Moč jako hnojivo by mohla vyřešit problém se zásobováním způsobený válkou na Ukrajině

12. 9. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty
 

Sankce Západu proti Rusku, které je významným vývozcem potaše, čpavku a dalších půdních živin, narušily dodávky těchto důležitých produktů do celého světa. Rusko a Bělorusko se v loňském roce společně podílely více než 40 procenty na celosvětovém vývozu potaše, jedné ze tří základních živin používaných ke zvýšení výnosů plodin. Hnojiva jsou klíčem k udržení vysokých výnosů kukuřice, sóji, rýže a pšenice. Ztížený přístup k hnojivům a zvýšené vývozní daně způsobené válkou na Ukrajině vedly ke zvýšené poptávce po používání lidské moči jako přírodního hnojiva pro plodiny. 


 

Sankce poškodily ruský prodej hnojiv a plodin. Mnoho západních bank a obchodníků se vyhýbá ruským dodávkám z obavy, že se dostanou do konfliktu s rychle se měnícími pravidly, zatímco lodní společnosti se z bezpečnostních důvodů vyhýbají černomořskému regionu.

Rusko a Ukrajina jsou významnými producenty obilí. Dohromady se podílejí přibližně 30 % na celosvětovém vývozu pšenice a 20 % na vývozu kukuřice. Přeprava obilí přes Černé moře již byla zastavena. Zastavení dodávek z těchto dvou zemí přispělo ke zvýšení globální potravinové inflace.

Krize hnojiv je však v některém ohledu znepokojivější, protože by mohla zbrzdit produkci potravin v ostatním světě.

Lidská moč obsahuje přibližně 80 až 85 % dusíku a 66 % fosforu, což jsou hlavní živiny pro hnojení půdy. Proto se může používat k zalévání a hnojení rostlin na velkých zahradách nebo v květináčích pro pokojové rostliny, a to v množství, které se liší podle velikosti rostliny.  Dospělí jedinci vyprodukují 100 až 150 litrů moči ročně. Používá se k hnojení obilí a stačí k vypěstování pšenice, ze které se každý den v roce upeče bochník chleba.  Moč navíc slouží jako čistič řek. 

Chemická hnojiva jsou zodpovědná za přibližně 10 % emisí skleníkových plynů v zemědělství. V roce 2020 bylo vypuštěno 5,3 milionu tun oxidu dusného (N₂O), což je plyn přibližně 300krát škodlivější než CO, a to je o 20 % více než v roce 2019. Přirozené hnojení má tedy pozitivní dopad na životní prostředí a snižuje množství skleníkových plynů. 

Světová zdravotnická organizace doporučuje používat moč jako přírodní hnojivo. Organizace objasňuje, že ačkoli je moč kulturně spojována s něčím špinavým, ve skutečnosti je čistá a v mnoha případech ji lze dokonce konzumovat jako tekutinu. Dlouhou dobu se městské exkrementy používaly na zemědělských polích, než byly nahrazeny chemickými hnojivy.  

Krize jsou chvíle, kdy lidé hledají alternativu ke starým způsobům. Tradice se vyvíjí pouze tehdy, když je společnost pod tlakem. Válka na Ukrajině by nás měla vést k hledání lepších alternativ k ruskému plynu pro vytápění evropských domácností v zimě a celoroční uspokojování potřeb podniků. Ekologičtější alternativy. 

Moč se stále snaží prosadit jako alternativa k syntetickým hnojivům. Vzhledem k rostoucím cenám benzínu a snaze mnoha zemí posílit svou potravinovou nezávislost uprostřed války na Ukrajině je moč vhodnou a levnou alternativou. Je také méně škodlivá pro životní prostředí.

1
Vytisknout
4132

Diskuse

Obsah vydání | 15. 9. 2022