ČR: Úřad práce je úplně vyřízen

14. 9. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 7 minut
Podpořme tyto zoufalé ženy a muže, bez kterých se žádný „skutečný“ sociální pracovník neobejde

Vláda neinformuje pravdivě veřejnost

Neřešitelná otázka: Jsem zlomen? Upadám? Skoro vše tomu nasvědčuje (chlad, tupost, nervový stav, nesoustředěnost, neschopnost pracovat, bolesti hlavy, nespavost), proti tomu svědčí skoro už jen NADĚJE.

Franz Kafka

Nevím, po kolikáté již v BL upozorňuji na zoufalou situaci na Úřadech práce ČR, kde již dlouhodobě jde o lidské zdraví všech zaměstnanců. V současné době zde vládne zcela nekompetentní ministr MPSV Jurečka, mediálně neviditelný ředitel Najmon a jeho „vrcholový management", kam se vrátila již v únoru 2022 bývalá generální ředitelka, paní Sadílková - asi jako nový člověk pro nové úkoly…

Do médií se neustále dostávají nehorázné nesmysly a lži, které matou všechny občany a zejména starší obyvatele této země – zejména tato: O neuvěřitelné jednoduché možnosti formou příspěvku na bydlení čelit současné sociální katastrofě v této zemi.

V současném personálním a technickém vybavení tohoto úřadu, který je již minimálně deset let (od doby Drábkovy reformy z TOP 09 v roce 2012) v postupném personálním a funkčním rozkladu (šikana zaměstnanců, výpovědi a odchody právě těch, kteří nemlčí, důraz pouze na formální/ byrokratickou stránku práce, zcela upozaděná sociální práce).

Toto je dlouholetá pravda, kterou Vám každý ze zaměstnanců potvrdí, ovšem většinou, když jste s ním sami – bohužel zde stále panuje obrovský strach. Moje zkušenost s touto institucí je jasná, mnoho let neměnná a stále se zhoršující.

Vše dobré zachraňují podfinancované zaměstnankyně na úkor svého zdraví s naprosto nefunkčním, informačním systémem OK nouze/OK služby, který má pravděpodobně nevypověditelnou smlouvu na tisíc let…

Z pozice sociálního pracovníka opakuji a potvrzuji na svou čest a svědomí:

Vše, co je v petici popsáno - je naprostá pravda! Naopak, situace je podle mého názoru ještě horší.

Pojďme zkusit v sobě v této mimořádné době - sebrat veškerou občanskou odvahu a v době naprosto vyprázdněné kampaně politických stran, která je úplně mimo současných existenčních problémů velké většiny občanů - podpořit to opravdu důležité  v této zemi. Nenechme se neustále politiky rozeštvávat proti sobě…

* * *

PETICE zaměstnanců Úřadu práce České republiky za důstojné pracovní podmínky a kvalitní služby občanům

1) Upozorňujeme na to, že Vláda ČR, v zájmu vytváření dojmu dostatečné ochrany občanů proti dopadům energetické, válečné a inflační krize, neinformuje pravdivě veřejnost. Je vytvářen obraz dostatečných sociálních nástrojů, kterých mohou občané využít, který však není reálný a neodpovídá momentálnímu legislativnímu nastavení těchto dávek.

2) Odmítáme být vystavováni vysokému riziku negativních reakcí klientů, kteří svou nespokojenost s nepřiznáním nebo nízkou výší přiznané dávky, obrací svůj hněv proti zaměstnancům, kteří pouze dodržují platnou legislativu a jsou osočováni z neznalosti, neochoty a lenosti. Tím vzniká řada vysoce rizikových situací, ve kterých nejsou zaměstnanci dostatečně chráněni. Je otázkou času, kdy dojde k radikalizaci klientů

3) Apelujeme na Vládu ČR, především na ministra Jurečku, aby byla zajištěna dostatečná kontrola podkladů pro výplatu nepojistných sociálních dávek, aby na základě nedostatečně prověřených podkladů nedocházelo k neoprávněným výplatám dávek z prostředků, které do státního rozpočtu odvádějí daňoví poplatníci.

4) Trváme na tom, aby byla Vládou ČR veřejnost pravdivě informována o reálném fungování digitalizace v dávkách, které vyplácí ÚP ČR. Veřejnost musí vědět, že on-line probíhá pouze zadání žádosti klientem, veškerý další proces je závislý na fyzickém zpracování zaměstnanci ÚP ČR, pro které je zpracování těchto dávek náročnější než dávek, o které je požádáno standardním způsobem – osobně na pracovištích ÚP ČR.

5) Požadujeme, aby o plánovaných změnách a záměrech Vlády ČR byli v první řadě informováni zaměstnanci ÚP ČR, na které se obrací veřejnost. Mnohdy totiž nejsou schopni dotazy klientů zodpovídat, z důvodu, že se k nim informace o chystaných krocích dostávají až poté, kdy je populisticky informována veřejnost, která má mnohdy dojem, že zvažované změny jsou již aktuální (navyšování normativů, započtení splátek hypoték do nákladů na bydlení atd.)

6) Odmítáme nadále pracovat nad rámec své stanovené pracovní doby a trváme na tom, aby práce přesčas byla předem nařízena zaměstnavatelem a v souladu s danou legislativou zaplacena.

7) Odmítáme nadále vykrývat nedostatečné obsazení systemizovaných míst, zaučovat vedle své běžné agendy nové zaměstnance, kteří v mnoha případech své místo během krátké doby opouštějí nejčastěji z důvodu nízkého finančního ohodnocení.

8) Trváme na tom, aby všechny změny týkající se agend ÚP ČR byly dostatečně připraveny a odzkoušeny. Je nepřípustné, aby zaměstnanci neměli k dispozici adekvátní programové nastavení nejpozději v den, kdy změna nastává. Běžnou praxí totiž je, že program je aktualizován s odstupem několika týdnů, do té doby nemohou pracovníci žádosti zpracovávat a prodlužuje se tím průběh správního řízení. Pracovníci jsou následně vystavováni extrémnímu pracovnímu vypětí a tlaku klientů.

9) Důrazně upozorňujeme na to, že pracovníci jsou na samé hranici svých psychických a fyzických sil a hrozí, že může dojít ke kolapsu výplaty sociálních dávek, na kterých je veřejnost extrémně závislá. Odmítáme nést zodpovědnost za udržení sociálního smíru, jehož stabilitu Vláda ČR svými výše zmíněnými kroky reálně ohrožuje.

10) Trváme na zajištění funkčních datových připojení, která zvládnou pracovat i při velké vytíženosti aplikací. Problémy s rychlostí odezvy jsou aktuální již nyní a vzhledem k tomu, že se dá v brzké době očekávat skokové navýšení počtu dávek, je třeba, aby byla zajištěna adekvátní funkčnost. Trváme na navýšení provozního rozpočtu ÚP ČR, máme problémy se zajištěním dostatečného množství kancelářských potřeb, papíru a dalšího spotřebního materiálu, včetně nedostatku financí na údržbu techniky a budov.4
Vytisknout
8989

Diskuse

Obsah vydání | 20. 9. 2022