovali, protože mechanismy, které za tím stály, byly nejasné."

Nejnovější práce tento mechanismus odhaluje prostřednictvím řady pečlivých experimentů, které ukazují, že buňky nesoucí spící mutace se mohou při vystavení částicím PM2,5 stát rakovinotvornými. Tato znečišťující látka je ekvivalentem zapalovací jiskry na plynové varné desce.

V laboratorních studiích Swantonův tým prokázal, že u myší, které byly upraveny tak, aby nesly mutace v genu zvaném EGFR, spojovaném s rakovinou plic, se při vystavení částicím znečišťující látky mnohem častěji vyvinula rakovina. Odhalili také, že toto riziko je zprostředkováno zánětlivým proteinem zvaným interleukin-1 beta (IL1B), který se uvolňuje jako součást imunitní reakce organismu na vystavení částicím PM2,5. Když byly myším podávány léky, které tento protein blokují, byly vůči znečišťujícím látkám méně zranitelné.

Tato práce vysvětluje předchozí náhodné zjištění v klinické studii léku na srdeční choroby, který vyrobila společnost Novartis, že u lidí užívajících tento lék - inhibitor IL1B - se výrazně snížil výskyt rakoviny plic. To by mohlo připravit půdu pro novou vlnu léků zabraňujících rakovině, uvedl Swanton.

Tým rovněž analyzoval vzorky zdravé plicní tkáně odebrané při biopsiích pacientů a zjistil, že mutace EGFR byla nalezena v jednom z pěti vzorků normálních plic. To naznačuje, že všichni v sobě nosíme spící mutace v buňkách, které mohou přerůst v rakovinu - a chronické vystavení znečištěnému ovzduší zvyšuje pravděpodobnost, že se tak stane.

 
"Je to varovný signál ohledně dopadu znečištění na lidské zdraví," řekl Swanton. "Nemůžete ignorovat zdraví způsobené klimatem. Pokud chcete řešit zdraví lidí, musíte se nejprve zabývat zdravím klimatu."

Koroner uvedl znečištění ovzduší jako jeden z faktorů úmrtí devítileté Elly Kissi-Debrahové v roce 2013.

Koroner uvedl znečištění ovzduší jako jeden z faktorů smrti devítileté Elly Kissi-Debrahové v roce 2013. Fotografie: DissiBeir Debiros, autor článku, který se týkal znečištění ovzduší: PA .

Rosamund Kissi-Debrahová, smrt jejíž dcery Elly v roce 2013určil koroner jako důsledek nezákonného znečištění ovzduší, uvedla, že v otázce znečištění a zdraví stále chybí "jednotné myšlení". "Můžete do zdravotnictví  pumpovat peníze, jak chcete, ale pokud nevyčistíte ovzduší, bude stále více lidí nemocných," řekla. "Pokud jde o globální zdraví, znepokojuje mě, že každý rok přicházíme s čísly - znečištěné ovzduší způsobuje devět milionů předčasných úmrtí - ale nikdo za to nenese odpovědnost."

Profesor Tony Mok z Čínské univerzity v Hongkongu, který se na výzkumu nepodílel, řekl: "O souvislosti mezi znečištěním a rakovinou plic víme již dlouho a nyní pro ni máme možné vysvětlení. Jelikož spotřeba fosilních paliv jde ruku v ruce se znečištěním a emisemi uhlíku, máme silný mandát k tomu, abychom tyto problémy řešili - jak z ekologických, tak zdravotních důvodů."

Prof. Allan Balmain, genetik zabývající se rakovinou na Kalifornské univerzitě v San Francisku, uvedl, že tato zjištění mají dopad i na naše chápání toho, jak kouření způsobuje rakovinu. "Znečištěné ovzduší i cigaretový kouř obsahují spoustu látek podporujících rakovinu. To je známo již od počátku 60. let, ale v podstatě se to ignorovalo, protože se všichni soustředili na mutace," řekl. "Tabákové společnosti nyní tvrdí, že kuřáci by měli přejít na vaping, protože se tím sníží expozice mutagenům, a proto riziko rakoviny zmizí. To není pravda, protože naše buňky stejně dostávají mutace a existují důkazy, že vaping může vyvolat onemocnění plic a způsobit zánět podobně jako promotory."

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
3470

Diskuse

Obsah vydání | 13. 9. 2022